fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 85417 - 10.06.2013 : Radenko Gojkovic Doboj - best (1)

Zaštitni puk


Moja jedinica je bila na Pašinoj Planini i Đokinom Tornju krajem septembra i početak oktobra 1995. godine. Nakon povratka sa Bihaća produžili smo za Kalinovik, a odatle smo helikopterom prebačeni u Gvozno. Tu je bila neka planinarska kuća, sjećam se da je na njoj bio sunčani sat. Odatle smo pješke krenuli na Treskavicu i izašli smo na Pašinu planinu bez borbe. Tu nije bilo pripadnika Armije muslimanske BiH, ali smo na Đokinom Tornju primijetili nekoliko njihovih ljudi. Tu smo uspjeli uspostaviti liniju odbrane i držali je dva dana. Nakon toga nam je došla smjena iz Kalinovika, pa smo vraćeni nazad u kasarnu.

Kada smo došli na odmor javili su nam da je linija ponovo pukla pa smo se sutradan opet prebacili kamionima do Gvoznog. Tamo nam je pridodato nekoliko ljudi iz Vojne policije i Garde. Sa njima je bio i neki kapetan. Tada smo imali više borbe nego prvi put.

Inače, ja sam bio u Zaštitno-motorizovanom puku u sastavu Vojne policije. Nas je vodio poručnik K. Radoslav. Kapetan iz garde je bio stariji, ali je bio prava ljudina, na žalost zaboravio sam mu ime...

Pozdrav za svu braću iz Garde i Puka koji su bili na Treskavici.
Idi na stranu - |listaj dalje|