fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ambih - 84749 - 03.05.2013 : Jovan - best (1)

Presretnuti razgovori (4)


...mi ništa nismo potpisali niti smo na bilo šta pristali. Vas smo obavjestili da se konsultujemo jer smatramo da bi za nas bilo povoljno da se izvrši razmjena ali uz garancije visokoh ličnosti svijeta. Shvatite da je ovo sudbonosni dan za ljude iz Žepe čija je Bosna veliki dužnik. PRIJEM.Je li to znači da narod izlazi a da vi ostajere u Žepi? Jesam li vas dobro razumio? Trebamo tačno znati šta nam je činiti prijem.Nije tačno narod danas živi kao i juče ali čeka da se mi vratimo i kažemo im šta ste Vi rekli. Mi vam predlažemo da alarmirate sve, čak i ukrajinskog predsjednika jer je u pitanju sudbina njihovih vojnika a mi smo spremni učiniti sve. Mi želimo da se u sigurnu evakuaciju. Evakuišemo se svi i narod i vojska ako to ne može obezbjediti svijet, uputite u proboj diviziju ili dvije da nas izvuku mirnija će Vam biti savjest, mi realno gledamo stvari i jasno nam je da ovdje ne možemo opstati. Imamo još malo vremena i čekamo Vaš odgovor. PRIJEM.Grupe sa oružjem pošle su onim putevima kojima se nekad išlo. Možete li sačekati da stignu do vas? PRIJEM.Mi ne možemo sami izvršiti proboj. Ovdje su naša djeca a ptica ne može izaći iz Žepe niti ući. Te grupe ste žrtvovali džaba, uzmite koridor Žepa-Kladanj i držite 24 sata to vam je dužnost. PRIJEM.Može li danas početi evakuacija civila u 10 i 14 sati kako je dogovoreno bez vaše predaje? Hoće li četnici pristati na to? PRIJEM.Šta to znači? PRIJEM.Naime, ja sam razumio da će danas početi evakuacija u 10 i 14 sati kao što je rečeno u onom papiru sinoć. Da li će to ići bez predaje ili je uslov predaja? PRIJEM.To tek treba da javimo sta vi mislite o tome? PRIJEM.Ako to može da ide bez vaše predaje mislim da je u redu, ali se bojim da oni naše žene i djecu ne upotrijebe kao ucjenu za predaju. PRIJEM.Možete li Vi obezbjediti bolju garanciju ako tako pristanemo? PRIJEM.Ja mogu osigurati pratnju UNPROFORA, UNCHR-a i Crvenog križa. to mi je sinoć obećao Smit. Ali ne znam koliko je to sigurna garancija. PRIJEM.Unprofor koji se nalazi u Žepi ne dolazi u obzir, oni će sa nama zajedno na onaj svijet. Ako možete obezbjedite pratnju neke druge jedinice UNPROFOR-a za civilno stanovništvo. Ponavljam da smo ubjađeni, ovo je realno, da bi palila razmjena srpskih vojnika za nas i da bi to mogao završiti ministar Muratović. Oni traže 400 ali mislimo da bi moglo i drukčije. Žepljaci su to zaslužili i odužiće se. Mislimo da nije to velika investicija. PRIJEM.Slažem se, slažem se! PRIJEM.Onda tako uradite možemo čekati još sat dok Muratović stupi u kontakt sa srpskom stranom. Mi smo skužili da bi u tom slučaju mogla i helikopterska evakuacija vojno-sposobnih. Svako JESU LI ONI PONUDILI TAJ USLOV? JE LI SADA PUCA I S KIM RAZGOVARAM?Ima svoj račun mi ne možemo dugo a četnicima se ne gine. Od sinoć posle obavljenih pregovora prestala su sva borbena dejstva to će trajati ali već
se moramo čuti sa njima. PRIJEM.


S kim razgovaram? PRIJEM.Prisutno je komplet Ratno presjednistvo opštine Žepa i NŠ 285, razgovor vodi Hurem Šahić, Načelnik policije koji je zbog ove situacije dignut sa linije. PRIJEM.A gdje je Hajrić? PRIJEM.Ovdje sjedi i prati razgovor i saglasan je sa svim. PRIJEM.Mi ćemo odmah stupiti u kontakt sa UNPROFOROM I UNHCR-OM I Crvenim Križom
Reci!Mladić je rekao da neće dozvoliti izlazak civila bez predaje vojnika je li to rekao pregovaračima juče? PRIJEM.Rekao je ide ovim redoslijedom idu prvo ranjenici, majke sa malom djecom, starci i ostalo stanovništavo a rekao je da je najbolje da sa Muratovićem završe oko razmjene. Potrebno je odmah da Muratović stupi u kontakt sa Mladićem kako bi to dogovorio. Da ne bi smo napravili grešku, čekamo informaciju o ishodu razgovora Muratović - Mladić pa ćemo onda nastaviti dalje. Požurite imamo vrlo malo vremena. Shvatite vrijeme ne radi za nas. PRIJEM.Mi ćemo to uraditi ovdje, a dobro bi bilo ako možete poslati u susret ljudima koji su pošli sa municijom nekoliko momaka bila bi dobra stvar onim putevima kojima se nekad išlo. Recite mi možete li to? PRIJEM.Vidjećemo i izvjestićemo Vas a bitno je da Muratović odmah stupi u kontakt sa Mladićem kako bi dogovorio sigurnu razmjenu 400 agresorskih vojnika za sve naše vojno-sposobne. Taj princip je obećao Mladić i to je naša jedina šansa i mi odgovor možemo čekati do 08. 00 sati. PRIJEM.Dobro, razumio sam, Allahimanet. Čujemo se u 08. 00
OPERATOR: M. ŠUBAšIć


23.
ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE ODBRANA REPUBLIKE

KOMANDA 2. KORPUSA VOJNA TAJNA

Str. pov. br. 02/8-01-1604 STROGO

POVJERLJIVO

Tuzla, 23. 07. 95. god.

Dostava RI podataka

dostavlja: Komanda 285. brigade

n/r obavještajnom organuZa sve a/v iz jedinica koje se nalaze u sastavu ZP u Kasabi i Milićima je zabranjen odlazak na odmor do daljnjeg.

Zepa
U večernjim satima 23. 07. 1995. g. pozadinac iz DK, major Bašević, je poslao 4 sanduka Zolja i 50 komada mina za MB 60 mm za popunu jedinica koje se nalaze na Žepskom ratištu. Takođe je pomenuto da se za potrebe ZP (zaštitnog puka) pripremi 30 kumulativnih i 20 pancirnih granata (za nepoznato oruđe). U toku večeri 23. 07. je završena popravka mehanizovanog sredstva (redni broj u oznaci je 49) koje bi trebalo da se u toku noći prebaci od Vlasenice prema Rogatici. U 21:00 je iz Milića krenuo izvjestan broj autobusa sa dijelom jedinica iz sastava Milićke brigade (tačno odredište nepoznato). U 07:00 je na IKM stigla smjena jedinicama koje učestvuju u ofanzivi na Žepu, pretpostavljam da se radi o jedinicama koje su sinoć krenule iz Milića. U 12:10 je traženo da se za artiljerijsku jedinicu na Žepskom ratištu upute granate 105 i 120 mm iz pozadinske baze GŠ u Han Pijesku.


U 13:00 iz razgovora EIiPED-ovaca GŠ tzv. VRS saznajemo da su četnici pogodili nepoznat cilj, te da prema njihovim podacima ima mnogo poginulih na našoj strani (iz samog razgovora je nemoguće zaključiti o kojoj se lokaciji tačno radi).


U 13:24 je naređen prekid vatre iz minobacača radi izlaska delegacije naših predstavnika na UNPROFOR-ov punkt br. 2. Goražde.


Od 07:30 do 08:30 je trajao napad naših jedinica iz Goražda prema Vranovini i Dobriljevićima (sjeverna strana ratišta) dok su naše snage na dijelu l/o na Sjenokosu imale izvjesnih uspjeha.OOP PK za ObP 2. korpusa.

dr Esad Hadžić

24.
Republika Bosna i Hercegovina ODBRANA REPUBLIKE

A R M I J A R B i H VOJNA TAJNA

285. IBlbr Zzepa STROGO POVJERLJIVO

Str. pov. broj:08-22-288/95 > URGENT <

žepa, 24. 07. 1995. g. > VRLO HITNO <

oper. vrij. :23:50

2. KORPUS TUZLA

n/r NAčELNIKA ŠTABAMolim Vas da nam u najkraćem roku a najkasnije do sutra u 10:00 h dostavite sljedeče podatke putem fajla:1. Liniju rasporeda naših snaga prema ulazu u Kladanj iz našeg pravca

2. Liniju rasporeda četničkih snaga prema ulazu u Kladanj iz našeg pravca

3. Moguće varijante prolaza kroz četničku liniju iz našeg pravca u pravcu Kladnja

4. Ugrubo skicirati ako je moguće na fajlu približnu liniju prolaza

5. Naglasiti koja je varijanta po Vama bolja prema podacima kojima raspolaže 1. muslimanska podrinjska brigadaNaglasiti da li je kanjon Ježernice još uvijek prohodan ili nije ili se mora ići lijevo od njega iz našeg pravca7. Dostaviču Vam tačne frekvencije motorole na kojoj bi neko iz Prve muslimanske brigade trebao da dežura kako bi u slučaju potrebe diverzantska grupa mogla izači u susret (iskoristite ljude koji su već tamo i koji znaju prolaz).
OVO SHVATITE OZBILJNO JER VEč POSTOJE USLOVI DA DIO LJUDSTVA KOJI NE SMIJE PASTI U čETNIčKE RUKE KRENE U PRAVCU KLADNJA I DA IM SE POKUŠA POMOčI. Vjerovatno ste obavješteni da sa PMCV Konjuh imamo ugovorenu fonijsku vezu na RMR 52a i da oni već vrše 24-oro satnu dežuru. Molim da neko iz Prve muslimanske dežura na frekvencijama motorole koje ću Vam dostaviti.
Do konačne pobjede! NAčELNIK ŠTABA

Rč/HJ Ramo čardakovič25.
ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE ODBRANA REPUBLIKE

KOMANDA 2. KORPUSA VOJNA TAJNA

Str. pov. br. 02/8-01-1598 STROGO POVJERLJIVO

POVJERLJIVO

Tuzla, 24. 07. 95. god.

Dostava RI podataka

dostavlja: Komanda 285. brigade

n/r obavještajnom organu

Na osnovu detalja iznesenih u razgovoru NN učesnika koji je vođen u 08:55 saznajemo sljedeće: • desno krilo je uspjelo da probije našu l/o (glavna odbrana Žepe na desnom krilu: Brezova ravan, Vratar i zaseok Vratarac) - proboj su završile jedinice iz sastava 1. romanijske br. (pod komandom NŠ 1. romanijske br. ppuk. Milan Savčić) i spec. brigade MUP. U toku napada u pozadinu naših jedinica, četnici su ubacili IDG koje su vršile navođenje artiljerije po našim l/o 24. 07. će se nastaviti napad na Ljubomišlje
  OOP Obavještajni odjel  26.
  Armija Republike Bosne i Hercegovine odbrana Republike

  Komanda 2. Korpusa - Vojna tajna

  Str. pov. br. 02/8-01-1610 STROGO POVJERLJIVO

  POVJERLJIVO

  Tuzla, 24. 07. 95. god.

  HITNO!!
  Dostava RI podataka

  dostavlja: Komanda 285. brigade

  n/r obavještajnom organu  U 22:25 puk Obrad Vikić je primio informaciju od puk. Cerovića sa IKM DK da će naše jedinice iz Žepe pokušati da se u toku noći izvuku kroz obruč i krenu prema slobodnoj teritoriji. Naređeno je da se pojačaju linije i da se cijeli prostor zatvori. Ista informacija je odmah proslijeđena u OC 1. podrinjske brigade u Rogatici i naređeno je pojačavanje linije kao i da se po dubini teritorije preduzmu mjere (postavljanje zasjeda, ojačavanje seoskih straža i aktiviranje CZ po selima na potezu od Žepe do Goražda i od Žepe prema Kutima gdje je već od ranije MUP trebao da postavlja zasjede u slučaju da borci i civili iz Žepe krenu prema Kladnju.  OOP PK za ObP 2. korpusa

  dr Esad Hadžić


  27.
  Republika Bosna i Hercegovina ODBRANA REPUBLIKE

  ARMIJA RBiH VOJNA TAJNA

  285. IBlbr Zzepa STROGO POVJERLJIVO

  Str. pov. broj:08-22. 509/95

  žepa, 26. 07. '95. g.

  oper. vrij. : 22. 25 h

  URGENT


  Predsjednik PredsjedniŠtva

  Gospodin Alija Izetbegovič  Gospodine Predsjedniče oko 21 čas završeni su pregovori u rejonu Bokšanice (Rogatica) kojem su prisustvovali general Smit, Torlak Hamdija predsjednik IO žepa i ratni zločinac Ratko Mladić. Na te pregovore kako me je obavjestio danas general Šuvalić trebao je da se donese ugovor o razmjeni "svi za sve" prihvaćen i od naše strane. Tim pregovorima je trebao da prisustvuje ministar Muratović ali nije zbog toga što mu nije garantovana bezbjednost. To me je isto obavjestio general Šuvalić. Na pregovorima general Smit je izjavio da naša strana nije prihvatila ugovor o razmjeni "svi za sve" i da naša strana traži neke dodatne ustupke. Na mjestu pregovora Bokšanica ostao je Hamdija Torlak kome je rečeno da ako smo spremni na razmjenu "svi za sve" da se u toku noći odnosno ujutro do 08. 00 sati izvjesti general Smit kako bi se pravio plan helikopterske evakuacije. Predsjedniče, ja vas u ime moje brigade molim, koja je na ivici nervnog sloma, da poduzmete sve da naša strana prihvati ugovor i da konačno i nas riješite muka. Mi ne možemo da vjerujemo da ovaj problem izgleda nećete Vi da riješite.  Ovaj problem ako se ne riješi u toku sutrašnjeg dana moram se odlučiti sutra naveče na proboj prema Vama sa 2 000 ljudi i sa 10 000 metaka pa ko prođe, a imate sliku Srebrenice i prikupljene obavještajne podatke da smo sa svih strana blokirani i da nam nema spasa bez obzira što ćemo krenuti u proboj. Sutra će se završiti evakuacija civila i odmah se povlači UNPROFOR tako da ćemo vjerovatno sutra ostati prepušteni sami sebi. Gospodine predsjedniče ja vas molim u ime boraca koji su se zadnjih petnaest dana lavovski borili, molim Vas u ime poginulih boraca a u mojim redovima imam sinove ili roditelje tih poginulih, molim Vas u ime evakuisanih porodica i djece koja jedva čekaju da se sretnu sa svojim očevima koji su ostavljeni na Žepskoj planini da budu poklani ili na drugi način uništeni, molim Vas opet u ime mojih boraca da nam omogućite da na nekim BiH ratištima branimo Bosnu, da je oslobađamo i da ginemo kao ljudi. Nemojte dozvoliti da umiremo od gladi, od najobičnije bolesti jer nemamo ni jednog doktora a već ima bolesnih koji ne mogu ako krenemo u proboj preći na slobodnu teritoriju te Vas molim nemojte dozvoliti da ubijam svoje borce jer ih ja ne mogu ostaviti žive četnicima a ne mogu ih ni ubiti jer sam sa njima ratovao tri godine, oni su tri godine branili Žepu i Bosnu i Hercegovinu i zaslužili da umru časno ili časno poginu na nekim od ratišta širom BiH. Molim Vas još jednom poduzmite sve što je u vašoj moći da se izvrši helikopterska evakuacija vojnika i u toku noći nas izvjestite jer me sutra u 09 čekaju vojnici postrojeni da ih obavjestim šta ste uradili. Poslije večrašnjeg Vašeg odgovora u slučaju da bude negativan vjerovatno se više nećemo čuti a isto tako nećete čuti niti imati od koga saznati kako su mi završili borci. Ja u svojim redovima imam još oko dvadeset ranjenika koji nisu smjeli sjesti da se evakuišu kopnom ostali su nadajući se helikopterskoj evakuaciji, među njima je i moj Načelnik štaba koji je 80% invalid iz helikopterskog udesa u Žepi. Mogao je juče otići sa ranjenicima ali nije htio ostaviti svoje saborce, htio je znati do kraja kakva će im biti sudbina i podjeliti sa njima istu. Čekaću Vaš ogovor nadajući se da ćete ovaj problem uspješno riješiti.
  KOMANDANT

  pukovnik

  Avdo Palić
 • Idi na stranu - |listaj dalje|