fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

zaboravljeni - 84481 - 19.04.2013 : Stari - best (2)

Srpski ljekari ubijeni, zatvoreni i protjerani iz Sarajeva


(Naznaka mjesta pored imena je sadašnji boravak)
ČETVRTI DIO
 • Plamenac prof. dr Pavle, patolog, Beograd
 • Petričević dr Zoran, pneumoftiziolog
 • Popić dr Milisav
 • Popadić dr Aleksandar, neurolog, Beč
 • Popadić dr Miodrag, internista
 • Popović dr Nedeljko, traumatolog, Bijeljina
 • Popović dr Neven
 • Popović dr Milisava
 • Popović dr Duška, dječiji ortoped, KC Srbija
 • Popović dr Dubravka, Bijeljina, ORL
 • Potparić dr Goša, hirurg, SAD
 • Poša dr Tonči, Novi Sad
 • Prlja dr Vladimir, ORL
 • Prlja dr Svetlana
 • Petrović dr Olja, kardiolog
 • Pavlović dr Željko, ginekolog, Kasindo
 • Popić Momir, pedijatar, Sarajevo
 • Pešić dr Vesna, bakteriolog
 • Pikula dr Gordana, mikrobiolog, Kanada
 • Pleša dr Tanja, patolog, Kasindo
 • Pušina dr Tatjana
 • Pržulj dr Petar, Novi Sad
 • Pržulj dr Snježana
 • Purišić dr Slobodan, Njemačka
 • Putnik dr Bogdan, radiolog Pančevo
 • Pažun-Šarković Zorana, gastroenterolog, Engleska
 • Perić Andreas, patolog, Podgorica
 • Pejović Dragan, radiolog, Travnik
 • Pipov-Mitrović Mira, pulmolog
 • Radan dr Željko, anesteziolog, Herceg Novi
 • Radovanović dr Ružica, pedijatar, Ilidža
 • Ristić dr Siniša, profesor, Foča
 • Regoje dr Predrag

 • Radović dr Svjetlana, SAD
 • Rašević dr Branka, Bijeljina
 • Radojević prim. dr Milan, hirurg
 • Radović dr Ratko, stomatolog, Pale
 • Radović dr Momčilo, urolog
 • Radović dr Brana, internista, Kasindo
 • Radović prof. dr Nikola, ORL, Podgorica
 • Radović dr Tatjana
 • Radulović prof. dr Rajko
 • Radulović dr Dobrila, med. rada
 • Raičević dr Biljana, dermatolog
 • Radovanović dr Vinko, hirurg, I. Sarajevo
 • Rokvić dr Ratko, opšta medicina, Banjaluka
 • Raičević dr Branka, infektolog
 • Rustempašić dr Enko, neuropsihijatar
 • Rustempašić (Sorajić) dr Onja, docent, anesteziolog
 • Rodić ??? fizijatar, Zvornik
 • Radović dr Jefto, stomatolog
 • Sigojkov dr Branka, fiziolog
 • Stanković dr Radomir, prof. patoziolog
 • Sabljak dr Peđa, hirurg
 • Sabljak dr Igor, radiolog, hapšen u Sarajevu
 • Savčić dr Živojin, radiolog, poginuo u saobraćajnoj nesreći 1994.
 • Samac dr Irena, radiolog, Švedska
 • Saratlić dr Vedran, neurohirurg, Kasindo
 • Sedlar prof. dr Đorđe, ginekolog, umro
 • Sedlar dr Srđan, ginekolog, Novi Sad
 • Sedlar dr Olivera, pedijatar, Sremska Mitrovica
 • Sekulić dr Jovan, hirurg
 • Sekulović dr Jovan, plastični hirurg
 • Semiz prim. Aleksandar, hirurg, Mostar
 • Simčić ??? anesteziolog
 • Stančić dr Bojana, u SAD
 • Stančić Branko, ortoped, ubijen u stanu 12/92.
 • Spasojević dr Milica, radiolog, Beograd
 • Spasojević dr Nenad, Njemačka
 • Stanojkovski dr Željko, hirurg, Italija
 • Stanković (Selak) dr Milica
 • Stanković dr Goran, radiolog
 • Starović prof. dr Boriša, akademik, umro
 • Starčević dr Strahinja, ortoped, Beograd
 • Starčević dr Srđan, ortoped, VMA Beograd
 • Starčević dr Ljiljana, fizijatar, Beograd
 • Savić dr Žarko, neurolog
 • Stanković dr Igor, kardiohirurg, Njemačka
 • Sulaver dr Ilija, Tivat
 • Stanković ??? (žena Dragomira)
 • Savić dr Obrad, radiolog, Nevesinje
 • Idi na stranu - |listaj dalje|