fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

poturice - 84050 - 01.04.2013 : Aleksandar Randjelovic - best (2)

Divide et impera=Zavadi pa vladaj (2)


Nastavak ovog naslova ću početi podsećanjem na odgovor vrabca iz anegdote na samom početku ove "priče"

"... SAMO DA IZVRSIM SVOJ DEO OBAVEZE!"

Želim da kroz sledeću priču prikažem moje "viđenje" postojanje jednog čoveka ili jednog naroda. Npr. ovako, ako zamislimo ili vidimo jedno drvo, videćemo da ono ima koren (panj), stablo i krošnju, ako je to drvo npr. topola videćemo da ona ima mali plitki koren i da će pri jačem vetru lako biti oborena tj. izglavljena iz zemlje, ako vidimo npr. čempres videćemo da on ima usku i slabo razvijenu krošnju, međutim ako vidimo hrast (tradicionalno drvo srbskog naroda, neznam da li je to slučajno... ) videćemo da on ima dubok i veoma razgranat koren, jako i stameno stablo i bujnu i razgranatu krošnju. Ja to vidim ovako: KROŠNJA je BUDUĆNOST ili deca, STABLO je SADAŠNJOST i KOREN je PROŠLOST ili POREKLO. Ako npr. posečemo samo granu ili grane drvo je i dalje živo i može da se obnavlja, ako drvetu posečemo stablo drvo je i dalje živo i ponovo iz panja tj. korena će krenuti da raste i razvija se i pored toga što je značajno osakaćeno, ali ako ništa iznad površine zemlje (stablo i krošnju) ne diramo ali mu koren (panj) uništimo to drvo bio on i hrast nestaće sa lica zemlje.

E, upravo se to dešava već stolećima pa i milenijumima. Kako? Pa upravo stalnim pokušajima brisanja tragova prošlosti tj. uništenja korena pa čak i menjanja proslošti kao npr. ima čovek jabuku, ali on ne voli jabuku i on poseče grane i na stablo nakalemi krušku i to sada više nije jabuka za većinu posmatrača jer rađa plodove kruške, a samo jedan deo posmatrača zna da je koren pa čak i stablo tog drveta i dalje jabuka. Da budem precizniji, uništavanjem kulturno-istorijskih spomenika, grobalja, pisanih tragova (izgorela biblioteka u Aleksandriji ili uništena biblioteka u aprilskom bombardovanje 1941. godine i mnoge druge. ), ili krađom i menjanjem imena ili porekla određenog traga prošlosti npr. egipatska skulptura NEFERTITE se nalazi u muzeju u Berlinu kao i mumija faraona TUTANKAMONA!?, i mnogi drugi. Kao što vidimo to se i danas intezivno dešava npr. sevdalinke se proglašavaju kulturno-muzičkim blagom "BOSNJAKA!?" iako je u većinom njihov autor Dragiša Nedović iz Kragujevca.

"AKO HOĆEŠ DA UNIŠTIŠ JEDAN NAROD UNIŠTI NAJPRIJE NJEGOVU ISTORIJU"

Mene interesuje da li smo se uopšte zapitali, a da ne govorim čak i pitali one koji su nas učili šta bi sa našom prošlošću pre 7. veka tzv. "Velike seobe Slovena"? Da li smo pali sa Marsa i šta je bilo pre te "VELIKE" seobe koja po meni je praktično u ono vreme sa tolikim brojem naroda bila neizvodljiva, ali o tome možda neki drugi put.

Još malo o jeziku i prošlosti.

"Narod bez jezika nije narod!"

"Svi se narodi razlikuju među sobom jezikom i običajima svojim, promene li te dve osobine, tada prestaju biti zasebnim narodima, a postavši drugim narodima priljubljuju se onima čiji su jezik ili običaje primili. Ako se narod na taj način izmeni izneverava otadžbinu, a otadžbina prestaje biti majkom... Svaki je čovek dužan svoju otadžbinu tj. svoj maternji jezik (zemlja je MAJKA) i običaje svoga naroda srdačno ljubiti i svekolikim radom i trudom pomagati njihovo unapređenje i širenje. "( J. Nejedli)

"Istorija evropskih naroda pruža dokaze da ni jedan narod nije stigao do prvenstva i vrhunca slave bez maternjeg jezika" (P. J. Safarik)

"Bez poznavanja istorije sopstvenog jezika i prošlosti sopstvenog naroda ni jedna zajednica ne može ostati i izboriti ravnopravno mesto sa drugim starim narodima Eevrope. "(P. J. Safarik)

Siprijan Rober (Cyprien Robert) "la monde slave"

"Prvobitni slovenski jezik naziva. "LANGUE MERE" tj. "JEZIK MAJKA", kojim je govorilo "pleme MAJKA" iz kog su potekli svi današnji slovenski narodi, a to pleme - taj prvobitni slovenski narod i njegov jezik bio je po - po Roberovom izučavanju - "SRBSKI NAROD I NJEGOV JEZIK"

Sledeći kulturno-istorijski spomenici kojima pokušava da se menje prošlost su svakako STEĆCI koji su raprostranjeni po celom Balkanskom poluostrvu, čak i ime tog poluostrva i planine po kome ono nosi ime je promenjeno. Sada se ta planina zove STARA PLANINA ili Turski BALKAN, prvobitno ime mu je HELMS, s samim time i poluostrvo se zvalo HELMSKO Poluostrvo. Stećci se pripisuju BOGUMILIMA iako simboli, slike i slova pokazuju drugačije (može se pogledati više u knjizi "STEĆCI; LAŽ I BOGUMILI"). Ko su BOGUMILI? ovo pitanje sam sebi postavio i tražio odgovor iz raloga zato što neki kvazi naučnici pokušavaju da prikažu da su bogumili narod koji je u potpunosti prešao na ISLAM i da su to preci današnjih BOŠNJAKA!? Međutim ja sam istražujući naravno i uvek od više autora, a naročito stranih i iz starijeg perioda, došao do saznanja iz kojih sam izvukao zaključak: Da su BOGUMILI hrišćanska sekta prevashodno nastala od pravoslavnih hrišćana začeta na prostoru ističnog dela Srbije negde oko 10. i 11. stoleća i kao takvi bili su proganjani i uništavani i od istočnih (pravoslavnih) i zapadnih (katoličkih) hrišćana, oni nisu imali niti sveštenike niti crkve -hramove, a samim tim je diskutabilno da su upravo i STEĆCI njihovi. U svakom slučaju religija, sekta, geografski etnicitet ne mogu biti i nisu NAROD kao što ni NACIJA (latinski NATIO znači rođenje-mesto rođenja, a mogli bi smo reći i DRŽAVLJANSTVO) ne mogu biti NAROD.

"NAROD BEZ JEZIKA NIJE NAROD"

Znači da bi neko postao NAROD mora prvo da falsifikuje prošlost, da ukrade jezik sa izmenom nekih reči ili dodavanjem pojedinih slova (glasova) gde im mesto nije i sa čime se ne menja KOREN REČI (uf! opet taj KOREN!) pa se čak uzimaju i strane reči i izrazi kako bi se ugradile u taj novi jezik iako se značenje tih stranih reči menja u odnosu na njihovo izvorno značenje.

"Ako je veoma teško da se otkriju NOVE ISTINE, još je teže da one budu primljene, jer prema nekoj nemiloj težnji ljudskog duha i po rečima ne znam kog mudraca, lakše je verovati u laž koja se čula hiljadu puta, nego jednu potpuno novu istinu. "(Volter)

Ja često koristeći ovu Volterovu misao pitam moje sagovornike: "Hoćeš da Ti kažem šta mislim ili ono što Ti želiš da čuješ?" i onda nastaje onaj zbunjeni pogled sa puno !?!?

BUDA (Bodhi Dharma) kaže: "NE usvajajte sve što vam neko govori, što je tradicija i nemojte se prebrzo pomiriti sa-tako mora biti, već razmislite. A Ja kazem: Pa pobogu zar mi nismo HOMO SAPIENS tj. razumno biće?

Evo još nekoliko izjava i misli značajnih ličnosti iz svetske prošlosti.

"Svi oni koji su se zakitili raznim zvanjima i titulama, moraju znati da ih NEZNANJE ne OPRAVDAVA u vršenju zločina nad sopstvenim narodom. "(J. Deretić)

"Što je narod neizobraženiji i što se bliže približava životinji, tim ga se manje tiče prošlost, o kojoj neće ni da čuje, a za budućnost neće ni da zna. "(Miloš S. Milojević)

"Srbi-Tribali-narod najstariji i najveći od svih naroda pouzdano znam. "(Leonik Halkokondila-Vizantijski istoričar druga polovina 15. stoleća. )

U Minhenu se nalazi originalna nemačka hronika, pisana oko 750 godine n. e. u kojoj doslovno piše: "Srbi predstavljaju tako veliko carstvo (regnum) da su iz njih proizašli svi slovenski narodi. "(Hormayers Archiv str. 282-283)

Ime SLOVEN javlja se prvi put u 5. veku n. e. tačnije 491. god. više o tome neki drugi put.

Slavni kancelar Oto Bizmark 1815-1898. god. često je pričao i pisao u svom dnevniku da njegova baba nije znala ni jedne namačke reči već samo srbski.

Ime Rusi i Poljaci javlja se u 9. veku n. e. , a Česi oko V-IV veka.

Značenje imena SRBIN na različitim jezicima.

Indijski SARHAB = braniti, štititi

Stari sanskritski praotac indoevropskih jezika beleži ime SERBH = seme, koleno, rod

Prvo opšte ime SLOVENA bilo je SERBLI, sto znači UJEDINJENI piše Nemac Carl Czoernig.

Ime SRBIN se na različitim jezicima piše i izgovara različito pa tako imamo: Sjarb, Sarb, Serbe, Sorab, Serbh, Sarhab, itd. Pored toga često nailazimo i imena u daljoj prošlosti po geografskom etnicitetu kao što su: TRAČANI, Skiti, Vendi, Veneti, Anti, Tribali, Dardani, Peoni, Iliri, Sarmati, Jazigi, Roksolani, itd... su po Herodotu (484-425 god. p. n. e. ) sve SRBI jer svi pričaju jednim jezikom.

Mislim da je dovoljno o jeziku i narodu.

Osvrćem se sada na naslov ove moje pisanije sa sledećim pitanjima svim posetiocima ove stranice.

1. Ko danas ratuje u Avganistanu, Iraku, Libiji, Siriji i na još nekim drugim mestima u svetu?
2. Protiv koga i ko ratuje u pomenutim zemljama iz prvog pitanja?

I da ne trošim ovaj prostor verujem da će svi koji ovo budu čitali sami postaviti i druga pitanja. Ja ću odgovoriti na ova pitanja onako kako ja mislim da je ispravno.

U svim ovim zemljama je bratoubilački rat, navodno za demokratiju i slobodu, a ratuju kao što rekoh braća pa čak su svi islamske religije, ali ipak podeljeni na SIITE i SUNITE znači narodski rečeno pripadnici islamske religije ali različite grupe baš kao i katolici i pravoslavci. A zašto se oni (jedan narod i jedna religija) uništavaju?Pa za svoje (ovde mislim narodne) interese sigurno ne.

Uzgred da kažem da Avganistan nije napadnut zbog Talibana ili 11. 09. 2001. godine. Irak mislim da nije napadnut zbog oružja za masovno uništenje jer ga nije ni bilo, niti je glavni razlog nafta već mislim da je to BANKA SEMENA koju je posedovao Irak, a vidi čuda Sadam Husein je nešto pre napada dobar deo te BANKE SEMENA prebacio i Siriju. Libija nije napadnuta zbog diktature itd. već zbog izuzetno kvalitetne pitke vode čija se količina procenjuje na oko 4000 godina (verovatno je zbog toga N. Sarkozi bio onako zainteresovan za bombardovanje Libije). Gadafi je napravio oko 2155 kilometaram dug vodovod kroz pustinju i put sa rezervoarima za vodu prečnika 1000 metara koji se vide iz satelita, a zamislite sve iz sopstvenih sredstava Libije i njenog naroda tj. nije uzeo kredit od međunardnog monetarnog fonda, a još je hteo da uvede zlatni islamski dinar za spoljnu trgovinu itd. itd.

Pre što nastavim dalje samo da postavim neka pitanja i dam neke konstatacije.

1. Ko je ili šta je to međunarodni monetarni fond?
2. Ko je osnivač MMF-a?
3. Ko je garant iza MMF-a?
4. Ko je ili šta je MEĐUNARODNA ZAJEDNICA?
5. Ima li Međunarodna zajednica ustav ili bar statut?
6. Koga predstavlja Međunarodna zajednica?
7. Ko su predstavnici Međunarodne zajednice i ko ih je izabrao i kada?
itd. itd. itd...

Ko su UN (Ujedinjene nacije) to znamo, ko je NATO i to znamo, ko je EU i ti znamo, jer su legalno udruženi, osnovani imaju svoje ustave, statute i slično.
Idi na stranu - |listaj dalje|