fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

cekrcici - 83851 - 22.03.2013 : Boris Sirob Srbija - best (5)

Linija odbrane Ilijaške brigade


Pročitah postova koje je Delija objavio vezano za kote oko Čekrčića i u Kralupima, što je bila zona odgovornost 3. i 4. bataljona Iljaške brigade i par prepiski oko borbi 16. 06 1992. godine.

Prvo da pozdravim Deliju u pravom smislu riječi jer su samo prave Delije su bile u sastavu 3. bataljona koji je branio širu okolinu Čekrčića? Žao mi je, ne znam da li su te i u ratu tako zvali jer ne mogu da se sjetim mada sam često bio na vašim položajima , o ovome drugom prilikom.

Odakle da počnem , pošto ja na ovom portalu pišem sasvim drugu vrstu priča. Hajdemo redom!

Zeničanine, nešto mi se ne slaže u tvojoj prići nikako. Osim pojmova koje spominješ sve drugo se ne uklapa. Prva linija koju je uspostavio 4. bataljon išla je od spoja sa Igmanskom brigadom, sa lijeva na desno gledajuči na karti.

Spoj sa IB je bio na Trešnjicama - 760, Jastrebnjaka -810 ( ispred kojeg se nalazi kota koju su neki zvali Piskavac) pa onda iznad Crnog Potoka preko Dragaše - kota 744 do Višegrada - 744 iznad Ciganlije preko kote 683 (za koju Visočica kaže da je to Piskavac i moguće da ste ga tako zvali) (Piskavac na topografskoj karti nije nigdje upisan) dalje preko Zaganića kosom do Stevanove kuće i Mandinog Brda - kota 64 , preko Ubojišta do Dobranjskog Brda - kota 751, gdje je bio spoj sa 3. bataljonom.

Inaće linija je bila formirana po granici Ilijaške i Visoćke opštine. U sadejstvu sa Igmanskom brigadom 16. 03. 1993. godine ova linija je pomaknuta u dubinu neprijateljske teritorije. Tada je formirana nova linija koja je ostala sve do kraja rata.

Nova linija je išla od Crkvica - kota 935 preko Pandurišta, Lipe, Stijene - 682, iznad Vidovića (spoj Igmanske i Ilijaške brigade) preko Bukovika , Spasovnice - 618 , Čifluka i ponovo na Mandino Brdo.

Topografska kota Komin se tačno nalazi između ova dva položaja ili između - Dolovskog Brda, Draškića , Orahovca, Ratkovaca i Ćatićkog potoka. Inaće na Kominu je bila prva neprijateljska linija.

Komin je bio uglavnom prekriven Borovom šumom, i ko je bio na njemu to je sigurno zapamtio. Prilikom njegovog zauzimanja , udarna jedinica su bile Munje iz Hadžića. Napad su izvele tako munjevito da je neprijatelju ostala kafa u fildžanima. Jako mi je žao da se o ovoj jedinici jako malo piše, ili ja nisam imao priliku da čitam.

Drago mi je da se Zeničanin javio sa suprotne strane da potvrdi neke činjenice koje su bitne za dosta stvari.

"Pijani ustaša" je bila bomba koja se ispaljivala sa AP-a , i to koliko se sjećam bojevim metkom. Interesantno je da su te bombe, bar one koje sam imao prilike da vidim bile pravljene u "Kovini" iz Visokog koja nije bila u sastavu namjenske industrije, odnosno ne bi trebalo da se bavi proizvodnjom istih. Bomba koju sam imao prilike da posjedujem pravljena je 1991. godine. Interesantno da da ih je imala samo muslimanska strana, na početku rata. Ovo je interesantno za teoriju o srpskoj agresiji i tome kako vi jadni niste imali ništa za rat za koji ste se spremali godinama prije nego što je počeo.

"Pijani ustaša" vam je bio mač kojim ste izveli napad 16. 06. 1992. godine. Napad nije bio nimalo laički, izvela je ga jedinica koja je to vježbala. Izveden je u rejonu od kote Dragaća - 744, preko Višegrada - 744 pa do Zagajnica. Trbalo bi da znaš slijedeće činjenice:

Sigurno je da ste taj napad izveli iz rejona Ratkovaca koji su tada bili na vašoj strani ispod Kote Komin. E, sad glavni pravac vašeg napada je bila kota Dragaša a sporedni Zagajnice. Ako si bio učesnik ove akcije onda bi trebalo da znaš da je 06. 06. 1992. jedna vaša izviđačka jedinica izvela nasilno izviđanje preko Dolovskog brda i Crni Potoka do Dragače , kao pripremu za akciju širih razmjera koja se desila deset dana kasnije.

Mislim da vam 16. 06 nije bila namjera čišćenje Gornje i Dojnje Bioče, pogotovo ne za 120 ljudi kako kažeš da vas je bilo jer za takvu akciju bi trebalo vas je bilo više i od 1200 s obzirom o kolikom se prostoru radi i o broju ljudstva koji brani taj prostor a to ste znali poslije nasilnog izviđanja.

Mislim da vam je bio cilj izvlačenje djelova razbijeni grupa vaše vojske koje su tada ostale iza naši leđa u rejonu Gornje Bioče, Zenika i Brežanja ili uspostavljanje koridora do Ahatovića, za šta vas je tek bilo premalo. Ako nisi znao početkom '92. ste u ovom rejonu imali izvđačku jedinicu koja je bila locirana na koti Oštrik u cilju pripreme napada na Ilidžu i povezivanjem vaših jedinica preko ovog rejona sa Ahatovićima. Ovo ste pokušali na vaskrs '92. godine preko Vidovića i Pjeska ali neuspješno. Poslije ovoga je ova izviđaćka jedinica je razbijena prilikom izvlačenja ka rejonu Kralupa preko Trešnjica.

Ako si bio u rejonu Dragače nikako nisi mogao da vidiš Bosnu. Dio sa kojeg se može vidjeti kuda teće ta rijeka je lijevo od Zagajnica ka Mandinom Brdu gledajući sa vaše strane, što nikako nije u rejonu gdje ste izveli napad, pogotovo ako ste se kretali lijevo odnosno nizvodno ka Visokom.

U to vrijeme na našim položajima nije bilo ni jedne tranšeje. Upravo zbog ovoga su poginuli naši vojnici rođaci Čelik i pokojni Mišo. Prilikom dejstva pijanim ustašama naši borci su mislili da ste prišli toliko blizu da rukom bacate bombe, što je bilo kobno za one koji su napustili nazovi rovove, jer su to bile samo obične rupe u to vrijeme. Rovove nisu napuštali jer su bježali nego zato što ste po tim rupama koje su bile natkrivene šatorskim krilima dejstvovali pijanim ustašama. Neki od njih su poginuli jer je "pijani ustaša" pao na šatorsko krilo i eksplodirao iznad njihovi glava.

Istina je da vam je tada poginuo doktor koji je imao uniformu od maskirnog šatorskog krila.

Mogao si da čuješ na Dragači kako neko doziva pokojnog Rajka Čelika, a mogao si i na Zagajnicama da Čuješ isto tako kako neko doziva drugog Rajka koji je bio baš tamo i to baš na onom M53 - Garonji, kojeg si pomenuo da je bio u po brda (Zagajnica). Na dva mnesta nisi bio sigurno, ali je pitanje gdje jesi!?

Toliko što se tiče ovoga, ako te još šta interesuje samo pitaj a ja ću pokušati da ti odgovorim.

Inaće na ovom širem djelu ratišta bilo je dosta kota ili mjesta koja su se zvala isto u narodu, pa čak i na topografskim kartama. Sigurno je samo da nisi napadao Komin jer su u to vrijeme na njemu bili vaši položaji, a i upamtio bi ga kao što rekoh po borovini.

Istina je da ste vi koji ste sa strane dovođeni na ovaj dio ratišta bili kao ovce koje vode na klanje.

Sa ljudske strane gledano jako mi vas je žao jer ste dolazili na ove djelove jako slabo pripremljeni u smislu poznavanja terena a onda vas je to jako skupo koštalo. Tako se desilo i 20. 12. 1992. godine kada je 7. muslimanska platila žestoku cijenu u rejonu Dragač-Višegrad i ako ste tad bili dosta bolje pripremljeni u svakom pogledu. Zbog ove akcije je uslijedilo naše pomjeranje linije u martu '93. godine.

Sad ad pogledam u kartu i kad vidim gdje su se nalazili naši položaji, a pogotovo oni u rejonu Čekrčića, digne mi se kosa na glavi. Takve položaje su mogle da odbrane samo prave Delije. E, dal su bile polu pijane i polu lude, kao što reče moj saborac, Delija u jednom postu, ili ih je tjerala neka nadljudska hrabrost, to ne znam ali znam da su to radili kao malo ko. Koliko je samo za to trebalo hrabrosti. Nije svako mogao biti na Kuronji ( T-12 ) i prkositi tenku sa Visočice, Grada , i još ga na kraju uništiti.

Koliko je samo trebalo hrabrosti da budeš na minobacaćima u Lukama. A tek u rovovima na Usijeli!!!

Bilo bi mi drago ukoliko sam ti bar malo pomogao. Ako ste šta pogrešno razumjeli, pa sam vas nećim možda povrijedio nije mi bila namjera, oprostite. Ako vam mogu još nekako pomoći, samo napišite, ja sam tu

Pozdrav Boris.
Idi na stranu - |listaj dalje|