fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ozren - 83785 - 19.03.2013 : Nenad NS - best (2)

MTS na Ozrenu u završnoj godini rata


Našao sam podatak koji u korenu seče muslimanski mit o tome da je VRS na raspolaganju imala neograničene količine MTS-a.

" .. . Stanje municije u skladistu domicilne 4. ozrenske brigade (Vozućke) bilo je zabrinjavajuće. Dana 25. avgusta 1995. evidentirano je: 15 komada mina za MB 60mm , 40 komada mina za MB 82mm , 50 komada mina za MB 120mm , 10 komada metaka 76 mm za B-1, 27.000 komada metaka kalibra 7. 62mm za poluautomatske i automatske puške, 500 komada metaka kalibra 12.7mm."

Izvor: knjiga N. Cvjetkovića - Bitka za Vozuću

Zbog nedostatka pogonskog goriva, dotur municije, izvlačenje ranjenika snadbevanje hranom i vodom se vršilo isključivo konjskim zapregama a svi konjovoci su bili stariji od 65 godina.

Znali su da neprijatelj grupiše snage oko obruča, da žele da spoje Tuzlu i Zenicu, da je pitanje sata kada će udariti i pored svega toga je u magacinu bilo taman toliko municije da svaki borac dobije malo više od dva okvira a granata nije bilo dovoljno ni za 15 min artiljerijske podrške.

Komandant 4. ozrenske brigade, major Novoslav Nikolić je situaciju pred dane raspleta vidio ovako:

"Sa osnovimi ciljem da "Srbe baci na koljena" krajem avgusta u rat se direktno uključila avijacija NATO-pakta bombardirajući srpski položaje, telekomunikacijska postrojenja, opremu za komandovanje, sistem protiv-vazdušne odbrane i logističku infrastrukturu. Očigledno da politička i materijalna pomoć NATO muslimanskoj strani nije bila dovoljna za ravnotežu, pa se admiral Leighton Smith, nakon tragičnog događaja na Sarajevskoj pijaci "Markale", odlučio za direktno vojno uplitanje. To je učinjeno iz više razloga: da se uništi komunikacijski sistem VRS, umanji njena borbena sposobnost, da se srpski državni grunt svede na 49 posto, te da se Izetbegovićevoj strani omoguće povoljniji uslovi za nastavak vođenja rata i bolja pregovaračka pozicija u budućim mirovnim pregovorima. U operaciji nazvanoj "Oslobađajuća snaga", koja je trajala od 30. avgusta do 13. septembra, učestvovalo je 400 borbenih aviona koji su na RS izručili deset hiljada tona eksplozivnog materijala. Za dve nedelje izvedeno je 3515 borbenih letova i gađano 150 vojnih i civilnih ciljeva. Šestog septembra srušen je telekomunikacijski čvor Kraljica, simbol prkosnog Ozrena, a radio-stanice su zaćutale, što je kod Vozućkih branilaca izazvalo osjećaj napuštenosti. Pored pričinjene velike materijalne štete, akcija NATO je usmrtila 157 i ranila 273 osoba. Sinhronizovano sa akcijom iz vazduha, snage za brza dejstva UN, artiljerijom najvećih kalibara žestoko dejstvuju po linijama razdvajanja ili po dubini srpskih teritorija.
Dvanaestog septembra, u popodnevnim dejstvima NATO bombardera pružena je direktna podrška muslimanskoj pješadiji u operacijama na Ozrenu."
Idi na stranu - |listaj dalje|