fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nevesinje - 83683 - 16.03.2013 : Nenad NS - best (4)

Muslimanska katastrofa u agresiji na Istočnu Hercegovinu


Ovo je video na kome se vide leševi 200 muslimanskih vojnika. Ovo je bio kraj ofanzive u jesen '94. godine, kada je 4. korpus izveo akciju na područje nevesinjske opštine.

Nakon ove katastrofe 4. korpus je bio potpuno slomnjen, ali ne zbog toga što su izgubili nekoliko stotina boraca već zato što im je ovom prilikom nastradao kompletan komandni kadar:

 • 5 komandanata bataljona
 • 20 komandira vodova
 • 12 komanira odelenja

  Ovo je mapa akcije:  Ovom prilikom je muslimanski izveštač Šefko Hodžić ovako opisao početak katastrofe:

  "Četvrtoj muslimanskoj lahkoj brigadi pod komandom Nezima Halilovića - Muderisa u operaciji "Jesen '94" dodijeljen je jedan od najvažnijih pravaca u zoni odgovornosti 41. motorizovane slavne brigade. Muderisove borbene grupe trebalo je da se, takođe u noći između 10. i 11. novembra 1994. godine ubace u neprijateljsku pozadinu u Podveležju i napadnu nekoliko srpskih utvrđenja: Poljica, Brašinu, Visoku glavu, Ratinu gomilu, te više objekata u Šipovcu, a neke da napadaju sa čela na jako uporište na Poljicima.

  Kako je komandant 41. slavne brigade Esad Humo tačno u ponoć 10. 11. 1994. poslao izvještaj da je 4. muslimanska ubacila snage u neprijateljsku pozadinu, to je bila jedna od posljednjih radosnih informacija koja je stigla na IKM 4. korpusa uoči početka operacije. Ali, odmah nakon otpočinjaja borbi u 6:20 sati ujutro 11. 11. 1994. na IKM u Blagaju je stigla prva depeša, i to od Muderisa. Drekovićevo naređenje U njoj je pisalo: "Snage koje su trebale biti ubačene u dubinu neprijateljske teritorije nisu uspjele sa ubacivanjem i iste se vraćaju, a one koje idu sa boka su na svom mjestu."

  General Dreković je pet minuta kasnije poslao Muderisu naređenje u kojem je pisalo:

  "Prema mojoj zapovijesti str. pov. broj 02-2496 bili ste dužni izvršiti zadatak. Ko vam je dozvolio da povučete jedinice? Ne izvršenjem zadatka doveli ste u bezizlazan položaj desnog susjeda. Odmah nastavite sa izvršenjem zadatka."

  Zašto u noći uoči dana "D" Muderis nije ušao u neprijateljsku pozadinu po užasnom nevremenu i kiši? A podsjetimo da je u onom izvještaju o spremnosti njegove jedinice za operaciju Jesen upravo pisalo kako je ubacivanje u neprijateljsku pozadinu "jedino moguće po magli i nevremenu".

  U korpusnoj analizi operacije "Jesen" od 21. 11. 1994. navedeno je kako 4. lahka muslimanska brigada, prema svim pokazateljima, nije pokušala ubacivanje jer je dobila onu informaciju sa PEB-a da je u neprijateljskoj pozadini otkrivena jedna naša grupa. Ekipa Štaba Vrhovne komande, sa Mustafom Polutkom na čelu, u svom izvještaju o neuspjehu operacije "Jesen" samo je u jednoj rečenici spomenula 4. lahku muslimansku brigadu i to u kontekstu otkrivanja Šemićeve grupe u Podveležju.

  "Komandant 4. lahke muslimanske brigade", piše u ovoj informaciji, "odlučuje da ne ubacuje svoju jedinicu u pozadinu agresora, a time ne izvršava dobijeni zadatak."

  Stručna grupa Štaba Vrhovne komande, kojom je rukovodio Šaćir Arnautović, a koja je nakon Polutkovog izvještaja i upućena u 4. korpus da utvrdi konkretnu odgovornost za neuspjeh operacije, u izvještaju od 17. 12. 1994. utvrdila je "najznačajniju pojedinačnu odgovornost" i kod Nezima Halilovića Muderisa. Jer, kako piše u izvještaju ove stručne grupe, Muderis" i pored upozorenja, ne izvršava naredbu komandanta 4. korpusa i ne uvodi jedinicu u borbu".

  General Ramiz Dreković je u svojoj knjizi u "U obruču" napisao kako je Komanda Korpusa, odnosno on kao komandant, "pokrenula krivične prijave protiv starješina koje nisu izvršile postavljene zadatke", te da iz njemu nepoznatih razloga "krivične prijave nikad nisu procesuirane". Na tom spisku, koji Dreković nije objavio u knjizi, pod rednim brojem šest, nalazi se ime Nezima Halilovića Muderisa. Postoji više varijanti zašto Muderis nije te noći ubacio svoju jedinicu u neprijateljsku pozadinu.

 • Idi na stranu - |listaj dalje|