fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 83665 - 16.03.2013 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (0)

Treskavica '94


Iz knjige Miroslava Lazanskog - Istina o Srpskoj - tekst je pisan 1994. godine

Vrhovni komandant VRS Radovan Karadžić dao je izjavu "da su srpske snage krenule u završnicu rata u bivšoj BiH" i da će ta završnica biti vojnički vrlo komplikovan zadatak svjedoče i borbe jugoistočno od Sarajeva, gdje su snage 1. korpusa muslimanske vojske navodno zauzele 50 kvadratnih kilometara teritorije u pravcu Trnova.

Naime, koristeći pasivnost UNPROFOR-a i tunel ispod aerodroma u Sarajevu, 1. korpus muslimanske vojske uspio je da na planine Igman i Bjelašnicu izvuče oko 7000 vojnika i krene u ofanzivu ka Trnovu i Kalinoviku. Pod komandom generala Vahida Karavelića te jedinice postigle djelimičan uspjeh, ali nisu zarobile sedam tenkova T-55 kao što je objavljeno u saopštenju Prvog korpusa muslimanske armije. UNPROFOR nije izvršio demilitarizaciju zona na Igmanu i Bjelašnici, kao što je obaćao, tako da upravo iz tih područja kreću muslimanski udari na srpske položaje. Ako je stratešku ravnoteži u zoni Sarajeva, pa i na širem prosoru bivše BiH, činio odnos između brojnije muslimanske pješadije, dakle preimućstvo u ljudstvu, i srpke borbene tehnike (tenkovi i topovi) izvlačenjem snaga 1. korpusa iz Sarajeva narušena je ta relativna ravnoteža. Srpsko teško oružje ostalo je u zoni isključenja u Sarajevu i okolini pod kontrolom UNRPOFOR-a. Srbi ne mogu da uzmu to oružje, a muslimani su kroz tunel izveli svoju pješadiju i uključili je u borbene operacije za Kalinovik i Trnovo. Unprofor sve to mirno konstatuje s akademskim raspravama o tome "da su muslimani krenuli u proširenje rata".

Da li še u krajnjem slučaju, onda, Vrhovna komanda VRS morati da posegne i za drugim oružjima, ukoliko vojna situacija i neravnoteža to budu zahtijevale? Hoće li Srpska vojska aktivirati svoju avijaciju kaje je sada prizemljena, i da li će NATO u tom slučaju inervenissati napadom na srpske avione i kopnene položaje?

Ako je sporazum o zonama isključenja teškog oružja između muslimana, Srba i UNPROFOR-a bio zasnovan na premisi o bilansu muslimanske pješadije i srpskog teškog oružja, može li sada general Rouz da objasni generalu Mladiću kojim su to putem muslimanski vojnici u tolikom broju stigli na Igman i Bjelašnicu, a da je istovremeno srpsko teško oružje ostalo u zoni isključenja? Ili, kako to da iz zone zaštićenosti kao što je Bihać, muslimanski Peti korpus ima pravo na ofanzivne operacije, a Srpska vojska istovremeno mora da poštuje rezoluciju UN o Bihaću kao zaštićenom grdu?

Očigledno je da se to skupa više nema nikave logike ni vojničkog ferpleja, da se na prostoru bivše BiH muslimanske i Hrvatske jedinice pojavljuju kao prvi, a UNPROFOR kao drugi ešalon NATO-a, sa svom mogućom američkom, političkom, propagandnom, psihološkom, pa i vojnom pomoći.
Idi na stranu - |listaj dalje|