fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bihac - 83664 - 16.03.2013 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (1)

Srpska kotra-ofanziva na Bihać


Iz knjige Miroslava Lazanskog - Istina o Srpskoj - tekst napisan 1994. godine

Sinhronizovanim napadima iz "zaštićenih" zona Bihać, Igman i Bjelašnica, kao i iz pravca prema Kupresu, snage vlade Alije Izetbegovića preduzele su do sada najveću i najžeću ovanzivu na području Republike Srpske. Da se radi o vrlo ozbiljnom vojnom pokušaju unitarizacije prostora BiH potvrđuju vijesti sa terena i intenzitet borbi, ali i najave novih koncentracija muslimanskih trupa na prilazima posavskom koridoru i oko Doboja. Pa ipak, sve te borbe, sadašnje i buduće, medijski su potisnute operacijama muslimanskog Petog korpusa u rejonu Bihaća i Cazina, čije su jedinice uspjele da prethodnih dana osvoje više od 200 kvadratnih kilometara teritorije, da zauzmu i grad Kulen Vakuf (Spasovo), da pokole Krupu na Uni i da ozbiljno uzdrmaju vojne pozicije 2. krajiškog korpubas VRS.

U čemu je tajna opstanka i relativnih vojničkih uspjeha jedinica Petog korpusa muslimanske vojske, koji se bori u praktičnom okruženju vojnih snaga Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, koji je pobijedio snage Fikreta Abdića, zauzeo Veliku Kladušu i još ima ambicije da ofanzivnie prodore prema Petrovcu? Kako to da taj korpus muslimanske armije toliko dugo opstaje u najtežim okolnostima protivničkog okruženja?

Tajne uspjeha Petog muslimanskog korpusa nije toliko u njegovoj vojnoj moći, niti u nemoći VRS u tom prodručju. Cijeli je splet okolnosti koji već duže pogoduje opstanku Petkog korpusa vlade Alije Izetbegovića. Taj korpus ima osam brigada sa ukupno 25. 000 pripadnika:

1. brigada (Bihać)
2. bridaga (Bihać)
3. brigada
501. brigada (okolina Bosanske Krupe)
502. brigada (Bihać)
503. brigada (Cazin)
504. brigada
505. brigada (Bužin)
511. brigada (okolina Bosanske Krupe)
512. brigada (Cazin)
517. brigada (Cazin)
Specijalna jedinica "Sanske muhe"

Jedinice Petog korpusa većinom su naoružane lakim pješadijskim oružjem uz nešto topova kalibra 76 mm, haubicama 105 i 122 milimetra, kao i sa većim brojem minobacača od 60, 82, i 120 mm. Logističku podršku snagama Petog korpusa neprekidno daje bataljon UNPROFOR-a iz Bangladeša, a dosta dugo sabdjevanje oružjem, municijom i hranom Peti korpus imao je iza vazduha: avioni jedne ukrajinske kompanije obično leteći na liniji Pula-Kijev skretali su iznad Cazina i izbacivali pošiljke pomoći. Prije tri mjeseca protivavionske jedinice VRS i RSK su raketama tipa SA-6 pogodile i srušile dva ukrajinska transportna aviona tipa AH-26, pri čemu je poginulo sedam pilota i mehaničara. Ukrajinske vlasti taj incident taje, a kompanija koja je iznajmila transportne aviona AH-26 za krijumčarenje oružja ne želi da potvrdi nestanak aviona i pilota.

Analize borbene vrijednosti Petog muslimanskog korpusa pokazuje da je ta formacija sastavljena od krajiških muslimana, koji su uz Sandžaklije i najborbeniji dio vojske Alije Izetbegovića. Osim toga, tim jedinicama komanduju muslimanski oficiri iz bivše JNA, koji su svoje ratno stažiranje prethodno odradili u Sloveniji i Hrvatskoj ( oko Vukovara, Pakraca i Lipika). Poznato je da je general Atif Dudaković, komandant 5. korpusa, u Hrvatskoj proglašen za ratnog zločinca zbog njegovih operacija dok je još bio u JNA.
Zapravo, u bivšoj JNA oficiri po nacionalnosti Srbi i muslimani većinom su završavali pješadijske škole i akademije, odnosno, većinom su odabirali kopnenu vojsku, kao specijalnost, dok su Slovenci i Hrvati obično odlazili u sofisticirane vidove oružanih snaga: ratno vazduhoplovstvo i mornaricu. Zbog toga je cijela jedna generacija muslimanskih oficira iz bivše JNA, vojnički gledano sposoban kadar: general Rasim Delić, Vahid Karazelić, Ramiz Dreković, Atif Dudaković.. .

Peti korpus muslimanske vojske svoju žilavost i borbenu aktivnost temelji na statusu opkoljene vojne formacije. Za njega nema mnogo alternativa: potpuno uništenje ili ofanzivne operacije sa nadom u proboj na nekom od izabranih pravaca.

Situacija oko Bihaća sa VRSK djelimično je sanirana, srpske jedinice povratile su Kulen Vakuf (Spasovo) i kreću prema mjestu Vrtoče, važnoj raskrsnici puteva za Petrovac i Donji Lapac. Jedinice 2 kk VRS nastavljaju kontraofanzivu u dolini Une, pri čemu je novi momenat uključivanje trupa HVO u borbe na zapadnoj obali Une s ciljem podrške muslimansko Petom korpusu.
Idi na stranu - |listaj dalje|