fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ilidza - 83533 - 11.03.2013 : Razvigor Srbija - best (4)

Srbi logoraši u borbama za Betonaru 1995. godine


Tačno je to da su u borbama za Betonaru korišćeni i zarobljeni Srbi iz logora u Tarčinu. Za taj gnusni zločin niko nije odgovarao.

Betonara je, kao što rekoh, jako široka tema. Dosta se o tim borbama raspravljalo i u Hagu, pogotovo na suđenju Miloševiću.

Evo izjave svedoka - logoraša na njegovom suđenju koji su bili naterani da ginu u tim strašnim borbama.


"Na dan 3. jula 1995. godine odveden sam iz logora na prinudni rad kod Gušića hale u Sarajevu, gde smo kopali tranšeje i bunkere za muslimansku vojsku. Tom prilikom bili smo vezani za jedno uže. Ja sam tom prilikom bio teško ranjen. Pogođen sam u obe noge, ruke, kao i telo. Od posledica ranjavanja izgubio sam desnu nogu, a leva mi je teško oštećena. Odatle sam prebačen u Vojnu bolnicu u Sarajevu gde sam ostao 100 dana, da bi posle toga bio ponovo vraćen u Silos, a zatim prebačen u bolnicu, da bi 29. oktobra 1995. godine bio razmenjen.. .

Nas 30 smo iz Tarčina 3. jula 1995. godine odvedeni u Sarajevo vezanih očiju da kopamo neki tunel. Na kopanju tunela smo radili 9 dana i 9 noći, gotovo bez prekida, odmora i spavanja.

Istog dana su izdvojili nas desetoricu i odvezli na Stup, oko kojeg su se vodile žestoke borbe. Tokom borbe muslimani su bili izbačeni iz Betonjare.

Muslimani su nas doveli do zida Betonjare koji je bio naspram srpskih bunkera udaljenih oko 20 metara. Naredili su nam da kod tog zida sa unutrašnje strane hale napravimo dva bunkera. Tokom ovih radova naše ruke su bile vezane lisicama za metalno uže, tako da su lisice koje smo imali na rukama mogle da šetaju po tom užetu.

L. V. iz naše grupe je bio primoran da priđe srpskom bunkeru i da sa njega skine vreću sa peskom, iako je pri tome bio izložen najdirektnijoj smrtnoj opasnosti. Kako je bio vezan nije mogao da pobegne. Isto je morao da uradi i V. D. koji je bio primoran da do srpskog bunkera donese eksploziv.

Tu smo radili tri dana i tri noći neprekidno.

Na dan 12. jula bio sam sa ostalima doveden na Stup. Svi smo bili vezani na gore opisan način. U međuvremenu muslimani su uspeli da razruše jedan srpski bunker. Tada su meni, B. B. i V. R. naredili da vezani za sajlu priđemo bunkeru i napravimo novi bunker od vreća sa peskom.

Dok smo radili nastala je borba između muslimanskih i srpskih vojnika, pri čemu su muslimani stalno provocirali, tako da smo mi bili izloženi dejstvu vatre sa srpske strane. Tom prilikom bio sam pogođen sa 12 puščanih metaka iz automatske puške u predelu obe noge i ruke, leve strane tela i u pluća. B. B. , koji se nalazio neposredno do mene, bio je pogođen sa 17 metaka.

Muslimani su nas izvukli sa sajlom za koju smo bili vezani.

Posle našeg ranjavanja prebačeni smo u bolnicu u Sarajevu. Rane su bile veoma teške i inficirale su se. Iako nismo bili zalečeni, sa otvorenim ranama, ja i B. B. smo 20. oktobra 1995. godine vraćeni u logor u Silosu."
Idi na stranu - |listaj dalje|