fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 82945 - 23.02.2013 : Sisa - best (2)

Pad Lupoča


Sudionik sam borbenih dejstava napadom i padom kote Lupoča, ne zamjerite godine čine svoje, već sam zaboravio imena pojedinih kota.

Napad na Lupoč izvodi jedinica 181. bošnjačke brigade, Manevarskog bataljona od 4 čete. Kako je svaka četa imala po 3 voda a u prosjeku je u vodu bilo 18 ljudi, podjeljenih u tri desetine, što iznosi skoro oko 220 ljudi.

U sadejstvu IDV od 22 borca i 6 izvidjaca MB koji su odigrali veoma važnu ulogu jer su dan prije uspjeli da pronađu prolaz pošto vi niste bili aktivni u noćnim satima...

Naše izviđanje je trajalo sedam dana. Zatim su ovi momci doveli pred vašu bajtu 20 ljudi, jednu moju četu i pomenuti IDV koji je bio u sklopu Brigade. Krenuli su u jutarnjim satima, negdje oko 4h, ali im je trebalo dugo vremena da prođu jer je to bilo sporo zbog zveckanja opreme. Onaj ko je bio u napadu dobro zna šta ovim hoću reći. Negdje oko 5 sati jedan od boraca VRS je izašao napolje i i naletio je na odstupnicu tj. ovih 6 momaka. Ubijen je hladnim oružjem jer se još nije smjelo pucati. Potom Zaim Imamović odlazi kosom iznad minobacača koji su bili s istočne strane Lupoča, i upućuje se u pravcu Dobrog polja koji će biti prethodnica za ubacanje i komandovanje ostalim jedinicama.

IDV ostaje, ako se ne varam, otprilike u pravcu gdja je broving i tu će linija prva pući. JA krećem sa istočne strane, tj. iznad stijena ispod kojih su minobacači. Tu, bez ikakve potrebe, ostaje jedna četa da mi čuva leđa. Kažem bez razloga što je tu teren od litica. Treća četa sa bila sa moje lijeve strane, a četvrta kao što sam već napisao je ubačena radi obezbeđenja za prodor drugih jedinica.

Prvi meci koji su ispaljeni tog jutra su ispaljeni upravo ka meni. Ni danas mi nije jasno kako me čovjek promašio a nije bio više od 30 metara udaljen od mene. Ovaj teren kuda sam ja napadao nikada nije bio izbliza izviđan. Nakon toga počinje borba i samo mogu reći da je to bilo nevjerovatno utvrđenje a prošao sam mnoga ratišta: Mostar, Jablanica, Konjic, Sarajevo, Grebak, Bosanska Krupa i nije bilo nigdje jačeg utvrđenja i ništa ne uspjevamo, a bili smo dobro naoružani i sa dobrom potporom. Čak nije mogao ništa da uradi ni nišandžija iz RBG sa moje strane. Međutim, sa druge strane IDV uspjeva osvijiti jedan mali dio linije, što će se na kraju pokazati i presudnim jer je tim malim dijelom prolazila radio veza.

Mnogi napisaše da je Armija muslimanske BiH ostavila prolaz. Ovo nije tačno! Mi nismo dobro poznavali teren, tako ni kojom količinom smo opasali Lupoč. Da naglasim da smo mi samo radili napade i ponekad bili ispomoć na liniji.

Negdje oko 14:00 sati, radio-vezista se kači na vezu VRS. Ne znajući šifre sluša da se traži pojačanje, a kasnije odlučuje odsijeći žice i nastavlja da sam komunicira sa vezistima, obećavajući im pomoć.

Linija napuštane tiho, negdje u ranim jutarnim satima, tako da ni mi nismo čuli kada su pobjegli. Suština je da se srpski borci povukli ne zbog gubitaka već zbog psihičkog pritiska, jer smo čitav dan, pa i kasno u noć bili tik uz njihovu liniju, na svega 30 do 50 metara.

Najveću zaslugu za pad Lupoča je imao taj vezista, jer nevjerovatno koji je naivniko bio.

Sada još jednom ukratko, Lupoč je napala 22. IDV borca, Dvije čete od 86 boraca ni više ni manje. Naši gubici su bili jedan poginuli iz IDV, i trojica ranjena od kojih je jedan bio iz moje čete a dva iz druge čete.

Ukoliko nekoga interesuje, objasniću i gdje je u to vrijeme bio Zaim Imamović, kako je poginuo, gdje je za vrijeme borbi bila ubačena 4. četa, i što je bio plan za daljeg dejstvovanja, što smo našli, gdje su bili minobacaci.

Ja sam na Lupoču ostao svega pola sata, jer sam odmah krenuo ka Dobrom polju, ali dolazim do minobacaclija.

Pozdrav ratnicima!

Svaka čast za pisanje!
Idi na stranu - |listaj dalje|