fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_nisici - 82935 - 23.02.2013 : Vojnik Nisici Tuzla - best (2)

Prodata visoravan


Tih dana sam bio na Nišićima i imao sam zadatak izvidjanje neprijateljskih položaja. Srbi su kod crkve imali jedno borbeno vozilo koje smo mogli brzo eliminisati. Ostale rezervne snege su se nalazile u obližnjoj šumi - vikend naselju a njihova jačina nije bila zabrinjavajuća.

Međutim, u to vrijeme je cvjetao je šverc izmađu Srba i mještana Crne Rijeke što je itekako ugrozilo sigurnost položaja Armija muslimanske BiH.

Na sve ovo, tamošnji komandant Crnoriječkog bataljona je simpatično promatrao jer je i sam imao korist od biznisa.

Linija obrane bila je krajnje proizvoljno postavljena tako da su Srbi imali sve preduslove da slobodno napadnu i okupiraju Crnu Rijeku i njen širi rejon.

Najžalosnija stvar u svemu tome jest to što su moju jedinicu samo prije na dan povukli sa tog rejiona. Iako je bilo rijec o jedinici koja je bila dosta iskusna u borbeno-diverzantskim dejstivima i dobro opremljena.

Nišićka visoravna, Kamenica, Mačak, hajde pa do Pogladina bila je sigurno stvar izdaje.
Idi na stranu - |listaj dalje|