fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 82723 - 18.02.2013 : Barsa - best (0)

Lupoč, oktobar '95. godine


Vezano za dešavanja Na Lupoču za koja je Terminator Škile postavljao pitanja uspio sam preko nekih poznanika saznati kako je to izgledalo iz njegovog ugla.

Lupoč je napadala jedinica veličine bataljona, tj. četiri čete. Izvršeno je prvo potpuno opkoljavanje Lupoča a kasnije je ostavljen prolaz na istočnoj strani. Borbe su trajale cijeli dan da bi VRS u toku noći napustila Lupoč.

S obzirom da su borci VRS na Lupoču bili u dosta teškom položaju na Lupoču iako oni koji su bili gore kažu da jedan od najbolje utvrđenijih linija koje su vidjeli u toku ratovanje na Bjelašničko-treskavičkom ratištu u '94 i '95 godini. Očekivalo se da će Lupoč biti napušten od strane VRS i zato je ostavljen izlaz na istočnoj strani.

Ključnu ulogu u napadu na Lupoč je odigrao naš vezista koji je stupio u kontakt sa borcima VRS na Lupoču tako što je pronađena žica poljskog telefona koja je sa položaja na Lupoču vodila prema komandi. On je presjekao žice i počeo razgovor sa borcima na Lupoču kao neko iz komande. Prvobitno ih je uvjeravao da izdrže jer stiže pojačanje a onda je krajem dana dao naredbu da se izvuku sa Lupoča. Izdavanje naređenja o povlačenju sa Lupoča nije dao odmah kako vaši borci ne bi posumljali u nešto. Nakon što je uspostavio komunikaciju, ostavljen je prolaz na istočnoj strani dok su borbena dejstva nastavljena sa preostale tri strane. Tako su i borci VRS shvatili da postoji prolaz i izašli na tu stranu.

S obzirom da nisam bio učesnik tih dešavanja, prenosim sam viđenja onih koji su bili tamo.
Idi na stranu - |listaj dalje|