fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 82621 - 15.02.2013 : Barsa Sarajevo - best (1)

Hum '95


Moja jedinica je bila manevarska, i ako si pažljivo pročitao nije imala pravac napada na Hum već Čardak, Čelinu i Kragujevac koje je uspješno osvojila a zatim se zaustavila iz razloga jer naši lijevi i desni susjedi nisu istovremeno uspjeli zauzeti Hum i Lupoč tako da smo se mi poprilično uklinili u vašu liniju.

Sve što sam napisao o dešavanjima dok sam ja bio gore je 100% istina kao i moje pisanje o dešavanjima '94. godine na prostoru Mlakve. Za sve ovo imaš i potvrdu u mojoj prepisci sa Milanom Savićem pa nemam razloga ni ovdje da lažem o bilo čemu.

Na Hum nisam napadao niti sam bio gore kada ste ga vraćali pa o tome ne znam ništa. Jedino nisam baš potpuno siguran za datum početka akcije, ali pouzdano znam da je bio početak oktobra. Pronašao sam i datum pogibije Zaima Imamovića, a to je 09. 10. godine. S obzirom da se na pad Huma i Lupoča čekalo dva dana od početka akcije mislim da sam mogao pogriješiti za jedan dan, odnosno da je akcija počela 05. 10.

Kako bi bio siguran da sam bio gore, ukoliko malo bolje poznaješ taj teren, reći ću ti da sam bio na Kožljenu sa kojeg smo imali odličan pregled na vaše linije i pozadinu. Ovo najbolje znaju momci koji su bili posada prage na izlasku iz Trnova prema Rogoju, a koja je bila locirana u onoj pilani tj. fabrici. Njih smo nakon prvog djelovanja gađali lansernim raketama i nakon toga se više nisu usuđivali djelovati.

Za planove zajedničkog napada nas i UN-a prvi put čujem od tebe i o tome još nisam pročitao ni na jednom forumu od komentatora sa vaše strane.

Ako poznaješ nekog od Ilidžanaca koji su bili na Kragujevcu i Čardaku možeš provjeriti istinitost pisanja o dešavanjima na njihovim linijama a ja ću svoje pamćenje osvježiti video zapisom koji je napravljen odmah po zauzimanju rovova na Kragujevcu pa ću da ti slijedeći put napišem i neke detalje oko urezanih imena i poruka na kundacima pušaka, okolnom drveću i slično.

Na dan kada je poginuo Zaim Imamović, a koliko ja znam poginuo je na Čelini, a tamo je bila neka lovačka kuća pa je možda to objekat o kojem ti pišeš. Oni su pripremali nastavak akcije od Lupoča prema Boljanovićima gdje su već bili ubačeni diverzanti, sa Čeline prema Kucinu i Bandijerci i sa Huma prema Rajskom dolu.

O pripremi desanta možeš pročitati i na brojnim forumima.

Sa pogibijom Zaima Imamovića sve daljne akcije su automatski stopirane, a moja jedinica je isti dan započela povlačenje jer smo prebačeni u borbena dejstva u Krajini.
Idi na stranu - |listaj dalje|