fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 82589 - 14.02.2013 : Barsa Sarajevo - best (1)

Hum '95


Vezano za događaje iz oktobra '95, igrom slučaja bio sam učesnik i te akcije. Linije VRS su išle preko Huma na Čardak i Kragujevac do stjenovitih litica Treskavice, mislim da se taj dio zove Siljevice i nastavljale se preko Lupoča dalje Treskavicom.

Moja jedinica je imala pravac napada Čardak, Kragujevac, Čelina i koliko se sjećam borbena dejstva su započela 06. 10. oko 6h. Nakon jake artiljerijske pripreme, mislim da je to bila prva akcija u kojoj sam učestvovao da smo bili ravnopravni kada je artiljerija u pitanju, tri čete koje su učestvovale u napadu su do podne zauzele položaje koje su držali pripadnici VRS na ove tri kote. Dalje napredovanje ka Kučinu je zaustavljeno iz razloga jer naš lijevi susjed nije uspio u kratkom vremenskom roku zauzeti Hum kao ni desni Lupoč.

Pouzdano znam da su liniju na Kragujevcu držali Ilidžanci, da li su to bili MUP-ovci ili ne ne znam, a to se vidjelo iz urezbarebih potpisa na drveću, na improvizovanim stolovima, kundacima kalašnjikova koji su zarobljeni. Plijen u MTS-u nije bio veliki, par pušaka i 1-2 sanduka municije.

Da je naša artiljerija odradila dobar posao potvrdili su pješadinci koji su prilikom zauzimanja rovova pronašli dosta krvavih zavoja i dijelova garderobe, ali mrtvih ili ranjenih vojnika VRS nije bilo na liniji.

Narednih dana, dok se čekalo zauzimanje Huma i Lupoča što se i desilo u nekih 2-3 dana, koliko se ja sjećam na tom dijelu ratišta nije bilo borbi izuzev povremene razmjene artiljerijske vatre. Padom Huma i Lupoča stvorili su se uslovi za dalje napredovanje prema Rogoju, ispred kojeg su stajali Kucin i Bandijerka na našem pravcu. Mislim da je na Bandijerci bila smještena artiljerija VRS.

Taj dan kada je poginuo Zaim Imamović trebalo je da uslijedi nastavak akcije napadom na cijeloj dužini fronta uz napad diverzantskih grupa koje su već bile ubačene u pozadinu. Čak je bio planiran i desant na Rogoj a borci koji su trebali ići u tu akciju čekali pored helikoptera negdje na platou Treskavice.

Pogibijom Zaima Imamovića sve dalje borbene aktivnosti su otkazane.

Moja jedinica je taj dan povučena sa tog terena radi prelaska na drugo ratište tako da nisam bio učesnik događaja kada je VRS vratila Hum pod svoju kontrolu.
Idi na stranu - |listaj dalje|