fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bihac - 82539 - 13.02.2013 : Braco Prijedor - best (3)

Opis akcije Breza '94


Pozdrav uredniku i posjetiocima! Još uvjek čekam nekog kompetentnog sa druge strane da se javi, a znam da prate pisanje na ovom portalu, mada ne pišu baš previše. Ti Hamza znas sve nagrubo, međutim ja znam u detalje na djelu na kojem sam bio. Kao vojnik morao sam biti tamo gdje sam određen, isto kao i vi sa druge strane.

Jedna važna ispravka! Samo polovina boraca iz navedenih brigada je učestvovalo u ovoj akciji, jer je druga polovina bila na Koridoru. Kada smo došli na Čulumak zatekli smo dio korpusne policije sa podrškom minobacača 82 mm. Sreo sam jednog poznanika koji je dan ranije bio u akciji i imali su jednog ranjenog pa su obustavili akciju.

Naredni dan su i ostale snage išle u napad. Sledeću noć su stigli tenkovi i oklopni transporteri. Tenkisti su se ujutro spremali za napad. Komandir 2. OKB (visok, plava, duga kosa) komanduje pokret tri tenka, on stoji na tenku "siva munja" drži se za kupolu i odoše sa platoa Čulumka, pa iznad UNPROFOR-a i dolje u potok na početnu poziciju. Mi sve posmatramo. Oni bez ičijeg sadejstva idu uzbrdo, pamista čak i nije bio na pamu, niti je dejsvovao. Na tenku su bili otvoreni poklopci. Tenk je prišao je pod sam rov, ispalio granatu i tako digao taj rov u vazduh. I dok se prašina još nije ni slegla, ručni bacač iz drugog rova je pogodio taj tenk. Kasnije sam imao priliku i da vidim da je tenk bio pogođen u ono ojačanje između dva luka - rupa je bila veličine malog prsta a unutra ga odiglo, progorilo zavarene djelove i tog plavog komandira ranilo u glavu. Vozač okreće tenk i kreće nazad, pri čemu nailazi na minu i ostaje bez gusjenic. Nakon toga je drugi tenk, uz pjećadijsku podršku, izvukao taj tenk na plato Čulumka gdje je i ostao jer nije bilo vremena za popravku uništene gusjenice.

Naredni dan su nas rasporedili ispod UN baze, koja je bila prazna. Pošto je to bio mali prostor, a ljudstva prilično, naređeno je da se raširi linija, jer je Mladić komadantima jedinica natrljao nos u vezi napada sa tim tenkom. Sa druge strane se isto ukopavalo noću, i dovlačile svježe jedinice. Uporni mi, ali i oni, ne zna se ko je luđi.

Ispod baze UN smo bili 11. 09. 1994. godine, to je bilo desno krilo u pravcu napada, i grubo smo već poznavali taj teren. U sami mrak, u 8 sati uveče, dolazi načelnik i kaže da se treba prebaciti na krajnje lijevo krilo jer je sutra dan D? Mi smo po mraku vozilom premješeni na Makarovaču, gdje nam je teren bio nepoznat.

Sledeći dan, 12. 09. '94. godine, sam opisao kroz lično iskustvo, a sad ću da nešto kažem o samom toku operacije. Svoju priču zasnivam na detaljima koje sam prikupio od drugih učesnika.

Tog jutra je akcija krenula sa tenkovima i pješadijom uz podrsku MB 82 i 120 mm. Čelni tenk jeste probio liniju na Šipu i izvidači su izbili na neprijateljsku liniju koja je pala na tom dijelu. U trenutku pda linije na Sipu otpočinje i napad na Ćulumak, Makarovaču, to jest iza leđa gdje je bila veza, IKM, logistika i sve ostalo, kao i dio ljudstva, koji je bio puno manji od broja napadača sa leda i boka.

U pozadini je nastao metež, haos, bliska borba... Napad je stao, a jedinice i tenkovi su se povlačili iz napada u pravcu iz kojeg su i došli.

Izvlačenje je bilo neorganizovano jar je veza bila u rasulu. Potom je Mladić motorolom javio da se izvlači ko može, a jedini pravac je bio prema UN bazi. Čak je tu nakratko bila i neka linija koju su držali brigadni izvidači 6. sanske.

Ostatak moje jedinice je tek oko 12:30, sa ljevog krila potokom i uvalom prešao do baze UN i tako se izvukli. Na samom platou Čulumka, pamista je sa jednog oklopnog transportera pucao dok je imao municije. Prema kazivanjem očevidaca on je pamom pokosio par grupa koji su jurišale, ali je na kraju i on pogođen projektilom iz oruđa.

Jedan tenk je ostao na Makarovači, a drugi u potoku jer mu je jedna zolja bila ispaljena u gusjenicu. Treći je ostao na platou jer je bio onesposobljen već prje. A to što se u onoj vašoj reportaži tvrdi da je iza brda čekalo još 100 tenkova su velike nebuloze! Takođe ponavljam da je velika laž da su kompletne brigade napadale na ovom djelu. Opet ponavljam da je polovina bataljona ostala na koridoru, a pola je premješteno ovdje za ovu operaciju. Ista stvar je bila i kod ostalih učesnika.

Prilikom jutarnjeg informisanja nama je rečeno:

  • "Noćas dok ste vi spavali, nedaleko od nas je sletio helikopter. Stigla je jedna informacija koju vam ne mogu reći, ali istorija će pisati o tome!"

    Nije mi bilo jasno tada, a ni sada, ko je to sletio, kakva informacija, pa se svašta nagadalo, i izdaja te operacije i još nmogo štošta.

    Vojnici iz Krajine su mi rekli da su našeg dolaska dobro živjeli, UN je bio tu, a i švercovalo se. Oni su nas krivili što smo im pokvarili mir!

    Bilo je šta je bilo, bio je rat, ali nije bilo časno ubijati zarobljenike, a pogotovu ne pred razmjenu, što se kod vas i desilo u par slučajeva. Međutim, godinu dana kasnije, u toku operaciji "Sana 95", bilo je prilike da se vrati dug. Tom prilikom ste vi bili na našem terenu, a mi smo vas čekali. Bilo je "ceranja" kroz grmečke šume, na Korčanici, na Međeđem brdu, u Dabru, na ulazu u Palanku itd, itd, itd. Ipak, to je jedna sasvim druga priča.
  • Idi na stranu - |listaj dalje|