fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bihac - 82513 - 12.02.2013 : Hamza Bužim - best (1)

Breza '94


Breza 94 je naziv za vojnu operaciju koju je pokušao izvesti 1. krajiški korpus VRS u vremenskom periodu od 4. septembra do 12. septembra 1994. godine protiv 5. korpusa Armije BiH i posebno protiv 505. bužimske brigadu.

U ranu zoru, 4. septembra je otpočela ofanziva na frontu: Banjani-Baštra-Ćorkovača-Radač. Odmah na samom startu je bilo jasno da se radi o većoj ofanzivi u kojoj učestvuju brojno jake snage.

U ovoj ofanzivi su učestvovali pripadnici četiri brigade 1. krajiškog korpusa, batoljon vojne policije, izviđačka četa i specijalna jedinica RSK. Jedna brigada je djelovala na pravcu Ivanjska-Vučkovac. Ovaj napad je bio uperen prema Bos. Otoci na lijevoj obali rijeke Une koju je držala 511. brigada.

Na 505. bužimsku brigadu je krenula 43. motorizovana brigada i Prva novigradska brigada, jedna iz pravca Bastre a druga na Ćorkovaču.

U isto vrijeme, 6. sanska i 5. kozaračka brigada, kao i bataljon vojne policije, izvidačka četa 1. krajiškog korpusa i specijalne jedinice iz RSK su napadale Žirovac-Radač u namjeri da dalje prodru prema Bužimu.

Cilj ove akcije je bio razbiti 505. bužimsku brigadu, kičmu 5. korpusa Armije BiH, što je i sam Mladić potvrdio. Zatim su trebali da nastave, u sadejstvu sa jedinicama 2. krajiškog korpusa u pravcu Cazina i aerodromu Željava.

Ovom operacijom direktno je rukovodio Glavni štab VRS, na čelu sa Ratkom Mladićem.

Na osnovu zarobljene dokumentacije može se zaključiti da je ovo bila jedna jako dobro priprmljena ofanziva. Ovu dokumentaciju je ostavio Mladić koji je pobjegao sa svojim ratnim drugom Momirom Talićem. Mladić je navodno bio i ranjen!

P.S. Čitam postove onog borca koji se tih dana našao na tom području. Ne znam šta da kažem, jer bio je rat i nije vam bilo lako, isto kao ni nama. Tih 12 do 13 dana, dok je trajala ofanziva, ja sam spavao svega 20 do 30 sati. Čovjek je životinja, na svašta se navikne!
Idi na stranu - |listaj dalje|