fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bihac - 82349 - 08.02.2013 : Braco Prijedor - best (4)

Breza '94 (1. dio)


Pozdrav istinskim borcima! Volio bih kad bi se našao neko kompetentan sa druge strane, komandir Hamzi, Gazija ili neke druge jedinice, da razmjenimo iskustva iz operacije Breza '94, te da mi neko objasni zbog čega i pod čijom komandom su ubijeni zarobljeni borci, koji su umoreni pred samu razmjenu 04. 12. 94. godne. Sam komandant Nanić je izjavio da je zarobljeno devet živih, od čega su tri bila lakše ranjena!

Saudijac nije bio ničiji, samo je tako klao ratne zarobljenike! Ova izjava je smješna, jadna i žalosna! Ne sumljam da Nanić nije bio "mudar" ali kao školovani oficir JNA je morao upoznati svoje vojnike kad vojnik postaje ratni zarobljenik i kakva ima prava!

Drugo, brojno stanje je bilo po pola bataljona, od samih brigada koje su učestvovale u operaciji. Ja sam bio to jutro na Makarovači iza PAT-a, a i BST-a. Tu noć mi se učinilo da se čuje nešto više sova sa "huu, huu, huu". Da li su to bile te jedinice koje su prolazile nama iza leđa, to ne znam.

Ujutro, oko pola osam, moj rođak je bio na straži kod PAT-a i osuo je rafal po njima. Oni su zalegli a potom bacili dvije bombe, jedna ga je ranila i bacila u zrak. Oni su ga odnjeli i povukli se. Naš izviđač sa laserom i posada od pet ljudi su ostali. U razmjeni vatre su lakše ranjena dva moja druga. U tom trenutku se začula žestoka paljba na Čulumku. Pošto su nam muslimani upali u vezu, niko nam nije mogao javiti šta se konkretno dešava?

Mi smo odnijeli ranjene borce u šumu, a zatim smo odlučili da ih odnesemo do saniteta. I dalje nismo znali da su nam upali sa leđa. Ja sam išao prvi. U jednom trenutku sam izašao iz jednog potoka na neku zaravan i ugledah jednu grupu boraca koja je sjedila na zemlji. Zatražio sam od njih nosila. Neko me upita:

  • "Jesi ti Eno?"

    Tada sam shvatio da to nisu naši, polako sam se okrenuo i kliznuo nazad ka mojima u potok.
  • Idi na stranu - |listaj dalje|