fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

bihac - 82231 - 04.02.2013 : Mr105505 TGOSS Buzim - best (2)

Operacija Munja '93


Munja '93 je počela 11. januara 1993. godine na potezu Ćorkovača-Dobro selo-Banjani.

U toku noći 10/11. 1. 1993. godine naše udarne grupe su ubačene iza leđa 4. i 6. bataljonu 1. novigradske brigade. Zadatak je bio da se uzme Adamovića glavica, Nikolića glavica, Kedića glavica, Pjeskar, Šerbula i Hercegovina (Drijen).

Komandant brigade Izet Nanić je ljudstvo podijelio u 23 borbene grupe čija su kodna imena bila Tigar, Soko, Orao, Zebra i Ris.

Morali smo biti prije 5 sati i 30 minuta na svojim polaznim tačkama.

Napad je počeo u 06, 00 sati, Adamovića glavica (kota 416) je pala u 06, sati i 3 minute gdje je napadao 3. viteški bataljon (udarna grupa RIS-3).

U 06, sati i 7 minuta zauzeli smo Kedića glavicu koju je napao 1. viteški bataljon a odmah potom je udarna grupa ZEBRA-1 zauzela rejon Banjanskog groblja.

U isto vrijeme dolazeći neprijatelju sa leđa borbena grupa 3. viteškog bataljona. (RIS-1) zauzela je rejon Landupa (Mrkića brdo tt405) i tu se spaja sa jedinicama 2. viteškog bataljona. Sa ovim spajanjem jedinice 2. i 3. viteškog bataljona su stavile pod punu kontrolu sve zauzete kote i cijelosti je ispunjen zadatak.

Udarne grupe TIGAR i SOKO su se borile na komunikaciji Glodna-Banjani u rejonu kote 208 sa zadatkom spriječavanja prodora interventnih snaga 1. novigradske brigade.

U 06:30 udarna grupa TIGAR-5 je zauzela objekat Kukuljicu (tt 453).

U 07:00 sati svi zadaci su bilo uspješno izvršeni i počelo je ojačavanje i utvrđivanje dostignutih linija.

Dostignuta je linija od Hercegovine (Drijen) preko Kedića glavice (tt 450) pa sve do Ćorkovače (Latinovac tt 496).

Prilikom Operacije Munja '93 oslobođeno je 10 km2 teritorije, zauzete su taktički povoljnije pozicije.

Broj poginulih pripadnika 1. novigradske brigade je 63(1) dok su zarobljena 4 vojnika.

U Novom Gradu je proglašeno 5 dana žalosti.

Zauzimanjem položaja 1. novigradske brigade zarobljene su velike količine naoružanja i municije, između ostalog; 1 ZiS, PAT 20/3 2kom, PAT 20/1 2kom, MB 82mm 5kom, MB 60mm 7kom, BsT 4 kom.

Naši gubici su bili 17 poginulih, 8 pripadnika je poginulo 11. 1. 1993 dok su ostali poginuli prilikom bezuspješnih napada 1. novigradske brigade da vrate izgubljene položaje.

Najsnažniji utjecaj "Munje" je bio u moralnom pogledu. Cijela Armija je čula za tu operaciju. Do kraja sedmice su stizala brojne pohvale i priznanja od VK AR BiH i Komande 5. korpusa.

Što se tiče Breze '94 sve sam ti napisao u mom prethodnom postu, istina je što se tiče brojki i veličine operacije.

Taj šverc sa municijom i oružjem se je dešavao u z/o 502. brigade (Bihać) , naravno ta municija i oružje su uvijek odlazile u skladišta 501. brigade, 502. brigade i 503. brigade.

Te brigade su stalno bile u defanzivnim djelovanjima tako da im je to bio jedini način popune municije dok takav slučaj nije bio sa 505. viteškom.

Mi smo u toku rata stalno bili u ofanzivnom djelovanju, i prilikom svake borbe smo zarobljavali velike količine municije i naoružanja pa nam šverc nije bio potreban.

Iskreno da taj šverc da nije funkcionisao u Bihaću, veoma brzo bi se jedinice 501. i 502. brigade povukle iz Bihaća zbog nedostatka municije i tako bi sve završilo.(1) Ovi je neprovjeren podatak!

Poštovani,

iako mi se tvoje pisanje sviđa, moram da napomenem sledeće:

  • Pomalo je smiješno kada kažeš da se vaša brigada snabdjevala onim što ste zarobili! To nije polazilo za rukom čak ni onim domorocima u džungli, a kamo li nekoj savremenoj armiji. Za razliku od tebe, dobro znam šta znači pozadinsko snabdjevanje i koliko jedna armija troši. U svakom slučaju, dobro sam se nasmijao.

    Uzeo bih sa rezervom broj poginulih Novogradske brigade. Trenutno na ovom serveru nemam spisak poginulih boraca ove brigade pa ne mogu da ti kažem koliko ih je poginulo toga dana. Međutim, prema evidenciji njihove boračke organizacije, ova brigada je u prethodnom Otadžbinsko-odbrambenom ratu imala 238 poginulih boraca dok se pet boraca se vodi kao nestalo, a više od 1.000 boraca je ranjeno. Prema tome, tvoji podaci nisu ni približno tačni jer je nemoguće da je od ukupno 238 poginulih u ratu, njih 200 poginulo u jednom danu.
  • Idi na stranu - |listaj dalje|