fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 81749 - 19.01.2013 : Gardista Srbija - best (0)

Pad Dujmovića, Ledića


Tog 29. 10. u reonu Predavice je sa srpske strane bilo mnoge jedinice, koje su tu skupljene nakon pada linije 1. 10.

Najveći dio boraca je bio iz 1. gmtbr iz Kalinovika, otprilike oko 80% njih. Ti momci su bili neiskusni, slabog morala, već su dugo proveli na linijama. Bili smo "pojačani" i sa tzv. trećepozivcima iz Kalinovika, uglavnom borci preko 60 godina. Sa nama su bili i ostaci Aleksićevih četnika iz Sarajeva, koji su tu bili još od početka oktobra, ali njih je bilo malo. Napominjem da tu gotovo niko nije bio iz Sarajeva, a bilo je tu Srbijanaca, Korejanaca, Rusa, Bugara...

Borikovac je držala jedinica iz Foče. U toku akcije, kako su diverzanti upali u Dujmoviće, pomoć je stigla iz Sarajeva, Interventni odred Brigade policije, a kasnije su došli i neki Vojkovićani.

Nakon pada Ledića, to područje je preuzeo Sarajevsko-romanijski korpus, a mi gardisti smo se vratili u Kasarnu. Kasnije smo se pripojili Hercegovačkom korpusu.

Tačno je i to da je linija relativno brzo pukla, jer je sve to bilo jako slabo utvrđeno i bez artiljerijske podrške.

Postoje ljudi koji su se u tom ludilu ponijeli kao veliki borci i zbog toga su mnogi životi spašeni, ali ključno je bilo to što su diverzanti ušli iza leđa, vjerovatno između Hojte i Bijele Ljeske-Predavice...
Idi na stranu - |listaj dalje|