fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

treskavica - 81741 - 19.01.2013 : Deki Zvornik - best (1)

Prva motorizovana gardijska brigada


Šetajući se po forumima, zapazio sam da se jako mnogo piše o brigadama i jedinicama iz Republike Srpske, kako sa naše tako i sa suprotne strane. Svako na svoj način opisuje neku jedinicu i njena borbena dejstva.

Zapazio sam da se veoma malo piše i pominje Prva motorizovana gardijska brigada koja je bila stacionirana u Kalinoviku, od oktobra 1993. godine do početka 1996. godine. Ovo je jedina jedinica u RS koja je raspolagala samo sa mladom vojskom i njihovim oficirima i podoficirima, koji su držali linije cijele Treskavice i dio Bjelašnice.

Sve ostale jedinice VRS su imale vojnike od 20 do 65 godina, ali u Gardijskoj brigadi liniju su držale i u akcije išli samo Mladić, komandni kadar i momci od 20 do 22 godine.

Mnogi vojnici iz ove jedinice su poginuli na Treskavici i Bjelašnici, a ponajviše zbog njihovog neiskustva, veoma niskog morala i psihičke neizdžljivosti.

Zato bi molio sve učesnike na Treskavičkom ratištu, a posebno gardiste da pišu malo više o ovim momcima koji su bili na Đokinom Tornju na Treskavici kao ili na Ljuljevoj Stjeni na Bjelašnici i po 6 mjeseci bez smjene, a često bez dotura hrane i municije. Uprkos svim teškoćama oni su održali tu liniju koju su zaposjedali. Doduše, treba napomenuti da je linija pucala više puta, i to prije svega iz gore navedenih razloga ali je ta mlada vojska je u više navrata vraćala istu.

Još jednom pozivam da pišete o ovoj veoma mladoj, hrabroj i časnoj jedinici.
Idi na stranu - |listaj dalje|