fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ambih - 80371 - 11.12.2012 : Specijalac Momčilo Bijeljina - best (0)

Izvorni spisak muslimana iz Centra za EI i PED JNA (2)


Izvorni spisak imena koja su spominjana u radio vezama, telefonskim razgovorima, izjavama pojedinih osoba itd.... a upisana u Centru za EI i PED JNA.

Korišteni su satelitski telefoni, bežićni telefoni i ručne radio stanice Radio televizije Sarajevo sa kojima se mogla ostvariti telefonska veza preko njihove centrale i bez posrednika.

Jedan centar se nalazio u podkrovlju Raketnog puka u kasarni "Slobodan Princip - Seljo" a drugi u nastavnoj zgradi iste kasarne tako da su se upoređivali i objedinjavali snimci ta dva centra.

Centar u Raketnom puku je vodio musliman, a u nastavnoj zgradi Srbin. Neka imena su sa spiskova koji su nađeni kod ubijenih neprijateljskih vojnika. Uz neka imena postoje i aneksi koji trenutno nisu za javno objavljivanje.


Napomena: Komanda armije - označava starješinu bez obzira na čin ili funkciju.

LONČARIĆ MLADEN - ???? - 150 brigada ZNG nadimak "ZVJER"
LAZIĆ ZORAN - ???? - 101 protuzračna brigada
LAJK KARLO - SREMSKI ČAKOVEC -Pripadnik ZNG
LONČAR ???? - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a KOZARA965
LEMEŠ IBRO - UVORIĆI - Pripadnik
LAGUMDJIJA ZLATKO - SARAJEVO -Komandant "Leptirica" DT JEDINICE
LOKVANČIĆ MELITA - SARAJEVO - Pripadnik
LUČAREVIĆ KERIM - SARAJEVO -Komanda armije nadimak "DOKTOR"
LUČAREVIĆ MUAMER - SARAJEVO -Komanda armije nadimak "DOKTOR2"
LIPOVAČA MIRZA - SARAJEVO - Pripadnik beretki
LUKAVAC HARIS - SARAJEVO - Pripadnik
LIGETA FERID - RAMIĆI - Pripadnik
LIHOVAC VAHIDIN - KARAOSMANOVIĆI - Pripadnik
LUTVIĆ MEMIŠ - IGMAN - Pripadnik
LOVRIĆ ŠIME - VINKOVCI -Pripadnik ZNG
LOKVANČIĆ IZO - SARAJEVO - Pripadnik
LUČIĆ ALEKSANDAR - SARAJEVO - Pripadnik ? - drugi bataljon
LOKVANČIĆ SAMIR - SARAJEVO - Pripadnik
LOJANICA GORAN - SARAJEVO - Pripadnik
LINDOV EJUB - HRASNICA - Pripadnik
LINDOV DINO - HRASNICA - Pripadnik
LATIŠIĆ MIRSAD - SARAJEVO - Pripadnik
LELETOVIĆ IBRAHIM - VISOKO - Pripadnik
"LAUFER" ime MUHAMED aritiljrija na Igmanu
LATIĆ AMIR - SARAJEVO -Pripadnik MUP-a i sin narkoman


LJUTICA MITHAT - SARAJEVO - Pripadnik

MUSLIJA ???? - SARAJEVO - Pripadnik
MARKIĆ MIRO - MOSTAR - Pripadnik HVO
MANACKI HRVOJE - SARAJEVO - Pripadnik
MILAKOVIĆ ŽELJKO - ???? - Pripadnik ZNG
MALOVIĆ ILI PALOVIĆ MUŠAN - SARAJEVO - Pripadnik
MESIĆ MIRSAD - SARAJEVO - Pripadnik PDO grupa
MEHIČEVIĆ SENAD - SARAJEVO - Pripadnik policajac
MUSAEFENDIĆ FAHRUDIN - SARAJEVO - Pripadnik
MEHANOVIĆ ???? - SARAJEVO - Pripadnik (iz Kotorca)
MUŠIJA ???? - SARAJEVO - Komanda armije major JNA
MASLAK ENVER - SARAJEVO - Komanda armije pozadina
MUZAFERIJA MUJO - VISOKO - Pripadnik
MUJKANOVIĆ AMIR - SARAJEVO - Pripadnik
MATIĆ DRAGAN - SARAJEVO - Pripadnik
MARIĆ DAVOR - SARAJEVO - Jukin prijatelj pretpostavlja se učešće u napadu na transporter kod aerodroma-nadimak "MIŠO"
MUTEVELIĆ DINO - SARAJEVO - Pripadnik
MUŠIĆ SEJO - BOGOŠIĆ - Pripadnik
MEMIĆ SENAID - HRASNICA - Pripadnik
MUJANOVIĆ REŠO - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a
MARINKOVIĆ DRAGAN - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a nadimak "MACA"
MUMINOVIĆ MIRSAD - SARAJEVO - Pripadnik
MUSLIMOVIĆ FIKRET - SARAJEVO - Komanda armije bivši oficir JNA
MLIVIĆ EDIN - SARAJEVO - Pripadnik
MILINKOVIĆ STJEPAN - SARAJEVO - Pripadnik
MUJKIĆ FIKRET - SARAJEVO - Pripadnik
MUŠANOVIĆ FERID - LUKE - Pripadnik
MERDANOVIĆ SALKO - LJUBOVČIĆI - Pripadnik
MUSLIĆ SALKO - IGMAN - Pripadnik
MUSLIĆ ZEJNIL - IGMAN - Pripadnik
MEŠANOVIĆ FERID - IGMAN - Pripadnik
MANDIĆ NIKOLA - IGMAN - Pripadnik armije
MANDŽO SMAJO - SARAJEVO - Komanda armije
MAZALOVIĆ IBRAHIM - KLADANJ - Zna ko je ubio 12 Srba
MEHIĆ SEAD - SARAJEVO - Komanda armije
MORGAN ROD - ENGLEZ - Pripadnik HV
MUFTIĆ TARIK - IGMAN - Pripadnik
MEHMEDAGIĆ OSMAN - IGMAN - Pripadnik
MIROJEVIĆ MIRSO - SARAJEVO - Pripadnik
MEMIĆ BRACO - PRIJEDOR - Pripadnik
MAHMUTOVIĆ MUHAMED - SARAJEVO - Pripadnik
MULIĆ DENIS - SARAJEVO -Pripadnik MUP-a
MUJČINOVIĆ IDRIZ - SARAJEVO - Pripadnik
MRKOVIĆ RUSMIR - SARAJEVO - Pripadnik
MIOVČIĆ DRAGAN - SARAJEVO - RTSA
MARKOVIĆ ???? - VISOKO - RTSA
MILIĆEVIĆ ZLATKO ILI VLATKO - SARAJEVO - Pripadnik
MIJATOVIĆ ŽELJKO - SARAJEVO -Pripadnik MUP-a
MUZAFERIJA JAŠAR - SARAJEVO - Pripadnik
MASLEŠA MUHAMED - SARAJEVO - Pripadnik
MUŠANOVIĆ ELVIR - SARAJEVO - Pripadnik
MALIČEVIĆ RASIM - BREZA - Pripadnik
MILAK ????? - SARAJEVO -Pripadnik MUP-a
MUŠIMBEGOVIĆ REFIK - VISOKO - Pripadnik
MOMIROVIĆ JOVANKA - VISOKO - RTSA
MIRKOVIĆ BRANISLAV - VISOKO - RTSA
MUSLIJA MEHMED - ZENICA - Pripadnik
MUJAJ TARIK - SARAJEVO - Pripadnik
MUJKANOVIĆ SAMIR - SARAJEVO - Pripadnik armije
MUTAPČIĆ KEMAL - SARAJEVO - Pripadnik
MAHMUTČEHAJIĆ RUSMIR - SARAJEVO - Pripadnik
MEHMEDOVIĆ DŽEVAD - ZVORNIK - Pripadnik
MANDIĆ AMADEO - TUZLA - Pripadnik
MALOVIĆ DRAGO - SARAJEVO - Pripadnik
MITRIĆ SENAD - SARAJEVO - Pripadnik
MEHIĆ NERMIN - TRAVNIK - Pripadnik 3. korpus
MUJKIĆ IBRAHIM N- GORAŽDE - Pripadnik
MERDAN DŽEMO - SARAJEVO - Komanda armije
MAHMULJIN SAKIB - SARAJEVO - Komanda armije
MERDŽANIĆ RAGIB - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a RDB
MALKIĆ SALIH - TUZLA - Portparol beretki - masakr '92 nadimak "SALE"
MUMINOVIĆ ALIJA - TUZLA - Beretke masakr '92
MUMIN SALKO - SARAJEVO - Pripadnik
MADŽOVIĆ DRAGAN - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a
MEŠIĆ ELVIR - TUZLA - Pripadnik diverzant
MURATOVIĆ SENAD - ???? - Pripadnik


NADŽAKA MUHAREM - SARAJEVO - Komanda armije
NOVOTI BERISLAV - ???? - Pripadnik ZNG
NIZIĆ RAMIZ - HADŽIĆI - Pripadnik
NIKOLIĆ MARKO - SARAJEVO - Pripadnik
NIKOLIĆ ZORAN - SARAJEVO - Pripadnik
NIŠKOVIĆ ELVIR - SARAJEVO - Pripadnik armijne
NUKIĆ NASER - VISOKO - Pripadnik
NUMIĆ HILMIJA - SARAJEVO - Pripadnik
NIŠTOVIĆ SAMIR - TUZLA - Pripadnik
NIŠTOVIĆ ALMIR - TUZLA - Pripadnik
NUIĆ DRAGAN - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a BOSNA48
NIHAD ???? - VAKUF - Pripadnik javlja se kao MGV i SGV radio u SD BOSNA na poker aparatima
NIŠTOVIĆ SAMIR - ZVORNIK - Komanda armije nadimak "ALMIR"
NUKIĆ SAMIR - TUZLA - Komanda armije
NJEGOVIĆ BORO - PSUNJ - Pripadnik ZNG
NAJDŽEL PATRIK - ENGLEZ - Pripadnik HV


OMEROVIĆ HASN - SARAJEVO - RTSA
OMEROVIĆ EDO - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a
OMEROVIĆ HARIS - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a
OMANIĆ ASIM - SARAJEVO - Komanda armije
OSMANI SENAD - SARAJEVO - Pripadnik
OSMANI FUAD - SARAJEVO - Pripadnik
ODOBAŠIĆ OSMAN - GUNJANI - Pripadnik
ODOBAŠIĆ MIDHO - SEJDANOVIĆI - Pripadnik
ODOBAŠIĆ AMIR - RAMIĆI - Pripadnik
ORIĆ NASER - SREBRENICA - Komanda armije
OKERIĆ EDO - SARAJEVO - Pripadnik
OŠIJAN NERMIN - HRASNICA - Pripadnik nadimak "GERA"
OLOVČIĆ AKIF - SARAJEVO - Pripadnik
OMANOVIĆ OMER - VISOKO - Pripadnik
OHRANOVIĆ ESAD - GORAŽDE - Pripadnik

PEZAR IVO - LIŠTICA - Propagira ustaštvo
PREVLJAK FIKRET - HRASNICA -Komanda armije nadimak "BEG"
PAVLOVIĆ STJEPAN - SARAJEVO - Pripadnik
PAVLOVIĆ SIMO - SARAJEVO - Pripadnik
PRAZINA ASIM - SARAJEVO - Pripadnik
PRAZINA JUSUF - SARAJEVO - O njemu se sve zna
PERLIĆ DAMIR - SARAJEVO - Komanda armije bivsi kapetan JNA
PUCARA ILI PUCAR SAMIR - NOVI PAZAR - Pripadnik
PANDŽIĆ ESAD - SARAJEVO - Pripadnik
PANJETA AVDO - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a
PANDŽA EMIN - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a
PAVLOVIĆ LUDVIG - ???? - Pripadnik
POPOVIĆ DARKO - SARAJEVO - Pripadnik nadimak "GUZA"
PUŠINA JUSUF - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a
POROBIĆ MEHO - SARAJEVO - Pripadnik
PANJETA SAMIR - SARAJEVO - Pripadnik
PAPRICA ŽELJKO - SARAJEVO - Pripadnik
PAPRICA ČEDO -SARAJEVO - Pripadnik
PROHA IFET - IGMAN - Pripadnik
PROHA HIMZO - IGMAN - Pripadnik
PROHA IRFAN - IGMAN - Pripadnik
PLANJA MUJO - IGMAN - Pripadnik
PINTEL IZUDIN - IGMAN - Pripadnik
PETROVIĆ IVICA - ???? - Pripadnik ZNG
POPOVIĆ DAVOR - SARAJEVO - Pripadnik nadimak "PIMPEK"
PERIĆ DRAGAN - SARAJEVO - RTSA
PAŠAN ????? - SARAJEVO - firma Krajina lijek ne dozvoljava bilo kakvu pomoć Srpskoj djeci
PANDŽIĆ HAMID - SARAJEVO - Pripadnik
PAŠALIĆ AHMET - SARAJEVO - Komanda armije
PETKOVIĆ MILIVOJE - SARAJEVO - Komanda HVO
POLUTAK MUSTAFA - SARAJEVO - Komanda armije
PANJETA AVDO - SARAJEVO - Komanda armije
PARAVLIĆ HUSEIN - SARAJEVO - Komanda armije
PEIĆ BILJANA - ITALIJA - zove SAMIRA sa Dobrinje 459-420, šalje mu novac po svom tetku kojem je ime Mladen.
PIRALIĆ ????? - SARAJEVO - iz SDA radi u UNPROFOR-u
POPOVIĆ ĐURO - SARAJEVO - Pripadnik
POROBIJA BRACO - SARAJEVO - Pripadnik
PAŠIĆ TARIK - SARAJEVO - Pripadnik
PINĐO SAFET - SARAJEVO - Pripadnik
PAMUK DŽEVAD - SARAJEVO - Pripadnik
PECIKOZA AVDO - SARAJEVO - Komanda armije bivši kapetan JNA
PRENJ 33 - specijalac - čestitaju mu pravoslavni Vaskrs
PALDUM ?????? - SARAJEVO - Pripadnik

RUKAVINA MARIO - ????? -Pripadnik ZNG
REŠO SEAD - SARAJEVO - Pripadnik
REŠIĆ ????? - SARAJEVO - ČELIN prijatelj iz Holidej in-a
REDŽOVIĆ EMIR - IGMAN - Pripadnik armije
RAŠIĆ DŽEVAD - SARAJEVO - Pripadnik
RUŽIĆ ZDENKO - ZENICA - Pripadnik
RIZVO ENO - G.BIOČA - Pripadnik
RIZVO REŠAD - G.BIOČA - Pripadnik
RIZVO ASAD - G.BIOČA - Pripadnik
RIZVO UZEIR - G.BIOČA - Pripadnik
RIZVO ADMIR - G.BIOČA - Pripadnik
RADIŠIĆ VINKO - IGMAN - Pripadnik
RAHMAN RASIM - SARAJEVO - Pripadnik
REŠAD sa Vrtnika - farmaceut - teroriše Srbe
RAOVIĆ SAMIR - SARAJEVO - Pripadnik
RAMIĆ PRELE - KASATIĆI - Pripadnik
RIZVIĆ MUNIB - SARAJEVO - Pripadnik nadimak "KEKO"
RADONJIĆ MAIDA - SARAJEVO - Pripadnik
REDŽOVIĆ HAJRUDIN - ZENICA - Pripadnik
RAJIĆ IVICA - KISELJAK - Komanda HVO
RAĐO DŽEVAD - SARAJEVO - Komanda armije
RADONJA HASIB - TARČIN ILI PAZARIĆ - Pripadnik
RAŠIDAGIĆ ZIJAD - SARAJEVO - Komanda armije

SMILJANAC ANTONIO - VIROVITICA -Pripadnik ZNG
SMAJIĆ ZLATKO - ???? - nadimak "SMAJO" pripadnik ZNG
SALČIN FADIL - ILIDŽA - Pripadnik - žena Lenka
SINANOVIĆ HUSO - SARAJEVO - Komanda armije bivši starješina u JNA
SELMAN DINO - SARAJEVO - Pripadnik
SOFTIĆ DŽENANA -SARAJEVO - Pripadnik
SOLAKOVIĆ ADNAN - SARAJEVO - Pripadnik nadimak "ADO"
SARAČEVIĆ ALIJA - SARAJEVO - Pripadnik
SUŠA ENVER - SARAJEVO - TVSA
SOFTIĆ SALKO - SARAJEVO - Pripadnik
SIMEUNOVIĆ SAVO - SARAJEVO - Pripadnik
SARAJLIĆ AZRA - SARAJEVO - Pripadnik
SOMUN HAJRUDIN - SARAJEVO - Pripadnik
STOČEVIĆ MUSTAFA - SARAJEVO - Pripadnik
SUNALAHPAŠIĆ MUSTAFA - SARAJEVO - Pripadnik
SMAJLOVIĆ ?????? - SARAJEVO - Pripadnik nadimak "STEVO"
SADIKOVIĆ SALEM - RAMIĆI - Pripadnik
SADIKOVIĆ REŠAD - RAMIĆI - Pripadnik
SADIKOVIĆ VAHID - RESNIK - Pripadnik
SMAJLOVIĆ NIJAZ - TRZANJ - Pripadnik
SADIKOVIĆ DINO - IGMAN - Pripadnik
SMAJLOVIĆ ZIJAD - IGMAN - Pripadnik
SALVADŽIJA OMER - IGMAN - Pripadnik
STOJKIĆ VIKTOR - IGMAN - Pripadnik
SOLDO MLADEN - IGMAN - Pripadnik
SUBAŠIĆ JASMIN - IGMAN - Pripadnik
SELMANOVIĆ HAMDIJA - SARAJEVO - Pripadnik
SUŠA RAGIB - SARAJEVO - Pripadnik
STOČEVIĆ MUSTAFA - SARAJEVO - Komanda armije
SPAHOVIĆ ENVER - SARAJEVO - Pripadnik
SMAJLOVIĆ MUNIB - VISOKO - Pripadnik
SELMANOVIĆ NEDŽAD - SARAJEVO - Komanda armije učesnik napada na kolonu u Dobrovoljačkoj - "bosna 13"nadimak "ABA"
SADIKOVIĆ ???? - PRIJEDOR - razgovara sa nekim iz zelenih beretki čiji su roditelji u Prijedoru telefon u Prijedoru 24-280
SKALJI IVAN - SARAJEVO - Pripadnik
SADIKOVIĆ SEMIR - SARAJEVO - Pripadnik
SMAIĆ MAID - LJUBUŠKI - Pripadnik
SUŠA ENVER - VISOKO - Pripadnik
SIMIĆ MILAN - ZENICA - Pripadnik
SKAKAVAC MILAN - SARAJEVO - Pripadnik
SEGULIN BORO - SARAJEVO - Pripadnik nadimak "TALIJAN"
SIDRAN ?????? - SARAJEVO - komandant SIGMI,GAMA I JAGODA
SPONO HAMDO - HRASNICA - Pripadnik
SINANOVIĆ HILMO - SARAJEVO - Pripadnik
SALKANOVIĆ ????? - HRASNICA - Pripadnik
SALČIN RAMIZ - SARAJEVO - Komanda armije
SEJDIĆ AHMET - VIŠEGRAD - Komanda armije
STANIŠIĆ JOVO - SARAJEVO - na TVSA snimljen kako pokazuje "masovne grobnice" kod nekih breza ili jablanova područje nepoznato
SULJIĆ ????? - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a

ŠARLIJA MATE - SARAJEVO - Komanda armije nadimak "DAJDŽA"
ŠILJKOVIĆ BORIS - ????? - Pripadnik ZNG
ŠEPERIĆ ŽELJKO - LEKENIK - Pripadnik ZNG
ŠOGOLJEVIĆ SEAD - SARAJEVO - Komanda armije
ŠEHOVIĆ SAMIR - SARAJEVO - Pripadnik
ŠEHOVIĆ ZLATAN - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a
ŠUNJIĆ DINO - SARAJEVO - Pripadnik
ŠEMŠIĆ SAMIRA - SARAJEVO - Pripadnik
ŠALJA ENO - SARAJEVO - Pripadnik
ŠVRAKIĆ EMIN - SARAJEVO -Komanda beretki
ŠVRAKIĆ EMIR - SARAJEVO - Eminov sin učesnik u ubistvu srpskog svata
ŠUTALO IVICA - SARAJEVO - Pripadnik
ŠEHIĆ HISMET - VRBANJA - Pripadnik
ŠEHIĆ RASIM -TARČIN - Pripadnik nadimak "KENJO"
ŠEHIĆ BAJRO - KUČKOVIĆI - Pripadnik
ŠEHIĆ HUREM - TARČIN - Pripadnik
ŠEHIĆ NIJAZ - TARČIN - Pripadnik
ŠEHIĆ AHMED - TARČIN - Pripadnik
ŠEHIĆ MEHMED - TARČIN - Pripadnik
ŠEHIĆ EDHEM - TARČIN - Pripadnik
ŠEHIĆ HALČO - TARČIN - Pripadnik
ŠEHIĆ MUNIB - IGMAN - Pripadnik
ŠEHIĆ SAMIR - IGMAN - Pripadnik
ŠEHIĆ TAJĆE - IGMAN - Pripadnik
ŠEHIĆ MIRSO - IGMAN - Pripadnik
ŠEHIĆ REFIK - IGMAN - Pripadnik
ŠEHIĆ AGAN - IGMAN - Pripadnik
ŠUNJ SALKO - IGMAN - Pripadnik
ŠTEFANAC JOZO - IGMAN - Pripadnik
ŠUKIĆ MIRSAD -SARAJEVO - Pripadnik MUP-a specijalac
ŠUNJ OSMAN - BINJEŽEVO - Pripadnik MUP-a
ŠIBER STJEPAN - SARAJEVO - Komanda armije bivši starješina JNA
ŠIŠIĆ NUSRET - SARAJEVO - nadimak "DEDO" učestvovao u masakru u Dobrovoljačkoj,Juka Prazina mu javlja da se u bijeloj džeti kod samoposluge nalaze zolje i ose i da raspali po prvom vozilu koje izađe i komande.
ŠABAREDŽOVIĆ MIRSAD - SARAJEVO - Pripadnik
ŠELO NIHAD - SARAJEVO - Pripadnik
ŠKRIJELJ SALIM - SARAJEVO - Pripadnik armije
ŠAČIROVIĆ ?????ž - ŽUČ - Pripadnik MUP-a
ŠEHOVIĆ ALIJA - SARAJEVO - Komanda armije "SARA513"
ŠLJIVO SEAD - SARAJEVO - Pripadnik
ŠEHIĆ MUJO - VISOKO - Pripadnik
ŠEHIĆ HUSNIJA - ZENICA - Pripadnik
ŠEHOVAC ????? - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a tel 628-312 lokal 27-33
ŠABIĆ SUNO - SARAJEVO - Pripadnik
ŠABANOVIĆ AVDO - VISOKO - Pripadnik
ŠUĆUR SLAVIŠA - SARAJEVO - Komanda armije
ŠAGOLJ ZDRAVKO - KONJIC - Komanda HVO
ŠUMAN HAJRUDIN - SARAJEVO - Komanda armije


TOPIĆ NIKICA - OTES - Pripadnik HVO
TAFRO EMIL - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a
TURKUŠIĆ MEVLUDIN - SARAJEVO - Komanda armije nadimak "MELE" i "LJILJAN" aritiljrija na IGMANU
TURKUŠIĆ MIRZETA - SARAJEVO - sestra Mevludina radi u PTT INZENJERINGU u službi UNPROFOR-a.Preko unproforaca prebacuju naoružanje,radio opremu,kompjutere i drugo iz Hrasnice u Sarajevo-stari grad-traži da se obezbijede i upaljači za ručne bombe.
TURKUŠIĆ NURIJA - PRIBOJ - tel. 033-56-729 radioamateri iz Srbije spajaju vezu sa Mevludinom i Mirzetom
TIRO UZEIR - SARAJEVO - Pripadnik
TRAKO EJUB - SARAJEVO - Pripadnik
TOSKIĆ FADIL - SARAJEVO - Pripadnik
TABAKOVIĆ ADNAN - SARAJEVO - Pripadnik nadimak "NANE"
TOPIĆ DŽEVAD - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a -na TV snimku se vidi kako puca kroz Beogradsku ulicu na pripadnike JNA-nadimak "TOPA"
TUBOK SEJO - VRBANJA - Pripadnik
TATAREVIĆ SELVEDIN - ???? - Pripadnik
TOPALOVIĆ MUŠAN - SARAJEVO - Komanda armije nadimak "CACO"
TURKOVIĆ MUHAMED - SARAJEVO - Pripadnik-nasilno izbacuje Srbe iz stana i useljava se u stan ulica Džemala Bijedića 54 a stanovao u Živka Jošila tel. 641-773
TURLJEVIĆ ESAD - SARAJEVO - Pripadnik
TANOVIĆ ???? - IGMAN - Pripadnik
TANKOSIĆ ZORAN - ZENICA - Pripadnik
TEŠANOVIĆ BORIS - LUKA - Pripadnik
TAHIROVIĆ FEKO - SARAJEVO - Pripadnik beretki
TIRIĆ HASE - TUZLA -Komanda "CRNI LABUDOVA"
TOSUNBEGOVIĆ DŽEVAD - TUZLA - Pripadnik "Crni labudova"
TUCAKOVIĆ REMZO - SARAJEVO - Komanda armije
TOSIĆ DUBRAVKO - VUKOVAR - Pripadnik ZNG

VRANJ SULEJMAN - SARAJEVO - Komanda armije
VIKIĆ DRAGAN - SARAJEVO - Pripadnik MUP-a kom.specijalne

ZORLAK RAŠID - SARAJEVO - Komanda armije
ZUKOVIĆ IVO - OPUZEN - Pripadnik ZNG
ZULFIĆ ??? - IGMAN - Pripadnik MUP-a
ZJAJO NISVET - JAJCE - Pripadnik
ZUKANOVIĆ ENES - ROGATICA - Pripadnik sa bratom
ZUKOVIĆ HASO - SARAJEVO - Pripadnik
ZAJKO VAHID -SARAJEVO - Pripadnik armije-ratovao i u Hrvatskoj nadimak "ŽUTI"
ZAJKO SAFET - SARAJEVO - Komanda armije
ZALJEVIĆ DAUT - SARAJEVO - Pripadnik
ZORNIĆ ???? - SARAJEVO -U bazi "LINKA11"
ZAHIROVIĆ HAŠIM - SARAJEVO - Pripadnik
ZORANIĆ AZIZ - SARAJEVO - Pripadnik
ZULOVIĆ ???? - SARAJEVO - načelnik veze 101 motorizovana
ZEKIĆ EDIN - SARAJEVO - Pripadnik
ZULIĆ NIHAD - SARAJEVO - Pripadnik armije
ZULIĆ ZLATAN - SARAJEVO - Pripadnik

ŽUGA ?????- SARAJEVO - Komanda armije -uhapšen i razmijenjen bivši pripadnik JNA, porodicu prebacio u Sopot.
51-106 Priboj komunikacija preko radio amatera,53-764 Skorupan također ,020-26-693 žena od Munira iz beretki.
Idi na stranu - |listaj dalje|