fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

stari_sloveni - 79651 - 18.11.2012 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (0)

Genetička genealogija


Da bi se shvatilo ko su Srbi prvo se mora odgovoriti na pitanje: Ko su Sloveni?

Skoro sam pročitao dosta literature koja se bavi etnogenezom Slovena i skoro svugdje sam naišao na gotovo jedinstven stav koji širenje i ekspanziju Slovena u Evropi dovode u vezu sa hunskim carstvom. Posebno je interesantna knjiga ruskog autora Aleksejeva "Slovenska Evropa 5. i 6. vijeka". Autor tvrdi da su Sloveni bili neka vrsta kontrolora zemlje za hunske gospodare. Ako se pogleda karta Slovenskiih arheoloških kultura u 6. vijeku i položaja hunskog Carstva u Evropi krajem 5. vijeka sasvim je jasno poklapanje prostora.

Pokušavajući da objasne jedinstvo slovenskog jezika na području od Soluna do Baltika, zaključuju da je taj jezik morao biti neka vrsta lingua franca ili opšteg govornog jezika u nekom političkom entitetu, a to je upravo bilo Hunsko Carstvo Atile. Germanska plemena su bila pokoreni sloj, Sloveni koji su sa Hunima po prvi put došli u Panoniju su bili sloj zemljoradnika i stočara koji su poslije nomadskog tankog hunskog sloja bili sledeća instanca u hunskoj vlasti nad pokorenim narodima Centralne Evrope. Pominje se čak turska riječ "saqlav" koja znači nadzornik i za koju se tvrdi da ima veze sa etimologijom slovenskog imena. Ova riječ može biti posebno interesantna zbog porijekla transilvanskih Sekelja, po genetici jasno slovenske grupacije, koja ima predanja o porijeklu od Atile i Huna. Ako se zna da je Atilina prestonica bila na području Transilvanije i da je na mjestu gdje žive danas Sekelji prisutna slovenska arheologija, stvari su sasvim jasne. Kad su Goti u protivnapadu protjerali Atiline sinove iz Transilvanije u današnju Vlašku niziju, na području nekadašnje Atiline prestonice ostala je hunskoslovenska mješavina od koje su nastali Sekelji (tur. saqlav, nadzornik) koji su tu dočekali mađarizaciju un 10. vijeku.

Kao jedan od ključnih dokaza za Hunskoslovensku simbiozu navodi se država Atilinih sinova sjeverno od Dunava u današnjoj Vlaškoj. Naime, kad su Goti pobijedili i protjerali Hune preko južnih Karpata u današnju Vlašku sa Hunima su iz panonije krenuli i Sloveni. Aleksejev smatra da je to ono famozno Nestorovo izgnanja Slovena iz Panonije pod pritiskom Volha, jer se u jednoj drugoj verziji iste priče umjesto Volha pominju Goti.

Ključna stvar je da vizantijski pisci prvi put pominju Slovene samo nekih dvadesetak godina kasnije od Huna na istom mjestu sjeverno od Dunava, u Vlaškoj. Od zadnjeg pomena Huna i prvog spomena Slovena na istoj teritoriji nije bilo nikakvog novog doseljavanja naroda. Prosto Huni nestaju, a Sloveni se jednostavno pojavljuju.

Pitanje je da li su Sloveni mogli tako demografski eksplodirati naseliti tako velik prostor? Odgovor je nisu.

Sloveni su jezička unija, a ne jedinstven narod istog rasnog, genetskog i krvnog porijekla. Hunsko Carstvo im je samo pružilo okvir da se uobliče kao poseban socijalni sloj. U slovenski etnos su ušle tri osnovne grupacije:

Sloveni u užem smislu riječi I2a1b1 Dinaric (potomci staroevropljana)-Praško Korčakovska Kultura
Anti- indoevropski narod najbliži Sarmatima R1a1 istočna grupa- Penkovska kultura
Venedi-indoevropski narod najbliži Baltima R1a1 M458- Sukovska kultura

Ono što je interesantno je da Aleksejev Slovene I2a1b1 dijeli na dvije grupe, dva plemenska saveza. Lenđane zapadno od Buga, poštovaoce boga Volosa (zmije, zmaja) i Duljebe istočno od Buga poštovaoce Peruna Gromovnika.

Što se tiče Srba i Hrvata, Aleksejev i jedne i druge spominje kao antska plemena sa istočnih Karpata. Za Hrvate daje prilično uvjerljive dokaze da su antskog, a ne slovenskog porijekla, dok za Srbe ne daje nikakvih dokaza. Moje je mišljenje da Srbi i Hrvati nisu istog porijekla. Sasvim je izvjesno da su Hrvati antskog, a Srbi slovenskog porijekla. Sama imena govore tako. Dok ime Hrvat kao i sva imena sarmatskog porijekla završavaju na t, kao Hrvat, Sarmat, Ant dotle ime Sr-bi sa nastavkom bi završava kao i Dulje-bi.

Sasvim je moguće da je migracija Srba i Hrvata na zapad bila zajednička i da su oni još na istočnim Karpatima živjeli u susjedstvu, Srbi sjeverno od Hrvata tamo gdje je počinjala zona Praškokorčakovske slovenske kulture, a Hrvati južno gdje je počinjala Penkovska antska kultura. Različita im je bila i genetika. Srbi su bili I2a1b1 Dinaric, a Hrvati R1a1. Dolaskom u moravski bazen Hrvati formiraju plemenski savez u sjeveroistočnoj Češkoj i preko u Šleskoj koji će se poslije širiti do Krakova i južne Poljske, a Srbi se naseljavaju u zapadnoj i sjeverozapadnoj Češkoj koji se kasnije širi ka porečju Labe i Sale formirajući takođe plemenski savez.

Zašto su se imena Srba i Hrvata tako rano izdvojila i bila izvikana u svim slovenskim zemljama bila je upravo činjenica da su Srbi i Hrvati svaki ponaosob nalazili na čelu velikih plemenskih saveza, što je poslužilo kao korijen i budućih naroda. Čini se da je glavnina i srpkog i hrvatskog plemena ipak otišla na jug. Na sjeveru su o njima ostale uglavnom samo legende.
Idi na stranu - |listaj dalje|