fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

ozren - 79367 - 11.11.2012 : Jovan - best (0)

Vozuća, septembar 1995.


Veoma je važno istaći da su prije konačnog sloma VRS u rejonu Vozuće 10. septembra 1995. godine, izgubljene značajne kote na ozrensko-vozućkom ratištu.

Prva važna kota, Vijenac, pada u maju 1994. godine i smatra se da se upravo tada ratna sreća okrenula u korist muslimana na Ozrensko-vozućkom ratištu.

U ljeto 1995. godine pada još nekoliko značajnih kota, poput kote Podsijelovo sa koje se mogla nazirati Vozuća.

Treba se i zapitati šta su mislili naši komandanti na ovom ratištu nakon pada kote Podsijelovo. Kakva je njihova odgovornost za septembar 1995. godine i velike gubitke u ljudstvu.

Za očekivati je bilo da će muslimani nakon zauzimanja ovih kota samo pojačati pritisak na Vozuću.

Novo-osvojeni položaji u ljeto 1995. godine su im i omogućili da u septembru 1995. izvrše strašne diverzantske upade mnogo grupa iz odreda "El mudžahid" i da glavna srpska uporišta napadnu s leđa i munjevito ih unište.

Šta su očekivali naši komandanti nakon gubitka nekoliko značajnih kota u ljeto 1995. godine? Možda su mislili da će muslimani stati i logorovati do slijedeće godine! Zašto niko nije razmišljao o strateškom povlačenju iz Vozućkog džepa prema Ozrenu i pokušaju kontrole napuštenog područja artiljerijom koja je sigurno bila na visokom nivou u taktičkoj grupi Ozren.

Znalo se o velikom nagomilavanju muslimanske kamarile i znalo se gdje će udariti.

Šta mi sada imamo od jadikovke nas je bilo 2500 a muslimana 22000? Zašto ako se već odlučilo ostati u Vozućoj nakon pada kote Podsijelovo i ako se znalo da će tu biti glavni muslimanski udar nije izvršilo razmještanje vojske? Zar nije bilo logično glavninu vojske iz prve, druge i treće ozrenske rasporediti na Vozućoj uz 4. ozrensku koja je branila Vozuću, a jedinice sa strane osim najelitnijih poput 16. krajiške rasporediti na druge pravce prema Lukavcu, Gračanici koje su držale prve tri ozrenske brigade gdje muslimani nisu imali razmještenih jakih napadačkih jedinica?

Ako se već odlučilo braniti Vozuću po svaku cijenu, a znalo se da do osjetne vojne pomoći u ljudstvu od strane Prvog krajiškog korpusa ne može doći zbog teških ratnih situacija u drugim zonama 1. krajiškog korpusa u tom periodu ove moje parabole o premještanju matičnih jedinica sa jedinicama sa strane ne zvuče toliko besmisleno.

Iz ove perspektive zaista je tragična i nepravedna sudbina mnogih pripadnika srbačke i prnjavorske brigade koji su definitivno na pravdi Boga žrtvovani.

Ma gledam ih kao pripadnike svoje brigade koji bi definitivno doživili istu sudbinu da su bili na mjestu Srbačke ili Prnjavorske brigade na Vozućkom ratištu.

Znalo se dobro da ovom muslimanskom napadu iz septembra '95. godine Srbi mogu da se odupru isključivo ako matične jedinice dobiju pomoć od strane elitnih jedinica i uz veliko brojčano prisustvo VRS, jer su razmjere muslimanskih jedinica bile velike.
Idi na stranu - |listaj dalje|