fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 78859 - 05.11.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (5)

Brojno stanje i gubici VP


Jovane,

Prije svega hvala na čestitkama mojoj jedinici! Moram da kažem da se potpuno slažem sa tobom oko gubitaka i uspjeha jedinica. Uglavnom se piše o uspješnim akcijama sa svake zaraćene strane, dok se neuspjesi usput spomenu. Iako sam pisao i o padanju naših linija, vemo malo sam iznoisio sa koliko gubitaka. To nisam radio zbog toga da bih sakrio naše gubitke, nego što to pišem po sjećanju, pa o tome nemam tačne podatke. A koje bih sigurno pomenuo, jer je to bitan dio naše istorije.

U periodu od maja '92 do februara '94 godinem VVP Vogošćanske brigade je uglavnom imao 20 ljudi, a komandanti su koristili policiju kao jurišnu jedinicu u svim ofanzivnim zadacima. U to vrijeme je bilo jako puno poginulih i ranjenih pripadnika VVP, ali nemam tačne podatke o poginulim i ranjenim.

Nakon formiranja 3. sarajevske brigada, komandant brigade Josipović je koristio ČVP po pravilu službe, isključivo u defanzivnim zadacima.

ČVP 3. sarajevske brigade je počela sa radom u februaru '94 sa pet ljudi. Majo i Jopsipović su u novi sastav ČVP doveli iz nekadašnjeg voda VP Vogošćanske brigade i mene kao komandira, Rasko M. zamjenik komandira, i tri policajca, Ranko R , Radenko Galinac-Gali i Šiki. U tom periodu, od februara '94 pa do kraja rata, jedinica se neprekidno povećavala. U direktnim borbama nije poginuo ni jedan vojni policajac. Što se tiče ranjenih, samo tri borca su bili izbačeni iz stoja zbog ranjavanja. Od toga dvojica u borbi, Ranko i Miroslav, jedan je bio ranjen kada je komandant Janković izdao naredbu da privedemo vojnika iz Semizovačkog bataljona, ovaj je pucao kroz zatvorena vrata na komandira voda Dragana Damijanovića. Tom prilikom je Dragan bio teško ranjen, imao je prostrelnu ranu kroz stomak.

U tom periodu smo imli i tri poginula, Tešanović bio jedno vrijeme moj zamjenik. Naime, bio je razriješen dužnosti prije pogibije ali smo ga vodili kao pripadnika ČVP. Poginuo u kafanskoj svađi, čuvar zatvora (zaboravio sam mu ime), ubio ga je zet na kućnom pragu. Pred sam kraj rata Radenko Galnac - Gali je poginuo od NATO bombardovanja.

ČVP je pod Josipovićevom komandom isključivo učestvovala u odbranbenim zadacima i vraćanju izgubljen teritorije.

U muslimanskoj ofanzivi na Srpsko Sarajevo ČVP je učestvovala u sadejstvu sa Specijalnom policijom u vraćanju dionice puta Semizovac-Srednje. Pošto je ČVP dobila zadatak da pokrije dio linije Semizovačkog bataljona na taj zadatak je pošlo jedno odjeljenje borbenog i jedno odjeljenje saobračajnog voda. Jedinica je krenulo sa oko 20 ljudi na taj zadatak. Upali smo u zasjedu i tom prilikom je bio teže ranjen Ranko R. iz borbenog voda i lakše ranjen Mladen P. iz saobraćajnog voda.

U toku same akcije vraćanja dionice puta i protjerivanja neprijatelja sa naše teritorije nismo imali ranjenih niti poginulih.

Prilikom zaustavljnja neprijatelja na dionici Repetitor-Lipa, jedinica je učestvovala sa tri odjeljnja to jest 21 borcem borbenog voda. U borbama smo imali smo jednog teže ranjenog (Miroslav) i jednog lakše ranjenog (Slava) koji je ostao do kraja izvršenja tog zadatka.

Prilikom vraćanaj Velikog Jasena u kojem je učestvovao borbeni vod sa oko 20 ljudi, nismo imali ranjenih ni poginulih boraca.

Brojno stanje ČVP pred kraj rata je bilo preko 125 ljudi. U brojno stanje su uključene uža komanda, 1., 2. i 3. vod, pozidina sa kuhinjom, odjeljenje za kriminalistiku, odjeljenje za čuvanje vojničkog zatvora, o veza. U sastav policije se dolazilo po preporukama komandanata, a nakon provjere Službe vojne bezbjednosti, isključivo po Majinom odobrenju posatjali su pripadnici vojne policije.

Podatke o Specijalnoj policiji nemam pa tako ne mogu ni pisati o tome.
Idi na stranu - |listaj dalje|