fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

poginuli - 78827 - 05.11.2012 : Jovan - best (0)

Gubici u ljudskoj sili u Odbrambeno-otadžbinskom ratu


Ustaljena je praksa da ni jedna zaraćena strana ne želi javno objavljivati događaje koji su imali velike ratne gubitke u sopstvenim redovima. Takva je situacija na svim portalima koji se bave ratnom tematikom 1992-1995 na svim stranama.

Vrlo je malo onih, poput mene, da se pojedinac kritički osvrće na sopstvene matične redove i iznosi realnost. Ove je posebno tabu tema na muslimanskim portalima, gdje se često pri opisu nekih ratnih operacija iznose brojke tipa učestvovala su četiri srpska korpusa, a u zbilji je možda bila po jedna četa iz dva korpusa i matični korpus i slično. Svaka čast Vogošćaninu Pravom i njegov jedinici, ali generalno, kada bi se izvršila prava analiza Vogošćanske brigade našlo bi se tu mnogo crnih epizoda. Ista stvar je i sa Koševskom brigadom i Hrešanskim bataljonom.

Još jednom da napominjem da članci bez iznošenja barem orijentacionih brojki o brojnom stanju jedinica koje učestvuju u nekoj ratnoj operaciji gube na kvalitetu, a zar je problem da pisac članka koji je bio sudionik neke akcije napomene brojnost svoje i drugih jedinica, barem orijentaciono.

Na tragu ove priče da pohvalim jedan od poslednjih članaka na temu Dujmovačka brda ( ljeto- jesen 1995 u rejonu Treskavice kad je muslimanska armija zarobila značajna artiljerskija oruđa OD VRS- oko desetak tenkova i transportera) gdje pisac članka iznosi podatak da su u diverzantskoj akciji na srpske položaje učestvovale 3 čete.
Idi na stranu - |listaj dalje|