fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

deblokada - 78342 - 22.10.2012 : Nenad NS - best (1)

Ofanziva na Treskavicu 1995. godine


Zvanični plan muslimanske ofanzive na Treskavicu sa ciljem presecanja komunikacije sa Hercegovinom ( sa ucrtanim unutrašnjim prstenom )

treskavica 1995

Snaga muslimanske armije u agresiji na Srpsko Sarajevo ( tzv. deblokada 1995. godine)

Živa sila 40500

Pešadijsko naoružanje
poluautomatske puške 3114
automatske puške 23521
snajperske puške 75
puškomitraljezi 724
mitraljezi 630
puške M-48 131
minobacači 60 mm 155
minobacači 80 mm 446
automati 30
Protivoklopna sredstva
zolje 1328
ose 77
bestrzajni topovi (BsT) 73
zis -
SO90 -
topovi T-12 -
protivoklopne vođene rakete (POVR) 5
SA 76/90 - -
lanseri POLK 9K11 9
Oruđa protiv-vazdušne odbrane
protivavionski mitraljezi (PAM) 45
protivavionski topovi (PAT) 20-40mm 34
strele 2M - -
Artiljerija
minobacaci 120 mm 32
topovi 76-105 mm 22
haubice 122 mm - -
haubice 152 mm - -
haubice 155 mm - -
samohodna oružja (SH) 122mm -
topovi 130 mm - -
Oklopno-mehanizovana sredstva
tenkovi T-34 2
tenkovi T-55 9
tenkovi M-84 -
oklopni transporteri 4

Izvor: Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 1999.

Predpotstavljam da je autor pokušao da opravda debakl muslimanske vojske jer ispada da nisu delovali 122mm, 152m, 155mm , ZIS , T-12 , da su imali samo 5 maljutki ( pre toga je opisivao delovanje crvenih strela na Sokolju i snajpera 12,5 mm ali su nestali u konačnom zbiru. Vi najbolje znate da li je 105mm najveći kalibar koji je po vama padao. Zanimljiv je broj vojnika a naglašeno je da se radi o Armija muslimanske BiH ( policija nije spominjana).
Idi na stranu - |listaj dalje|