fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

rat_vlasenica - 77760 - 03.10.2012 : Jovan - best (2)

Vlasenička brigada


Pripadnici Vlaseničke brigade jesu bili na Sarajevskom ratištu, upravo u junu 1993. godine kad su bile i zadnje prave borbe na Žuči. Međutim, kada se negdje prođe neslavno, onda su i svjedočanstva skoro nezabilježena.

Mislim da ima još jedna epizoda iz 1994. godine, ali ovaj put na Nišićima tj. Vanjskom prstenu, ali ne znam tačno gdje i u kom mjesecu jer sam veći dio 94. i 95. godine proveo izvan matične opštine.

U 1995. godini Vlasenička brigada je izvršila ofanzivu prema Kladnju uspjevajući da ovlada planinom Sokolina i tako pomjeri liniju dosta kilometara unaprijed.

Iz ove perspektive gledano držanje Sokoline je bilo samoubilački poduhvat zbog tragično loše odstupnice i velike mogućnosti da se doživi napad sa leđa. Srećom, u zadnjim mjesecima rata je bilo relativno mirno.

Uz sve mane, a bilo ih je poprilično, Vlasenička brigada je bila jako solidna brigada, u poređenju sa Milićkom brigadom može da se kaže i jako dobra. Jurišni odred se nije obrukao na Rogatičko-višegradskom ratištu u sudaru s legijama Ahmeta Sejdića, a koliko je meni poznato krajem 1992. i prvim mjesecima 1993. godne su bili period kad su muslimani držali veliku teritoriju na tromeđi opština Višegrad, Goražde i Rogatica u rejonu Ustiprače i Međeđe. Sa izuzetkom ponekog kukavičluka, koji je naročito bio izražen u rijetkim odlascima na Sarajevsko ratište, može da se nazove da je ljudski pa ga je moguće i razumjeti.

Vlaseničani su bili i na Glamoču i nisu oni krivi što se tamo desilo rasulo. Primjera radi, tamo rovovi nisu bili iskopani kako treba a Hrvati se spremaju za tenkovski napad.

Snalažljivost pokazuju i u završnim borbama na području Krajine u rejonu rijeke Sane kad su na pravdi boga s drugim ojačanim četama Drinske brigade uvučeni u neto izgubljenu veliku teritoriju u smjeru rijeka Sana - pravac prema Drvaru i koti Oštrelj. Naime, lokalni borci su već bili pobjegli sa tog dijela a drinske čete su uvedene u zarobljavanje i sigurnu smart.

Rekoh snalažljivost pokazaše u tim najgorim danima kad su imali ulogu glinenih golubova s minimalnim gubicima, dok su čete iz Milića i Šekovića prešle dvocifrenu brojku. Naravno, vjerujem da je tu bilo i dosta sreće.

Treba napomenuti da su kasnije iz Krajine stigle neke pričice da je nekakva Drinska brigada izdala Krajinu. Neka je sram svakoga ko tako misli.

Znam dobro da su borci iz Drinske brigade htjeli da se bore na Krajini a ne da izigravaju glinene golubove.

I ovdje na portalu se pisalo da ključno brdo Oštrelj odakle i kreću padovi gradova u Krajini nije izgubljeno borbom već da se vojska povukla jer im je tako naređeno!


Jovane,

kao prvo, sve čestitke na objektivnosti! I ja sam mišljenja da stvari treba prikazivati onako kakve su i bile.

Pronašao sam da je Lošić (Slobodana) Milorad, rođen u Gornjem Zalukoviku, poginuo 21.06.1995. godine na Ravnom Nebožiću, što potvrđuje da su Vlasenički jurišnici u 1995. godini bili na Vanjskom prstenu, upravo onako kao što ti i tvrdiš.
Idi na stranu - |listaj dalje|