fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

krajina - 77410 - 22.09.2012 : Diverzant72 Banjaluka - best (1)

1. krajiški korpus


I ja sam čuo tu priču da je Posavina prodana, ali to nema veze sa životom. Zašto bi onda poginulo 2000 ljudi jer su mogli da se lagano povuku.

Borba za Kostreš je po mom mišljenju bila i najvažnija borba za osvajanje Bosanskog Broda. Tu su bile stacionirane jake snage HV i Armija muslimanske BiH, na čelu sa 108. brigadom HV i naravno tu je bila zloglasna Handžar divizija.

Koliko se ja sjećam, Kostreš smo zauzeli 26. avgusta 1992. godine. Napad je bio žestok. Najprije je naša artiljerija poklopila neprijateljske položaje zatim smo krenuli mi. Mislim da je sa nama bila i jedinica Vukova sa Vučijaka.

Neprijatelj je pružao jak otpor, ali smo ipak uspjeli da ga slomimo. U toj bici je od ručnog bacača granata poginuo i jedan naš momak, a znam da je još jedan bio ranjen.

U toj akciji sam predvodio jednu udarnu grupu od 7 ljudi. Nakon iscrpljujuće borbe i pogotka našeg tenka direktno u rov mi smo uspjeli da im uđemo u liniju. Nako toga je kod njih nastala pometnja, puno ih je izginulo a nešto ih je i zarobljeno. Znam da se jedan predao nama. Bio je jako mlad. Predali smo ga vojnoj policiji a oni su ga kasnije razmjenili. Tu smo ušli u jednu kućicu i našli hljeb u rerni, što znači da oni nisu očekivali da ćemo proći. Svuda okolo smo nalazili puške koje su oni bacali, što znači da su se povlačili u panici.

Isti dan smo zauzeli i Gradac i Bijelo Brdo, koliko se sjećam. Ako te zanima malo više ličnog doživljaja, i to ću napisati, nije problem.

O Derventi ću pisati kasnije jer sada, na žalost, nemam vremena.

Ne znam baš mnogo o Bataljonu vojne policije 1. krajiškog korpusa, ali sve što sam čuo u njima vrijedno je hvale. Ratovali su na svim mjestima, zajedno sa nama probijali su Koridor, zatim su radili na očuvanju istoga, bili uključeni u borbe za Brod... Čuo sam da su ratovali i na Vlašiću ali nisam siguran. Ratovali su i na Bihaću i to nekoliko puta, a mislim da su i 1994. godine išli u ispomoć na Vozuću, i na kraju učestovali u akciji "Vaganj '95" kada je propao pokušaj kontra-napada, i na kraju su bili na položajima da brane Banja Luku.

Bataljon vojne policije je doista bio jedinica vrijedna hvale!
Idi na stranu - |listaj dalje|