fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

srebrenica - 77376 - 20.09.2012 : Novak Alimpić Beograd - best (1)

Srebrenica (3)


Postavlja se pitanje da li je moguće da je Tribunal u Hagu bolje obavešten o činjenicama sa terena od bosanskih muslimana, koji su se nalazili na licu mesta? Da li je Tribunal bio više od njih zainteresovan za rasvetljavanje ovog pitanja?

Za sada nije moguće naći odgovor na ova pitanja. Ali je svakako moguće ukazati na na čudnu prazninu u načinu kako su događaji u Srebrenici prikazani u "internim" dokumentima bosanskih muslimana jer upravo oni su strana koja je od samog početka trebala biti najzainteresovanija da se pitanje genocida postavi u središte pažnje! Međutim, u zvaničnim analizama događanja to pitanje se kod muslimana ne nalazi ni na periferiji!

Mogla bi se izvesti hipoteza koja objašnjava da su muslimani bili zauzeti u vezi sa uslovima za okončanje rata, i bez sumnje Srebrenica je igrala važnu ulogu u njenoj strategiji, kao pregovarački adut ali zamišljen prvenstveno kao adut na lokalnom planu.. .
muslimani svakako nisu bili ti koji su smislili narativ o genocidu u Srebrenici, što je vremenom preraslo u trajno obeležje međunarodnog diskursa i prakse, a oni svakako nisu ni raspolagali medijima i logistikom da taj narativ nametnu na globalnom nivou.

Zato je sigurnije verovati da su zapadni sponzori bili ti koji su najpre uočili taj potencijal, kao što se i vidi po brzini njihovog reagovanja. Oni su veoma rano primetili da se te mogućnosti mogu iskoristiti!

Samo par dana nakon pada Srebrenice, Ruez je bio na licu mesta sa zadatkom da pronađe dokaze kojima bi se ojačala uloga Haškog tribunala tj. njegovog postojanja i istovremeno sprečilo učešće Radovana Karadžića na mirovnim pregvorima, improvizovanjem razloga za podizanjem optužnice za genocid.

Madlen Olbrajt je već 10. avgusta 1995. godine pred UN mahala obmanjivačkim fotografijama navodno snimljenim iz vazduha, optuživala je za genocid i pretila je vojnom intervencijom protiv bosanskih Srba, što je nagoveštavalo seriju "humanitarnih akcija", tj. intervenciju pod sloganom "Nikad više Srebrenica", a nakon toga pobiše na milone Iračana!

Istovremeno bosanski muslimani su napisali nekoliko internih izveštaja o Srebrenici gde se uopšte ne pominje genocid, koji je na zapadu izazivao moralističke rasprave i pozive na vojne operacije širom sveta.

Ovde nešto ozbiljno ne štima!

Potrebno je sistematski istražiti koliko je vremena proteklo između događaja u Srebrenici sredinom 1995. godine i i konačnog uobličavanja genocidnog narativa u javnom govoru zapada sa jedne i bosanskih muslimana sa druge strane!

Kako stvari stoje u ovom trenutku, sve ukazuje da su politički i propagandni mehanizmi Zapada bili spremni da stupe u dejstva od trenutka kada je to bilo moguće. Bez izazivanja sumnje u postojanje prethodnih saznanja ili još gore saućesništvo sa izvršiocima.

Očigledno je naziv genocid od bosanskih muslimana prihvaćen tek onda kada su uvideli da od toga mogu imati koristi. Nihova reakcija je bila troma i začuđujuće zakasnela i svakako lažna.
Idi na stranu - |listaj dalje|