fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

srebrenica - 77370 - 20.09.2012 : Novak Alimpić Beograd - best (3)

Srebrenica (1)


Čudna priča o genocidu, koju muslimani nisu primetili dok im zapadni saveznici nisu objasnili šta i kako da pričaju. Ni u izveštajima Alijinih generala, nema pomena bilo kakvom genocidu...

RASIM DELIĆ
izveštaj naslovljen "Pad Srebrenice"
Datum: 28. jul 1995. godine

U ovom izvjštaju se nalaze interesantni podaci:

 • "u koloni nije bilo mnogo žena i dece, moguće je desetak žena.(strana 1d19-0222)

  Ovaj podatak je u raskoraku sa čestim tvrdnjama propagandista srebreničkog lobija: "da su srpske snage tokom operacije, pobile na stotine žena i dece.. . !

  U ovom izveštaju potvrđuje se nešto što je podrobno dokumentovano iz drugih izvora, ali što nikada nije na odmet ponoviti:

 • "Kolona je usput vodila aktivna borbena dejstva i pored pogubljenja, to je značajan uzrok muslimanskih gubitaka, tokom kritičnog perioda posle pada Srebrenice..."

  "Nakon što je kolona prešla tri do četiri kilometra od mesta odmora, po njoj je bila otvorena vatra, ljude je uhvatila panika: bežali su napred, nazad, po stranama, vatra je trajala desetak minuta pojednom delu kolone i prenošena je duž cele kolone. Na čelu i začelju je bilo poginulih i ranjenih.. ( strana 1D19-0223) "glavni dogadjaj" vezan za pad Srebrenice i dalje ostaje nepomenut!

  General Rasim Delić, komandant oružanih snaga ARBIH, obratio se Skupštini BiH 30. jula 1996. godine u vezi razloga pada Srebrenice. Stavovi koje je izneo u okviru svog iscrpnog izveštaja podjednako su interesantni zbog stvari koje je rekao, kao i zbog stvari koje je propustio da kaže...

  Po mišljenju generala Delića, glavni razlog za pad Srebrenice bili su unutrašnji sukobi:

 • nelojalna borba za vlast i podele po tom osnovu
 • loš odnos MUP-a i AR BIH
 • ubistva neistomišljenika ili političkih suparnika
 • ratno profiterstvo i kriminal
 • loša organizacija odbrambenih snaga i međusobna borba za čelnu funkciju (strana . 01854596)

  Kada komentariše učinak "demilitarizacije", sam Delić tu reč stavlja pod navodnike...

  Demilitarizacijom je uspostavljeno stanje koje je veoma otežavalo izgradnju ARBIH na tom prostoru
  (strana. 01854596)

  Na pitanje kako je moguće sprovesti akciju demilitarizacije i izgadnju ARBIH, Delić pojašnjava:

 • "Kada su od aprila 1994. god počeli dolaziti prvi konvoji sa MtS (materijalno tehnička sredstva), mi smo se organizovali za dotur MTS Srebrenici i Žepi, a da to ne ugrozi njihov status "zaštičene demilitarizovane zone!" (strana. 01854596)

  Po Delićevoj proceni "demilitarizovana" enklava je dobila oko 23 tone ratnog materijala, što je obezbeđivalo odbranu slobodnih prostora Srebrenice.. (strana. 01854597)

  Sledi presek vojnih isporuka, Srebrenici bez Žepe, zaključno sa majem 1995. godine, kada je jedan helikopter koji je prenosio opremu bio oboren (strana 01854598)

  ...zatim nastavlja:

 • "Ovoliko sredstava nije dobilo Goražde, a sa daleko manje sredstava branilo se Sarajevo 1992. i 1993. godine. Pored snabdevanja trudili smo se da vojnički bolje ustrojimo jedinice u Srebrenici..."(strana. 01854598)

  Jasno je da je jedan od Delićevih glavnih prećutnih ciljeva kada se obraćao poslanicima, bio da Armiju i sebe oslobodi odgovornosti za pad Srebrenice.
 • Idi na stranu - |listaj dalje|