fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

krajina - 73836 - 12.09.2012 : Diverzant72 Banjaluka - best (6)

Sadejstvo '93


Sadejstvo '93 ili operacija "Strujni koridor" je naziv za akciju koju su izvele naše jedinice u Posavini od 20. do 27. jula 1993. godine. Ova operacija izvedena je iz više razloga, a među njima dominiraju dva:

 • Obezbjeđena je struja za čitavu Posavinu koja je bila pod našom kontrolom
 • Prroširen je Koridor.

  Ova akcija je savršeno isplanirana, a isto tako i izvedena. Uslovi nisu bili ni malo povoljni za nas. Naše jedinice su raspolagale sa približno 10.000 ljudi dok su muslimani i Hrvati imali oko 12.000 vojnika. Pored toga, naši tenkovi su bili neupotrebljivi na skoro polovini fronta jer je zemljište bilo ispresjecano raznim kanalima. Pored toga, čitava operacija je vođena u ravnici pa nas je neprijatelj mogao veoma lako kontrolisati.

  U toku operacije smo bili podjeljeni u dvije taktičke grupe:

  1) TG 1 su (po mom sjećanju) sačinjavali:
 • Panteri,
 • specijalni odred "Peša",
 • 1. posavska brigada i
 • dio čini mi se 43. prijedorske brigade.
 • neka jedinica vojne policije.

  Ova taktička grupa je trebala da razbije neprijatelja u rejonu sela Brka i Brod (mislim da nisam pogriješio u imenu sela)...

  2) TG 2 su sačinjavale sledeće jedinice:
 • 16. krajiška brigada,
 • dio 5. kozarske brigade
 • dio 1. oklopne brigade.

  Naš cilj je bio zauzimanje sela Bajići, Đukići i Lipovac

  Jedan od naših problema je bio da je linija fronta bila samo 15 kilometara duga, što znači da je neprijatelj imao skoro jednog čovjeka na svakom metru odbrane.

  Moram da kažem da napradovanje nije išlo baš glatko. Gubitaka je bilo i na našoj strani, ali je neprijatelj doživio stravičan poraz od koga se dugo nije oporavio.

  Jedva smo mi probili liniju 108 brigade HVO. Mislim da se ovo nije desilo prvog dana akcije.

  Sjećam se, kao da je to juče bilo, kad sam kao lud pucao iz nekog kanala prema njihovim položajima. Nakon duge borbe oni su nekako odstupili iz tih rovova, ali su ponovo pružali otpor.

  U kasnijem napredovanju smo nailazili na mrtve neprijateljske vojnike. Kod sela Đukići mi je poginuo i jedan dobar drug. Borili smo se mi sa njima od ranog jutra taj dan. On je bio na Pragi. Sjećam se te Prage i tih prizora i kako ih je neprijatelj uništio. Bio sam jako blizu kada se to desilo. Ta Praga nam je davala ogromnu prednost dok je nisu sredili. Uprkos tome, mi smo se ipak probili, ali nije to bilo više ono pravo. Bio sam jako tužan zbog gubitka te posade, ali opet i sretan jer smo ostvarili veliku pobjedu. Mislim da su nas se tada bojali više nego ikad.

  Ipak su vidjeli da im ne pomaže to što su brojniji u ljudstvu i da će im naše jednice, a pogotovo 16. krajiška doći glave.

  Kasnije smo im ja i moja grupa redovno zalazili za ledja i stvarali probleme.

  Te '93 godine sam bio i na Boderištu, doduše samo nekoliko dana. Pomagali smo našima da zauzmu neku liniju, koju su naši izgubili samo par dana nakon što smo mi otišli sa tog ratišta. Ipak, o tome ću pisati nekom drugom prilikom.

  Na Vikipediji imate i kartu operacije, ukoliko to nekoga zanima. Samo ukucajte "Wikipedia Operacija Sadejstvo 93".
 • Idi na stranu - |listaj dalje|