fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

poginuli - 73698 - 06.09.2012 : Milomir Plakalovic Pale - best (2)

Neđo (Petar) Petrović


iz Ratnog dnevnika


Stavismo Neđu na nosila. U trenu uhvatih njegov pogled. Gledao me je pravo u oči, spokojno, skoro pospano. Zapazih pokret njegovih poluotvorenih usta, čak i blagi smiješak. U nevjerici, ponovo skrenuh pogled sa njegovog lica na potiljak. Kao da sam želio da se uvjerim u apsurdnost mojih misli koje su se rojile brzinom svjetlosti. Pogledom ponovo potražih njegovu smrtonosnu ranu, dok su mi u ušima još uvijek odzvanjali zvukovi koje sam jedva razaznavao.

Sadašnjost ovog trenutka pomiješana je sa prošlošću i izgovorenim riječima, sa njegovim ravnomjernim, skoro asketskim glasom. U samo jedan dan stala je čitava vječnost, i rat i mir i život i smrt. Neumoljiva smrt, nepredvidiva, neizbježna...

Kakav apsurd, pomislih, život čovjeka sa kojim sam razgovarao prije svega nekoliko minuta prekinula je jedna eksplozija, jedan komad metala.

Ponovo sam čuo riječi moga oca, koji je Neđu tog jutra čestitao slavu i predložio da ostane u pozadini tog dana. Kroz glavu mi prođoše i Neđine riječi da mu je, baš zbog Svetog Luke i njegove krsne slave, čast da krene sa nama u napad.

Nemoćno sam zurio u prazno, pokušavajući da u njegovoj smrti pronađem bilo kakav smisao. Jedan običan čovjek, sarajevski Srbin, izgubio je tog dana život na neobičan, nesebičan i herojski način...

Zgrabili smo drvene drske nosila i krenuli naprijed.
Idi na stranu - |listaj dalje|