fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

betanija - 73358 - 02.09.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (1)

Betanija


Asmire, nedovršeni medicinski centar Betanija, u toku rata su držali muslimanski vojnici, pa bi ti lako mogao saznati koliko je bilo poginulih na toj građevini u toku rata. Na osnovu mojih saznanja u tim prostorijama su bili smještene muslimanske rezervne snage, koje su prilikom borbi izlazili iz građevine na linije, kao pojačanja.

Što se tiče naših, to jest srpskih gubitaka na toj građevini, koliko se ja sjećam, bilo ih je ukupno pet. To se desilo u januaru '94 godine, naše snage su probile muslimansku liniju na tom dijelu fronta i jedna grupa predvođena sa specijanom jedinicom JA uspjela je da uđe u taj objekat. To je bilo kobno po naše snage, jer su tom prilikom naletjeli na muslimanske rezervne snage.

Po pričama preživjelih boraca iz te borbe, kada su prolazili kroz objekat, na jednom dijelu objekta su se sukobili sa muslimanskim borcima. Muslimanski vojnici su bili na gornjem spratu i nisu imali mogućnost da se izvuku na sigurno jer, koliko se ja sjećam, u objektu nisu bile završene stepenice pa se nije moglo izaći na gornje spratove tog objekta. U tom sukobu su muslimanske snage imale bolje uslove za borbu jer su se nalazili na spratu iznad naših snaga.

Prije početka sukoba, slučajno ili namjerno, muslimani su propustili naše snage da prođu ispod nekog velikog otvora na plafonu. Za taj otvore se pretpostavljalo da ostavljen za stepenice ili lift. Kada su naši prošli ispod otvora počela je borba i tako im odsječena odstupnicu ka našoj teritoriji. Muslimanski vojnici su kroz otvor na plafonu bacali bombe koje su padale oko srpskih boraca. U tim borbama su poginula petorica boraca specijalaca iz niške jedinice.

Ove borbe su u više navrata detaljnije opisane na ovom forumu.

Što se tiče Orahovog brijega, naše snage su držale taj dio linije ali su bile u jednom velikom poluokruženju, pa su muslimani, uglavnom koristeći snjpere, ubili i ranili puno srpskih boraca i civila, jer su mještani Orahovog brijega ostali da žive u svojim kućama, tokom rata.
Idi na stranu - |listaj dalje|