fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

poginuli - 72028 - 27.07.2012 : Marko Marjanović Bratunac - best (1)

Luka (Marko) Marjanović


Luka Marjanović je rođen 30. oktobra 1959. godine u Sarajevu. Bio je nastanjen u selu Mrkovići, opšptina Centar, Sarajevo. Izbijanjem rata srpski borci iz Mrkovića su pripali 2. romanijskoj motorizovanoj brigadi. Ta brigada je 1992. pripala Drinskom korpusu VRS, a borci iz Mrkovića su pripali Koševskoj brigadi, koja je zajedno sa Rajlovačkom i Vogošćanskom brigadom u periodu 1993-1994. oformila 3. sarajevsku laku pješadijsku brigadu VRS.

Luka Marjanović je bio komandir voda Mrkovčanske čete. U julu 1995. godine muslimanske snage su probile položaje ispod sela Mrkovići. U toj borbi 26. jula 1995. godine poginuo je i Luka Marjanović.

Luka se 1993. godine vjenčao sa Dijanom Mihajlović iz Krivajevića, opština Ilijaš, i sa njom je iste godine dobio sina Marka. Dijana i Marko danas žive u Bratuncu.
Idi na stranu - |listaj dalje|