fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

polom_jasen - 71609 - 13.07.2012 : Luna Janković - best (3)

Ačkerov grob


Vogošćanin Pravi me je zamolio da malo opišem borbe oko Ačkerovog groba u jesen 1995 godine.

Naša jedinica je tokom te poslednje odbrane srpskog dijela Sarajeva bila smještena u Srednjem. Odatle smo pokrivali eventualni proboj muslimanskih snaga i to izvana prema Sarajevu. Tokom tog boravka smo vraćali neke pale dijelove linije u saradnji sa lokalnim borcima. Tako smo vratili dio rovova na Lipi sa Šorkom i njegovim ljudima, i povratili put Semizovac Srednje na koji su jedne noći izašli muslimanski vojnici. Tada je malo nedostajalo da se spoje snage Zenice i Visokog sa Sarajevom.

Jedno popodne smo pozvani na intervenciju negdje na Nišićkoj visoravni, gdje je navodno pukla linija i ima poginulih boraca. Dobili smo naredbu i sa tridesetak specijalaca sam se uputio u tom pravcu. Javili smo se, mislim da je već tada bio general Lizdek, u nekoj kući prije skretanja za planinarski dom na Bijambarama. Rekli su nam da je linija pukla i da ne znaju tačno gdje su naši položaji i dokle se može ići slobodno. Krenuli smo u tom pravcu i u jednom dijelu se put odvaja, koliko se sječam lijevo od puta koji vodi prema planinarskom domu Bijambare. Sječam se tog doma jer sam prije rata tu bio 15 dana na pripremama sa Karate klubom "Mono" iz Ilijaša.

Pratili smo kartu i pretpostavljali da muslimanske snage nisu napredovale naprijed već su ostali u postojećoj liniji naše vojske. Tako je i bilo, i kad smo već bili blizu, pred nas su izašli srpski borci i objasnili nam situaciju. Pošto se radilo o prekaljenim borcima, oni nisu pobjegli posle jakog napada i nekoliko poginulih već su, kad su morali napustiti 7-8 rovova, ostali i lijevo i desno od njih i u tom sijelu se povukli nekih 200 metara nazad. Poslao sam pola ljudi desno a ja sam sa drugom polovinom otišao lijevo i obavili smo izviđanje. Lijevo se nalazila mala uzvišica odakle se mogao pokrivati dio koji je pao, i tu smo i isplanirali akciju. Kad je akcija počela, sve je trajalo otprilike pola sata. Ispalili smo tri zolje, jer nismo imali artiljeriju i polako vraćali jedan po jedan rov.

Nakon akcije smo u tim rovovima pronašli naše poginule i nekoliko poginulih muslimanskih boraca. Eto, to je otprilike ono čega se sjećam.
Sječam se samo da nam je kad smo stigli, na početku priče u komandu vojske na tom terenu, komandant uspaničeno rekao: preuzmite vi komandu slobodno! Evo vam i moji ljudi.
To ne bi bilo za ovu priču ali to nam se dešavalo na većini mjesta gdje smo stizali nakon pada linije. A kad se vrati linija, komandanti su ponovo preuzimali komandu i ponašali se kao da se ništa nije desilo. Ovo sigurno zna Vogošćanin pravi jer je vraćao linije i zna kako su se neki komandanti ponašali panično i uplašeno kad gube liniju, a čim se ona vrati, ponovo su uzimali potvrde za gorivo u svoje ruke, kao da se cijela stvar oko komandovanja vojskom vrtila oko toga, kod koga su potvrde za sipanje goriva.
Idi na stranu - |listaj dalje|