fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 71194 - 29.06.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Rovovi Vogošćanskog bataljona


F16 Brioni,

Slažem se sa tobom da su rovovi koje ti pominješ bili poredani po brojevima. Naš bataljon je jedno vrijeme držao liniju od dalekovoda koji je se nalazi iznad "Ježeva". Rov iznad dalekovoda je bio broj 1, dalekovod je bio broj 2, na samom putu ispod dalekovoda je bio broj 3 i na putu 4, 5, 6. Rovovi 3, 4, 5, i 6 su se nakon operacije "Prsten" ponovo popunili i dobili imena Budva, Gandi, Barba, Đedo.

Kada smo prvi puta zaposjeli tu liniju u avgustu 1992. godine, komandant bataljona je bio pokojni kapetan Milorad Zorić. On je postavio tu liniju i odredio brojeve i taj isti dan je poginuo, tako što se okliznuo na mokroj travi i nogom zakaćio poteznu minu od koje je izgubio život.

Naši rovovi su tada bili raspoređeni po putu ispod Ježeva, kota 772. Kada je pala kota 830 i Golo brdo naše snage su se povukle sa tog dijela terena.

Kada sam ja došao za komandanta bataljona naša linija je bila od "Pržionice" do "Ježeva". U to vrijeme nije bio rov koji sam ja spominjao u mom tekstu i rekao da je prilikom muslimanskog napada u operaciji "Koverat 2", u njemi bio ranjen Luka. Rov u kojem je bio Luka, napravljen je i redovno bio popunjavan sa ljudstvom, tek nakon muslimanskog diverzantskog napada na "Ježeve", februara 1992. godine, kada je nakon vraćanja izgubljenog rova u njemu ostao jedan mrtav muslimanski borac. I ovaj slučaj sam opisao na ovom forumu. Međutim, taj rov do tada nije postojao, pa se nije uklapao u nekadašnje brojeve, zbog čega sam pomislio da je to rov po imenu "Đedo".

Pomenuo si i rov "Alfa" i Blagovački bataljon. U vrijem kada sam bio komandant Vogošćanskog bataljona, iako je to bilo veoma teško uspjeti, jer niko nije htjeo da pomjera svoje ljudstvo na druge dijelove linije, uspio sam isposlovati u komandi Brigade, da Blagovačkom bataljonu prebacim dio naše zone odgovornosti od "Pržionice" pa sve do one šumice ispod "Alfe". Komanda Brigade mi je izašla u susret, jer je naš bataljon imao najtežu zonu odgovornosti, a mali broj ljudi.

U vrijeme operacije "Prsten", rov "Alfa" je bio IKM našeg bataljona, pa tako i nije moguće da je to bio rov Blagovačkog bataljona.

Nakon operacije "Prsten", naš bataljon se pomjera prema koti 830. U to vrijeme sam ponovo bio u problemima kako popuniti predugačku liniju. U pomoć su nam došle jedinice iz Sanskog Mosta, Prijedora i Banjaluke. Dolazili su na 15 dana i međusobno se smjenjivali. Toj jedinici, koju je vodio potpukovnik Vojvodić, dodjeljena je zona odgovornosti od 5 rovova, od "Alfe" do Hrastika. U vrijeme dok su oni bili na mojoj zoni odgovornosti, moj bataljon je bio u problemima sa municijom, bombama i često smo morali kontrolisati minska polja i ponovo ih minirati. U isto vrijeme, Blagovački bataljon je tražio da moj bataljon ponovo preuzme zonu odgovornosti od njih, računajuči da imam sa tom pomoći iz Krajine dovoljno ljudstva na liniji. Ja sam ponudio da oni preuzmu ljudstvo koje meni dolazi u pomoć i uzmu njihovu zonu odgovornosti od "Alfe" do Hrastika. Blagovačkom bataljonu je to izgledala dobra ponuda i njihov komandant je prihvatio moj predlog. Tom prilikom Blagovački bataljon je preuzeo sve rovove do broja 17 pa tako i "Alfu".

Uskoro nakon toga Blagovački bataljon je uvidio svoju grešku ali ja nisam dozvolio da se sve vrati u prvobitno stanje.
Idi na stranu - |listaj dalje|