fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

poturice - 69706 - 23.05.2012 : Mesa Kamencanin New York - best (1)

Delić Načertanija


Treba na to ići da se dva naroda, istočno pravoslavni i rimokatoličeski među sobom u svojoj narodnoj politiki razumedu i slože, jer samo tako može se sa dobrim uspjehom ova politika sledovati.

Srbije je dužnost da glavne osnove ove politike oba dvema častima naroda ondašnjih predloži, jer ona u ovom djelu može sa važnošću postupati, koje ona po pravu diplomatičeski priznati i po mnogogodišnjem iskustvu činiti je dužna. Jedna od glavnih osnova naznačava se: načelo pune vjerozakonske slobode. Ovo načelo moraće svima hristijanima, a ko zna da povremenu i nekim muhamedancima dopasti se i zadovoljiće ih.

No kao najglavniji i osnovni zakon državni mora se predstaviti i utvrditi u tome, da knjaževsko dostojinstvo mora biti nasledstveno. Bez ovoga načela, koje sačinjava jedinstvo u najvišem državnom dostojinstvu ne može se stalan i postojani državni sojuz medu Srbijom i ostalim susjedima Srbima ni pomisliti.

Ako Bošnjaci ne bi ovo primili, to bi otuda kao sigurno sledovalo raskomadanje Srba na provincijalna mala knjaževstva...

Meša,

Načertanije je bio dokument koji je napisan u političke svrhe, tačnije u cilju stvaranja Velike Srbije. On apsolutno ne reflektuje stvarno stanje na terenu, a citiraju se samo isječci koji odgovaraju muslimanima i njihovoj iskrivljenoj istoriji.

U potrazi za receptom posrbljavanja muslimana, Ilija Garašanin u Načertaniju sav narod Bosne naziva Bošnjacima - bez obzira na njihovu vjersku pripadnost i jasno ih razdvaja od Srba u Srbiji:

 • "Ako Bošnjaci ne bi ovo primili, to bi otuda kao sigurno sledovalo raskomadanje Srba na provincijalna mala knjaževstva"

  On zatim govori o procesu preobražaja srpstva u Bosni, koje počinje polovinom 19. vijeka, podudarajući se sa periodom u kome je pisano Načertanije, i sjedinjenju istih sa Srbijom:

 • "...ako bi se pre ovog opšteg sojedinjenja Srbstva što osobito u Bosni preobražavati počelo. K ovome treba dakle učiniti da se Bošnjaci i ostali Slaveni obrate."

  Garašanin potom predlaže da se "nekoliko mladih Bošnjaka u srpsku službu državnu prima da bi se ovi obučavali i za takove činovnike pripravljali koji bi ono što su u Srbiji naučili posle u svom otečestvu u djelo privesti mogli."

  Da bi plan Velike Srbije tekao bez većih problema, Garašanin smatra da bi se trebala pisati i opšta istorija Bosne gdje se "ne bi smela izostaviti slava i imena nekih muhamedanskoj veri prešavših Bošnjaka..."

  On dalje pominje da bi ova istorija trebala da bude oprezno pisana i to isključivo "u duhu narodnog jedinstva Srba i Bošnjaka" i od strane "čoveka vrslo sposobnog i duboko pronicavajućeg."

  Meta njegovog programa bili su i katolički Bošnjaci:

  "Na istočnog veroispovedanija Bošnjake veći upliv imati neće biti za Srbiju težak zadatak. Više predostrožnosti i vnimanija na protiv toga iziskuje to, da se katolički Bošnjaci zadobijedu. Na čelu ovih stoje franjevački fratri."

  Kao što vidiš, Ilija Garašanin upotrebljava termin "Bošnjak" da označi geografsku pripadnost tadašnjoj teritoriji Bosne, i nije tačno da vas muslimane identifikuje kao narod!

  Imam jedan predlog za tebe! Zašto svojim idejnim tvorcima ne predložiš da naprave "sarajevsku naciju"? Takva bar nikada do sada u istoriji nije postojala, pa se bar ja neću buniti po tom pitanju!
 • Idi na stranu - |listaj dalje|