fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

krajina - 69325 - 12.05.2012 : Diverzant72 Banjaluka - best (2)

Koridor 1992


Kad se kaže "Koridor" svi pomislimo i sjetimo se najbolje i najveće akcije koju je VRS imala u toku minulog rata.

U ovoj akciji dobili smo mnogo, ali smo mnogo toga i izgubili. U ovoj akciji je poginulo je skoro 300 boraca VRS, a više od 1000 je ranjeno. Akcija je trajala od sredine juna pa sve do pocetka oktobra kada je pao Brod.

Nažalost, u Banja Luci je umrlo 12 tek rođenih beba.

Kao i većinu drugih akcija, i nju je dobrim djelom trebala iznijeti 16. krajiška brigada, pa je na kraju tako i bilo.

Tih dana sam se osjećao veoma loše, došli smo iz Zapadne Slavonije u Posavinu. Neprijatelj je bio jak, ali nam to nije bio problem. Djeca su počela umirati, a moni žena u 8. mjesecu trudnoće. Čitave dane sam razmisljao o tome šta će biti, da li ćemo probiti Koridor prije nego što se ona porodi, šta će biti sa drugom djecom.

Moji saborci i drugovi su mi tih dana bili glavna podrška, pa sam zahvaljujući njima to sve lakše podnio.

I počelo je! Prvo je 16. krajiška brigada krenula južno od Dervente. Da bismo zavarali protivnika, krenuli smo u napad kao da ćemo da udarimo na Tuzlu, ali je moja brigada dobrim djelom išla glavnim pravcem preko Trebave. Naš zadatak je bio da probijemo prve neprijateljske linije i zauzmemo njihova čuvena uporišta.

U teškim borbama i herojskim jurišima neprijateljske linije su pukle. Nakon toga sve je išlo mnogo lakše. Lomili smo neprijatelja i 26. 06. 1992. godine jedinice 2. čete našeg 1. bataljona spojile su se sa jedinicama 2. krajiškog korpusa.

Našoj sreći nije bilo kraja, a pogotovo mojoj. Taj dan nikada neću zaboraviti, bio sam srećan kao rijetko u životu, pucali smo u vis, pjevali...

U međuvremenu smo već zauzeli Modriču. Bilo je to 28. juna 1992. godine.

Derventu smo zauzeli 7. jula. Tamo su se vodile žestoke borbe, zatim 13. 7 zauzeli smo ušli u Odžak, čuveno ustaško uporište koje je 1945. godine palo nakon Berlina.

Ne sjećam se tačno kada je zauzet Šamac.

Nakon toga su uslijedile još teže borbe. Započeli smo napad na Brod, i dugo smo ratovali za taj grad. Sjećam se dobro nekih mjesta kao sto su: Liješće, Podnovlje, Kolobe, Unka itd...

U tom području su se vodile najintenzivnije borbe, dobrim djelom protiv Handžar divizije. Tukli smo mi njih, ali tukli su i oni nas. Nakon dugih i teških borbi prišli smo Brodu, i 16. je bila ta koja ga je trebala zauzeti. Ponovo smo napali, i ubrzo, u noći 6. 10. '92 smo izašli na Savu. Ponovo smo bili srećni, a ustaše i balije smo pustili da pređu na drugu stranu. Dok su prelazili prije samog pada grada niko ih nije gađao, a mogli smo, ali od toga ništa ne bi imali.

Sa ovom akcijom se završila akcija "Koridor '92," akcija koju nikada neću zaboraviti. Ovo je bila akcija koja je spasila Krajinu!

Na kaju da kažem, da mi jesmo imali velike gubitke. Puno je tih 300 ljudi, ali po nekim dokumentima i podacima koje sam našao na internetu, neprijatelj je imao oko 1300 mrtvih i skoro 5000 ranjenih.
Idi na stranu - |listaj dalje|