fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

odlikovanja - 69270 - 09.05.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Dodjela odlikovanja


Kako su se djelila odlikovanja u VRS?

Moje lično mišljenje je da su se odlikovanja djelila nepravilno i nerealno.

Nadam se da na ovaj moj komentar neće biti onih koji će me pogrešno shvatiti, jer sa njime ne želim da umanjim vrijednost onih koji su dobili odlikovanja jer je većina taj orden i zaslužila.

Na žalost, jedan dio boraca je dobio taj orden a da nikada nije učestvovao u dirktnim borbama, što je opet nepravedno prema poginulim borcima koji taj orden nisu dobili a poginuli su na prvoj borbenoj liniji.

Postojala su i pravila po kojima su ordenje dodjeljivalo. Kao prvo, ono je dodjeljivano procentualno po jedinicama, pa ako ove godine nisi nagradio ni jednog vojnika iduće godine nećeš imati pravo da ga nagradiš veći broj od onog što ti procentualno pripada.

Primjera radi, na svakog stotog vojnika je dodjeljivan po jedan orden.

Primjera radi, jedan Jurišni bataljon koji ima oko sto vojnika je dobijao jedan orden godišnje. Tipičan primjer za to je Vojna policija koja je imala nešto više od sto ljudi i dobija jedan orden godišnje.

Pješadijski bataljoni, ako su imali tristo ljudi, dobijali su 3 ordena godišnje.

Artiljerija ima osamdeset ljudi i dobije jedan orden godišnje.

Pozadina ima šezdeset ljudi i dobije jedan orden godišnje.

Veza ima pedeset ljudi i dobiju jedan orden godišnje.

Kada se uzme procenat jedne manje jedinice ne može se dati pola odlikovanja jednom borcu ili jedno odlikovanje za pola borca, za takve jedinice dodjeljivan je jedan orden pa je takva podjela odlikovanja bila povoljnija u manjim jedinicama.

Broj boraca koji sam naveo po jedinicama nisam precizno napisao. pošto pravo brojno stanje u jedinicama nisam ni imao, samo sam otprilike naveo da se uporedi kako su se dijelila odlikovanja.

Kada pogledate da su jedinice: Jurišni bataljoni, Vojne policije i Pješadijijski bataljoni imali najviše poginulih u toku rata, iz razloga što su učestvovali u direktnim borbama, pa kada podjelite za poginule borce ordene jer je većina tih junaka zaslužila taj orden onda se dođe u situaciju da se nemože dati nekom poginulom borcu orden jer ste već podjelili broj ordena koji je određen za vašu jedinicu. Tako se dođe do toga da su vezisti, artiljerci i pozadinci imali procentualno više heroja nego jurišni bataljoni, policija ili pješadijski bataloni.

Zbog takvog načina dodjeljivanja ordena, mnogi komandiri jurišnih jedinica su bili u dilemi kome da dodjele orden jer su imali po deset i više poginulih u toku godine. Svaki od tih poginulih je zasluživao da se odlikuje jer je poginuo jurišajući na neprijatelja ili junački braneći liniju odbrane. Kada se nađete u takvoj situaciji onda ne pošaljete ničije ime kao predlog za odlikovanje da ne bi povrijedili nekog od poginulih boraca, koji je takođe zaslužio a niste poslali njegovo ime da dobije orden. Tako se dešavalo da ta jedinica ostane bez ijednog odlikovanja, što je potpuno nelogično i nerealno.

Danas ako pogledate gdje su bili angažovani odlikovani borci u VRS, jednak je broj onih koji su bili direktno u borbi i onih koji su bili negdje po magacinima ili u komandama i na vezi. Zbog procentualnog principa dodjeljivanja ordenja, mnogi istinski heroji nisu dobili odren!

Zbog toga smatram da se treba ponovo preispitapi podjela ordenja i posmrtno posmrtno odlikovanit borce koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku! Tako bi se bar djelimićno zadovoljila pravda oko dodjele odlikovanja za hrabrost!
Idi na stranu - |listaj dalje|