fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 69242 - 08.05.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Operacija 'Bosna 92'


Još jednom pozdrav za Maxa!

Po mojim saznanjima, vi ste još u januaru '93. godine otišli sa tih rovova jer su naši topovi sa Blagovca, a posebno sa Poljina, mogli da gađaju neposredno te rovove, pa je zato bilo teško da se oni održe.

To su bili uklinjeni rovovi i mogli su se popunjavati samo noću. U slučaju ranjavanja, bilo je veoma teško izvući borca do sigurne teritorije. U to vrijeme su naši borci koristili improvizovane periskope, koje su sami sebi pravili, a vaši borcu su ih gađali sa snajperima i razbijali im ogledala.

Periskop je bio najsigurniji način da se izviđa teren na tom dijelu linije. Kada sam ja došao na mjesto komandanta, vaše snage više nisu popunjavale te rovove, zbog čega su se i stekli uslovi da pokušate diverzantskom akcijom osvojiti kotu 772, Ježeve.

U operaciji Bosna '92 nisam učestvovao pa mi je veoma teško da o tome komentarišem jer bi to bilo nagađanje. U to vrijeme smo osim vogošćanskih jurišnih jedinica, imali i jedinicu dobrovoljaca koju je vodio Bokan. Imali smo dosta poginulih i ranjenih. Ja sam tada bio sa Tešinim borcima, a naš zadatak je bio defanzivan, tj. da čuvamo liniju.

Pred početak te ofanzive, a nakon pogibije pokojnog Bore Radića, jedinicu je preuzeo Slava Vuković, koji je tada bio Borin zamjenik. Pošto je Slava bio mlad, u ekipi je bilo puno kriminalaca, među kojima se posebno izdvajao moj bivši prijatelj Gaga, pa Slava nije mogao da kontroliše tu jedinicu.

Jednom prilikom me je pozvao jedan moj dobar prijatelj, namjerno neću pomenuti njegovo ime, da ja preuzmem tu jedinicu kako bi, navodno, ja i on oteli Gagi pare koje je ovaj stekao nezakonito u ratu. On mi je tada rekao da on zna da se Gaga boji mene, objašnjavajući mi da sam ja jedini u Vogošći koji bi mogao imati autoritet nad Gagom.

Ja sam taj predlog odbio sa obrazloženjem obrazlažući da ne želim te pare i da neću da ratujem sa Gagom jer bih u svakoj zajedničkoj akciji gledao kako da ga likvidiram zbog toga što je on bio saučesnik ubistva, u kome je Uglješa Aranitović - Ugo ubio mog velikog prijatelja Predraga Polovinu - Mikija. Tako sam ostao izvan te jedinice, a i akcije na Orliću koja je uslijedila nakon toga!

Možda mi je moj stav prema kriminalu i kriminalcima u ratu na neki način i pomogao da ostanem u životu. Mnogi koji su bili u tim vodama, danas više nisu među živima!
Idi na stranu - |listaj dalje|