fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 69241 - 08.05.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Teša i odbrana na Ježevima


Pozdrav za Maxa i ostale učesnike ovog veoma lijepog komentarisanja iz rata. Kamo sreće da nam ovako i političari pričaju. Možda bi od te države moglo nešto i da se napravi!

Željko, ti si potpuno u pravu u vezi odbrane Vogošće u to vrijeme a evo i zašto!

Kao prvo, moram da kažem da je Teša je bio jedan od najinteligentnijih komandira na tim prostorima, uz to je bio i veoma hrabar borac, štaviša komanda nije imala sluha da to na najbolji način i iskoristi.

O Teši i njegovim podvizima bi se mogla napisati knjiga, ali eto igrom slučaja on je bio čovjek oštrog jezika i sa njim se nije moglo manipulisati. To komandi nije odgovaralo, zbog čega je Teša za svoje uspjehe u borbama došao do komandira čete a onda je zbog svojih energičnih stavova kojih su se bojali svi u Vogošći, od predsednika opštine pa do komandanta Bataljona, prebačivan je na niže komandne funkcije, kako bi ga odaljili od sebe.

U to vrijeme svi koji su trebali da nešto narede vojsci, više se gledali u Tešu nego u komandanta Gorana Kljunića. Ako bi Teša prihvatio naredbu bez pogovora, ta naredba bi se ispoštovala, bez obzira na težinu i posledice koje bi imali. Jednom riječju Teši su njegovi borci vjerovali. Teša je bio veoma razborit i promućuran, zbog čega je u djeliću sekunde donosio velike i dobre odluke.

One noći kada je Teša sa svojom grupom izašao na liniju koju su trebali braniti borci Krivoglavačkog bataljona, tačnije Jeftići, saznao je da se kompletna linija povukla sa Golog brda. Tada smo znali da se jedna muslimanska grupa iz pravca Golog brda spustila dublje u šumu, što je vjerovatno bila ta grupa koju je vodio Max. Teša je odmah obavjestio sve svoje borce na liniji da će se linija odbrane nastaviti držati a da se neprijatelj može očekivati iz svih pravaca. Svi rovovi na liniji su od tog momenta imali zadatak da se brane iz svih pravaca a da se susjedni rovovi uvežu i međusobno komuniciraju. Tako se napravio jedini način da se dođe do Ježeva a to je bilo isključivo iz samačke kolonije, pa dalje neposredno našom linijom. O tome je bila obavještena i viša komanda. Teša im je objasnio i dao upute kako se može izaći na liniju a da se na one koji dolaze ne otvori vatra. Svaki drugi pokušaj da se priđe našoj liniji bi se zaustavi otvaranjem pušćane vatre.

Kako je vojnički logično da se prvo osvajaju više kote pa tek onda udoline, mi smo te noći bili oprezni, ali smo znali da napad iz tog pravca nije moguć. To bi za muslimane bilo pogubno jer je artiljerija sa Blagovca i Kremeša taj prostor imala kao na dlanu.

Pošto je, kako se ovde tvrdi, četa iz Svraka ostala na Perivojskom putu, mi smo imali kontrolu na ta dva važna uzvišenja na putu prema Vogošći. Prostor između ta dva brda smo u tom momentu mogli ostaviti bez rovova i siguran sam da muslimanska vojska ne bi pokušala napad iz tog pravca.

Ovakvih slučajeva je bilo na obje strane. Ako se sječate septemra '92. godine, to smo već spominjali, kako su muslimanske snage sa samo jednim rovom koji se branio a tada se sumnjalo da se borci iz tog rova nisu mogli povući pa su zbog toga pružili žestok otpor i tako uspjeli sačuvati i sebe i sami vrh Orlića. Sve oko tog rova je bilo prazno ali srpska vojska nije ulazila dublje sa drugih pravaca iako je tada možda mogla da dovede taj rov u okruženje i tako ga prisili na predaju.

Po vojničkim pravilima u modernim ratovima, za jedno brdo, poput Ježeva, postavlja se kružna odbrana, sa jednim odeljenjem koje treba da ga brani. Dodatni rovovi po toj taktici nisu bili ni potrebni da se postavljaju. Pošto je ovo bio rat sličan Prvom svjetskom ratu, rovovi koji su bili između dva brda su bili samo kao osiguranje od eventualnog diverzantskog napada. Pošto je uglavnom takav rat bio vođen, rovovi su se postavljali gušće nego što to nalažu vojna pravila.
Idi na stranu - |listaj dalje|