fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 69236 - 08.05.2012 : Boris Sirob Srbija - best (0)

Napad na Bioču


Poštovani,

Pažljivo čitam postove zadnjih dana. Pravi, Maks, Valter, Neba, F-16 su se baš raspisali oko događaja na žući 92-93. godine.

Gospodine Željko, pomenušte Dobrovoljaćku i 3. maj 1992. godine! Tužno je da ste samo vi pisali o tome, jer sa naše strane nije niko.

Dobrovoljačka nije bila nikakva spontana akcija Patriotske lige, Zeleni beretki i ostalih paravojnih formacija muslimansko-hrvatske koalicije, već odlićno isplanirana akcija.

Ne znam koliko se vas sjeća da je istog dana tog 3. maja '92. godine otpočela prva jača ofanziva na gotovo čitavom Ilijaškom frontu ili na "Spoljnom prstenu" kako ga neki nazivju. Ovo sve pokazuje da su muslimanske jedinice imale odličnu koordinaciju svojih akcija. Unutrašnji i spoljni prsten se ne mogu nikako drugaćije tretirati nego kao jedan front.

Ovo sam pisao kao mali uvod za ovo šta ču sada reći o Žući.

Kao prvo, drago mi je da se ova prepiska oko Žuči izrodila u nešto dobro. Ovdje mislim na pronalaženje nestalih i poginulih boraca sa jedne i druge strane, ako sam dobro skontao.

Ovdje se puno pisalo oko postavljanja linija, pada linija, povlačenja, kao i da li su muslimani moglu ući u Vogošću ili ne.

Sada, koliko ja znam a i pročitah ovdje, mislim da su muslimani češće ulazili u prazne rovove ili napuštane položaje nego što su ih osvajali.

Ponekad pomislim da je Maks bio na našoj strani pa nas folira. Evo i jedno pitanje za Maksa. Da li je namjerno prećutao ili nije bio upućen da akcije koje su izvodili krajem '92. godine su bilo jako dobro kordinisane sa njihove strane?

A evo i zašto! Svi napadi od strane muslimana u decembru '92. godine na širem reonu Žuć su bili pripreme za jako ozbiljnu akciju koju su pripremali za kraj decembra.

Neko je napisao da su borbena dejstva stala 27. decembra. Kako ja to vidim, to je bio dan "D". Naime, sve interventne jedinice Ilijaške brigade su u tom periodu pomagale jedinicama iz Vogošće i u jedno pripremale kontraofanzivu u cilju povratka izgubljenih položaja prvenstveno na Golom Brdu, kao i povraćaj famozne kote 850.

Datum akcije je bio 28. 12. '92 godine. Stoga nije slučajno da su borbena dejstva od strane muslimana prestala dan prije. Evo i zašto su muslimani pokušavali, kako i sam Maks reče, da se spuste u prednji nagib Golog Brda.

Sve interventne jedinice Ilijaške brigade, artiljerija, tenkovi su bili angažovani za akciju koja je trebalo da počne u 6 sati i 40 minuta. U upravo u to vrijeme u reonu Bioće poćinje do tada najjači napad muslimana na Ilijaškom frontu.

Informacije radi, naše položaje na Ježevima i Golom Brdu od našeg položaja na Bioči je djelilo samo Paljevo, a udaljenost je bila nekih 7-8 kilometara vazdušne linije.

Predvođeni 7. muslimanskom brigadom ( muđehedinskom jedinicom čiji je sastav činilo više od 50 % stranaca ) jačine jednog bataljona, taćnije 440 boraca i jedinico Ibrinih momaka iz Moštra jačine 100 boraca, uspjele su da za deset minuta zauzmu položaje od kote 744 Višegrad pa sve do kote 744 Dragača u, dužini oko dva kilometra. Zbog toga se akcija na Žući, koja je bila planirana taj dan završila prije nego što je i poćela.

Inaće, muslimani su napali na dio položaja sa kojeg su bili povučeni svi mlađi borci da bi sa interventnim jedinicama otišli na Žuč, u cilju uspostavljanja novo formiranih linija nakon akcije koja je trebalo da se izvede, i nakon eventualnog pomjeranja linije.

Ovo sve pokazuje da muslimani nisu samo imali dobru koordinaciju, nego i dobre operativne podatke.

Nakon povlačenja jedinica sa Žući, naše jedinice su uspjele da povrate izgubljene položaje u potpunosti do 16 sati i 20 minuta istog dana nanevši strahovite gubitke 7. muslimanskoj briadi, koji su po našim saznanjima iznosili oko 400 stradalih samo na našem položaju u našim rovovima ih je ostalo oko 70.

Ovo je još jedan dokaz da su spoljnji i unutrašnji prsten bili jedan front.

Mislim da i dan-danas muslimani nisu svjesni koliko su tog dana bili blizu ostvarenu svog cilja - probijanja prstena. Djelilo ih je samo Paljevo.

Pravi je spomenuo, nasilno izviđanje, i izviđanje položaja uopšte.
Poslije ove akcije izviđanje ispred linije položaja je postalo rednovno, a bilo je zapostavljeno zbog priprema za akciju na Žući.
Muslimani su to iskoristili, i gadno pogrešili. Potpuno se slažem sa pravim da nasilno izviđanje ne samo da nije dobro nego može da dovede do katastrofalnih poljedica.

To je najbolje naučila 7. muslimanska brigada. Oni su svoj napad bazirali na dva vrlo uska pravca koje su razminirali, pa su prilikom našeg kontranapada najveće gubite imali prilikom povlačenja preko minski polja.

Mislim da je ovo bila najozbiljnija šansa muslimana da ovadaju ovim prostorom a da i tako uđu u Vogošću. Nakon toga, ovo više nije moglo nikada da se uradi, a pogotovo nakon formirana TG Vogošća, koja je djelovala kao jeda operativna grupa, upravo zbog koordinacije jedinica.

Rovove na Ježevima je sigurno gađao Tenk sa Orlića, kako pravi kaže. Sjećam se da se poslije toga počelo sa pripremama za Operaciju Prsten. Nakon ekplozije bureta sa eksplozivom ispred naših položaja, borci na liniji su pomislili da se ponovo oglasio tenk sa Orlića.

Ni u kojem slučaju to nije bila Nora kako kaže Maks, jer su ovo bili neposredni pogoci.

VP Nore u Visokom je, koliko ja znam, bio u tunelu na voznom vagonu, kojeg su povremeno izvozili i dejstvovali sa njega. Ali rijetko preko dva hica, jer su morali da se povuku zbog dejstva naše artljerije.

Maks, interesuje me da li je tačno da su "Laste" imale određenu zonu odgovornosti koju su znali napamet, npr. jedan vod je pokrivao Golo brdo? Kakvo je tvoje mišljenje o ovoj jedinici?

Imao sam dvojicu školskih drugova u Lastama, jedan je iz spota "Vojnik sreće".

Neba, prenosim ti pozdrave iz Semizovca od D. D.

Puno pozdrava Boris.
Idi na stranu - |listaj dalje|