fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 69188 - 07.05.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Odbrana Vogošće


Pozdrav za Maxa i hvala ti na dobrom i detaljnom opisu oko vašeg decembarskog napada.

Kao prvo, moram da ti kažem da Hakija Mršo nije borbom osvojio dio linije Ježeva, nego je zaposjeo naše stare rovove, koji se nisu mogli držati zbog novonastale situacije. Hakija je zaposjeo onaj istureni rov koji smo mi držali one noći dok smo kopali novu liniju i onaj rov ispod Ježeva. Oba rova su se nalazila na putu prema Golom brdu i Šabanovoj kući. Pošto je bilo veoma teško da se oni održe mi ih nismo planirali popunjavati. Takođe, već ti je poznato da su vaše snage zbog velikih gubitaka u tim rovovima morali da ih napuste bez borbe.

Mi smo te rovove, koristili kao polazne tačke u ofanzivi "Prsten", kada smo osvojili kotu 830. Tada su naši borci u toku noći držali rov ispod kote 830 i otkrili da su u njemu bili leševi zatrpani zemljom od granatiranja. Kada smo malo raskopali vidjeli smo uniforme ispod zemlje. Tijela su ostala zatrpana, a u drugom rovu smo našli puno tromblona i pištolj 7, 65, što pokazuje da je postojao veliki strah prići tom rovu i izvući tijela poginulih i MTS.

Druga stvar, mislim daje vaša komanda ispravno postupila kada vas je povukla na Golo brdo da utvrdite tu liniju. To je vojnički ispravno. Kada se kreće u napad, osvajaju se najviše kote. Da ste krenuli dublje u napad ne utvrdivši osvojene kote, uvukli bi se u klin i razvukli bi snage i tako bi oslabili i odbranua i napad. Bio bi veliki problem sačuvati osvojeno ako bi usledio naš kontra-napad. Pošto niste imali tačne informacije o našim snagama realno je bilo za očekivati da čete se početi ukopavati na osvojenoj teritoriji. Vi ste u tom napadu napravili velike pomake naprijed, zbog čega ste morali da utvrdite osvojeno. Taj prostor je bio najgušći rovovima u cijelo BiH, tako da je osvojena tertorija bio ogroman zalogaj u tom trenutku.

Iako si uspio da te noći uđeš još 500 metare u dubinu, mi smo ipak planirali braniti više kote i vi bi bili u veoma teškoj situaciji da da ste odlučili da idete dalje. I sam znaš da nisu svi borci imali isto srce, zbog toga je puno linija i padalo bez borbi. Na to je morala da računa i vaša komada, zbog čega je sasvim logično postupila, jer su gubici u tim manevrima bili nenadoknadivi.

Kada sam ja bio u situacijama da napadam ili da se povlačim iz teritorije u kojoj smo se previše uvukli, uvjek sam pokušavao držati tu teritoriju do noći ili da pokažem neprijatelju da sam tu, pa se tek onda povučemo, računajući da da će neprijatelj zbog toga stati da se utvrdi na dostignutim linijama. U svim slučajevima ta taktika se pokazala ispravnom. Ja sam vodio psihološki rat i uvjek sam razmišljao šta neprijatelj mora da uradi i na osnovu toga vodio borbu.

U toku rata u mojim jurišima ili odbranama vodio sam računa da sačuvam ljude, i to mi je bilo najvažnije. Teritorija se može osvojiti i drugi dan, a poginuli drug se više nikada ne može povratiti. Mislim da sam zbog ovakog razmišljanja u akcijama koje sam ja vodio imao i najmanji broj poginulih u odnosu na druge komandire u Brigadi.

Ja nisam ratovao herojski, za mene je to bila ludost. Ja sam uvjek vršio psihološki pritisak na neprijatelja i tako osvajao ono šta sam zacrtao. Svi rovovi koje smo osvojili bili su prazni, jer smo ih prislili da se povuku. Nikada nisam koristio nasilno izviđanje da bi saznao gdje je neprijatelj, jer bi onda i neprijatelj znao gdje smo mi. Zbog toga su neki, koji su sa mnom išli u borbu, mislili da sam ja ludo hrabar dok sam ja mislio da je nasilno izviđanje bila ludost.

Za one koji ne znaju, nasilno izviđanje je otvaranje žestoka vatra dok se ide u pravcu neprijatelja da bi on uzvratio vatrom i tako otkrio svoj položaj.

Na kraju da kažem, da su svi uspjesi koje sam imao, prvenstveno zasluga mojih saboraca koji su se znalački, muški i junački boriti.

Ja im ovom prilikom čestitam na tim uspjesima!

Pravi,

ja mislim da je ovo izvanredna analiza, i samo bih još dodao da je svako dalje spuštanje preko nagiba na Golom brdu bila čista ludost. Ne treba zanemariti da bi u tom slučaju muslimanske snage bile izložene našem najačem oružju - artiljeriji. Zbog toga počinjem da vjerujem da, dok god su Tešini borci branili Ježeve, muslimanske snage nisu mogle ući u Vogošću.
Idi na stranu - |listaj dalje|