fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

poturice - 69186 - 07.05.2012 : Gradelj Igmanovic Hadzici - best (2)

Od Kulina Bana do Tvrtka


Reagovao bih na komentar o Gradašćeviću. Kažeš da u to vrijeme nisu postojale nacije pa onda sebe demantuješ da je Kralj Tvrtko bio srpski kralj.

Tako je i Kralj Tvrtko bio prvo Ban pa onda i kralj BOSANSKE DRZAVE pa onda i Dalmacije, Raske itd.

Povelju kralja Tvrtka Prvog iz 1382, koju je on napisao Dubrovačkoj Republici, a čiji original je sačuvan do današnjeg dana, a koji se nalazi u "Historijskom arhivu Dubrovnik" u odeljku "isprave i akti 14. stoljeća" i zaveden pod brojem 122, jasno stoji tekst "roditelja mojih gospode srpske". Da li ti je ovo dovoljan dokaz da je Tvrtko bio Srbin?

Bosna nikada nije bila država, i ja za ovo imam milion dokaza pa ću ti ovdje navesti neke.

Tvrtko jeste bio kralj, ali srpski kralj. On je bio kralj "Srbljem" tj. svih teritorija na kojima žive Srbi. Pored toga, on je bio kralj jedne oblasti u dolini rijeke Bosna, koja se zvala "Bosna" i koja nije bila nikakva država, isto kao što Dioklija, Dalmacija, Tribunija i Humske zemlje nikada nisu bile država.

Postoji i razlog što Tvrtko izdvaja Bosnu iz "srpskih zemalja". Katolička crkva je u doline rijeke Neretve i Bosne slala svoje misionare, pa je jedan dio stanovništva do tog vremena prihvatio katoličanstvo. Isto važi i za Dalmaciju u kojoj žive Srbi, ali i pokatoličeni Srbi.

Despot "Stefan", gospodin' vsem' Sr'bllem i Podunaviju (Darovnica despota Stefana Hilandaru 1405-1427)

Spiridon je patrijarh srpski ostali su srpski vladari koji su takodje koristi rec Srbljem.

Stefan Prvovenčani:

"господин все Српске земле и Диоклие и Далматие и Травуније и Хумске земле..."

Kralj Milutin:

"Стефан Урош... кралј всех Србских земелј и Поморских"

"Краљ всеи српскои земли и поморскои и овчепољскои и велбоужскои"


Kažeš da nisu postojali Bošnjaci prije dolaska Turaka! Željko, smatram te ozbiljnim čovjekom. Nemoj da faksifikuješ historiju.
Pročitaj "Povelju Kulina Bana" iz 1189 godine pa će ti biti jasno kako su se nazivali ljudi na ovim područjima.

Kulin Ban je bio Srbin! Evo, objavljujem ti transkript originala Povelje Kulina Bana, koji se čuva u Petrovgradu, Rusija. Iz njega se vidi da je ova povelja pisana u avgustu, za vrijeme Svetog Jovana ljetnog. Povelju je zapisao Radoje (pisar Kulina Bana) a ona je pisana na Bosančici - ćiriličnom pismu koje se pod uticajem Grka razvilo na području srpskih zemalja na području današnje Bosne.

"U ime oca i s(i)na i s(ve)toga d(u)ha.
Ja ban' bos'n'ski Kulin' prisezaju tebЪ kneže Kr'vašu i v'sЪm' građam' Dubrov'čam' pravi prijatelj'biti vam'od'selЪ i do vЪka i pravi goj dr'žati s'vami pravu vЪeu dokolЪ s'm' živ.
V'si Dubrov'čane kire hode po mojemu vladanju tr'gujuće, gdЪ si kto hoće krЪvati godЪ si kto mine pravov' vЪrov' i pravim' sr'(d')cem' dr'žati je bez'v'sakoje z'ledi raz'v'Ъ što mi k'to da svojov' voljov' poklon'. I da im'ne bude od'moih'čest'nikov sile I do kolЪ u mene budu dati im's'vЪt'i pomoć' jajire i sebЪ kolikore moge bez' v'sega z'loga i primis'la.
Tako mi b(og') pomagaj i sie s(ve)t(o) evan'đelie.
Ja Radoje dijak ban pisah'siju knjigu poveljov' banov' od' roždstva H(risto)va hiljada i s'to i os'm'deset i devet' IЪt', mЪseca av'gusta u d'vedesete i deveti d'n', usЪčenie glave Jovana Kr'stitelja.


U svojoj povelji Kulin ban kaže da je on "ban bosanski" tj. ban teritorije koju on zove Bosna. Ne pominje se nikakav narod, država...

Međutim, za vrijeme Kulina bana, rimski papa 1188. godine šalje dubrovačkom nadbiskupu plašt i potvrđuje stara prava dubrovačke crkve. U pismu pominje i srpsku Bosnu: "regnum Servilie, quod est Bosna", što u prevodu znači srpska kraljevina koja je Bosna.

Nakon toga, nadbiskup dubrovački Ivan izveštava dubrovačku opštinu o raspravi u vezi mitropolitskih prava protiv barske mitropolije na papskom dvoru. U pismu pominje srpsko kraljevstvo koje je Bosna.."

Ako si prije rata išao u školu i učio latinski jezik, prevod ti neće trebati. Bar meni nije trebao, jer mi je jasno da govori o kraljevstvima Zahumlje, Bosna, Tribunija:

"...tria regna, videlicet regnum Zachlomie, regnum Seruilie, quod est Bosgna et regnum Tribunie. Et regnum Zachulmie extenditur vsque ad prouinciam Spalatensem, regnum Seruilie extenditur vsque ad prouinciam Collocensem, regnum Tribunie extenditur vsque ad prouinciam Dirachinam."


Volim da posjećujem ovaj sajt, ali previše pretjerujete u vašoj propagandi pa više nisam mogao da trpim a da ne reagujem.
Pozdrav!

Graditelju!

drago je meni da si ti reagovao, jer sam ti ponešto i objasnio. Kada u "Povelji Kulina Bana", ili u bilo kojem dokumentu prije dolaska Turaka, pronađeš da se pominje "Kuran" umjesto "Svetog Jevanđelja" ili Hasana i Murata umjesto Radoja (tipično srpsko ime) i Jovana Krstitelja (srpska slava) onda ću ti vjerovati da su u Bosni živjeli "Bošnjaci". Do tada ću vjerovati u ono za što postoje neoborive činjenice - da je Bosna bila teritorija kojom su vladali srpski vladari.

Do tada, molim te, nemoj da citiraš Povelju Kulina Bana a da je do sada nikada nisi pročitao. Ona je jako kratka i mogao si je stotinu puta naučiti napamet. Naveo sam je u transkriptu originala, i ako si imalo pametan čovjek možeš je razumjeti. Ne dozvoli da drugi od tebe prave budalu!

Pozdrav,

Željko Tomić
Idi na stranu - |listaj dalje|