fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 69162 - 07.05.2012 : Max Sarajevo - best (0)

Vaše formiranje linije na Ježevima


Pozdravi Pravom, F-16 Brionu, Valteru, Mineru, Nabi Bak, Borisu kao i ostalim!

Pravi,

moram ti odgovoriti vezano za period 15. na 16 . decembar 1992 i dio linije ispod Golog brda prema Kutima, gledano sa moje strane lijevo od Mujkića brda/Ježeva prema Rajlovcu.

Želim napomenuti da taj dan moja jedinica nije imala pravac napada prema Mujkića brdu/Ježevima. Naš zadatak je bio napad na Golo brdo.

Po padu Golog brda, na dijelu te pomenute linije, tu noć nije bilo nikoga od pripadnika VRS. Ovo pišem iz razloga što sam se uspio spustiti šumum ispod Golog brda najmanje oko 500 metara po dubini, tako da su mi Ježevi dolazili sa desnog boka.

Dobili smo komandu da se vratimo nazad i u prednjem nagibu nekih 80 do 100 metara ispog Golog brda formoramo liniju i da se pripremimo za kontranapad i odbranu Golog brda.

Dva do tri sata poslije našeg povratka nazad i formirana je privremena linija.

Na dijelu puta koji se sa Golog brda spušta lijevo prema Kutama, to je onaj put koji ide prema dalekovodu ispod Golog brda a gdje su poslije bile vaše linije, putem je direktno nekih 150 do 200 metara od nas prema nama iz pravca Kuta išla grupa od 10 do 15 vojnika. Ovo je informacija koju su mi dali oni koji su imali bolji pregled, mada sam ja uspio da vidim svega 5 do 6.

Kretali su se taktički, oprezno, a naoružanje je bilo spremno za dejstvo, očekivali su kontakt.

Na početku smo pomislili da je to neka naša grupa, tj. naši lijevi susjedi i iz pravca Visa, koji su zalutali. Uspjeli su nam priči na nekih stotinjak metara.
Jedan od naših momaka nije imao strpljenja da ih pusti da mu priđu još bliže nego se onako proderao na njih: "Koji ste?".

Došlo je do razmjene vatre i ti momci su pobjegli nazad. Ko su bili i koja jedinica, to ne znam.

Krenuli smo za njima dublje u šumu, tada smo motorolom ponovo dobili naredbu od rahmetli Šehovića:

 • "Namojte dole, ima ih u šumi!"

  Slijedeća komanda je bila:

 • "Izvlači se nazad!"

  Kada smo se vratili i zaposjeli privremeno formiranu liniju, dok smo čekali smjenu bili smo smo zasuti granatama sa svih strana. Tom prilikom smo imali i ranjenih.

  U narednih nekoliko dana od tog 16. do 20. decembra, naši izviđaći nisu mogli da lociraju vašu novu liniju na tom dijelu. A onda je vaša linija preko noći bila uspostavljena, kao što ste već napisali pod uglom od skoro 90 stepeni.

  Mnogo Pozdrava,
  Max
 • Idi na stranu - |listaj dalje|