fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 69136 - 06.05.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Odbrana Vogošće


F16 Brioni, hvala ti na lijepim riječima!

Malo sam prošao kroz sjećanja i ta dešavanja, proćaskao sa mojim prijateljima i došao do zaključka da si ti bio u pravu u vezi Svračana. Te noći smo postavili liniju, od Ježeva, pod uglom od 90 stepeni desno u pravcu Perivojskog puta. Nakon mog odlaska u matičnu jedinicu, linija se podigla prema Golom brdu ivicom šume. Znao sam da je linija pomjerena naprijed, ali nisam znao da su Svračani ostali na njoj ili sam to zaboravio.

Naša komanda nije imala mnogo informacija o junačkim podvizima pravih boraca, a veoma često to nije ni objavljivala niti je pohvaljivala borce za njihove podvige. Vjerovatno zbog toga što su htjeli da pokupe slavu za sebe.

Ovom prilikom ti se izvinjavam i mislim da si bio u pravu u vezi navoda vezanih za četu Svraka.

Krivoglavački bataljon je tada napustio liniju odbrane i ja sam mislio da su tada svi borci otišli sa te strane odbrane.

Ja sam postavljen na mjesto komandanta u vrijeme kada je Milidrag hapsio po Vogošći, i kada je bila borba na Hotonju. Nisam siguran ali mislim da je to bio kraj januara ili početak februara.

U februaru se, dok su na liniji bili borci iz Blagovca, desila i diverzantska akcija na Ježevima. Blagovčani su se srčano borili i odbranili liniju. Tada je ostao jedan muslimanski vojnik u našim starim rovovima ispod Ježeva. To se desilo prvih dana nakon izmještanja moje komande iz hotela "Biokovo" u obdanište u Ulici Radovana Šućura.

U sledećem postu ću opisati one dane kada je počela ofanziva "Koverat" u junu '93. godine. Zbog tenka koji je neposredno gađao sa Orlića, morao sam postaviti maljutkaša da ga gađa. To sigurno nisam uradio zbog pet tenkovskih granata.
Idi na stranu - |listaj dalje|