fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

zuc_nestali - 69020 - 02.05.2012 : Max Sarajevo - best (0)

Zarobljenici sa Orlića 8. juna 1992. god


F-16 Brioni,

Želim da ti odgovrim da moja jedinica na dijelu na kojem smo napadali nije imala zarobljenih. Možda ovo ne bi trebao pisati ali napisaću mali dio.

Moja jedinica je prilikom napada na Orlić, tačnije prednji nagib imala zadatak i pravac napada je bio od Kobilje glave ili naselja Bušća lijevo kosom na dijelu ispod pravoslavnog groblja (na Orliću ima jedno malo pravoslavno Groblje) pa lijevo kosom prema kući pored koje je bila česma. Naš lijevi susjed su bile jedinice iz Pofalića.

Po dolasku na taj dio daljnji pravac tj. nastavak akcije je bio manevar desno gdje smo mogu reči pod uglom od 90 stepeni nastavili pravcem prema Orliću.

Naš dio smo uspjeli mogu reči odraditi bez problema, neutralisali smo tri bunkera, dva momka su bila lakše ranjena (gelerima bombe) ali se nisu povlačili iz borbe nastavili su dalje.

Penjući se prema gore i došavši do prve kuće, sa jednom manjom grupom krenuo sam lijevo od iste, a moj prijatelj je krenuo sa desne strane kuće. Poslije jedne do dvije minute dok sam se kretao, lijevo sa moje desne strane u pravcu u kojem je otišla druga grupa prolomio se rafal. Po zvuku bio je to rafal iz garonje. Pošto sam znao da niko od nas nema takvu vrstu naoružanja pretpostavio sam das u naletili na gnijezdo što će se ispostaviti tačnim.

Par momaka ostaje na dijelu na koji smo došli, kao bočno osiguranje, a ja sam se sa dvojicom vratio desno tako da sam tom mitraljeskom gnijezdu dolazio sa desnog boka.

S obzirom da se pucalo sa svih strana kroz unakrsnu vatru smo se uspjeli probiti i uspjeli smo mu prići na nekih desetak metara. Pripremio sam dvije bombe i stavio ih ispred sebe. U tom bunkeru koji nije bio natkriven vidio sam trojicu boraca VRS. Pozivali smo da se predaju. Jedan od njih okrenuvši se desno prema nama nas je automatski zasuo rafalom. Uspio je u desno rame pogoditi momka do mene, koji je ne čekavši prvu pomoć skočio i neobazirući se na metke koji su prolijetali oko naših glava otrčao nazad. Drugi momak i ja smo ih onda zasuli bombama. Uslijedila je eksplozija i na tom dijelu nastala je mrtva tišina. Par sekundi poslije uspjeli smo uskočiti u taj bunker. Dvojica boraca VRS su bila mrtva.

Sjećam se da je jedan od boraca VRS koji je na sebi imao smb jaknu sa činovima poručnika. Bio teško ranjen. Pokušao sam mu pružiti prvu pomoć. Rane su bile teške i to u predjelu glave, vrata i po stomaku. Umro mi je na rukama. Laka mu crna zemlja!

Grupa koja je bila bočno ispred tog bunkera je ponovo otvorila vatru po nama. Dozivali smo ih i poslije par minuta su prestali pucati. Kada smo se ponovo spojili sa tom grupom sazanao sam da su dva naša momka poginula, a da su četvorica ranjena.

Poslije smo nastavili dalje, a u međuvremenu smo dobili informaciju da su naši lijevi susjedi u ovom slućaju borci iz Pofalića i dio iz Velešića naletjeli na jača uporišta i da imaju dosta gubitaka.

Valtere g-dine Željko je u pravu, provjeri mail adresu na koju si poslao tako da ni ja nisam ni ja dobio odgovor, pa te ništa ne mogu pitati

Mnogo pozdrava,
Max
Idi na stranu - |listaj dalje|