fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 69000 - 30.04.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Linija na Ježevima


Joše jednom ću da se vratim na dešavanje u decembru '92, tj. na onaj dan kada je sve bilo palo.

Teša je poslao nekoliko boraca u onaj rov na putu prema Šabanovoj kući i Golom brdu. Taj isti rov pominje i Maks da su ga oni kasnije držali jedno vrijeme.

U to vrijeme to je bio naš rov, koji smo mi držali do te noći. Taj rov je bio previše isturen i oko njega se nije mogla formirati linija odbrane zbog konfiguracije terena i nedostatka ljudstva.

Teša i ja smo došli do zaključka da povučemo liniju ivicom šume. Tako smo i počeli kopati nove rovove, ostavljajući livadu ispred nas i dalje u pravcu Rajlovca.

Ta linija se pružala pod uglom od devedeset stepeni u odnosu na stare rovove na Ugorskom u pravcu Rajlovca. Stari rovovi ispod Ježeva nam više nisu odgovarali, a su ih nakon našeg povlačenja popunili muslimani, ali su oni zbog naše artiljerije i velikih gubitaka morali da se povuku iz tih rovova.

Te noćo u isturenom rovu su se često smjenjivali borci, malo zbog zime a ponajviše zbog velike opasnosti, pa smo to podjelili na sve borce ravnomjerno. U toj noći je puno njih prošlo kroz taj istureni rov.

Kada je već bio pao mrak, Komanda nam je javila da će Bilja, naša medicinska sestra, doći kod nas putem iz pravca Golog brda, za koje smo već znali da je prazno. Mi nismo mogli vjerovati da je to istina. Pošto sa Biljom nismo imali direktnu vezu, sumnjali smo i da se neka muslimanska grupa ubacila u našu radio vezu i da pokušava da nas obmani i napravi diverziju na našu liniju odbrane.

Kako je bio mrkli mrak pa je i vidljivost bila jako loša, mi smo od komande neprekidno tražili da nas izvještava o njenom kretanju kako se ne bi desilo da pucamo u nju. Vrijeme koje smo proveli čekajući da Bilja dođe na našu novu liniju je za mene trajalo čitavu vječnost.

Upravo smo od Bilje saznali da je kompletna linija prema Rajlovcu pala bez borbe i da su oni poslednji koji su se povukli sa Golog brda.

Da napomenem i to da Bilja nije bila sama, ali ja se danas više ne sjećam ko je još sa njom bio te noći.

Nakon toga, počele su pristizati i prve grupe ljudi koje je Vitko uspio da sakupi te noći. Teša i ja smo svakoj novoj grupi dali alat, a zatim ih odvodili niz novu liniju do mjesta na kome su trebali da iskopaju rov.

Kopanje i popunjavanje nove linije je trajalo cijelu noć, sve do samog svitanja. Teša i ja te noći nismo ni sklopili oči, a ista stvar je bila i sa narednom. Međutim, tada se o tome nije ni razmišljalo. Naš glavni cilj je bio da se dobro utvrdimo prije početka novog napada muslimanskih snaga, kako bi se ljudi osjećali sigurnim i ne bi ponovo napustili liniju. Stalno smo ponavljali da Vogošću više nema rezervnih položaja i ako linija popusti rezervni položaj je bio u Beogradu.

Ljudi su to ozbiljno shvatili i na licima im se vidjela odlučnost u odbrani te najviše kote koja je još ostala u našim rukama do samog naselja.

Te noći nisam sreo nikoga na liniji koju smo popunjavali i ne znam gdje su mogli biti borci iz Svraka u tom momentu. Linija je bila potpuno nova bez ijednog starog zaklona pa me buni infomacija da su Svračani ostali na liniji. Ovoga puta molim da mi se objasni gdje su bili svraćani u tom momentu. Kod nas na liniji nisu bili a sa druge strane Perivojskog puta ja nemam informacije da se neko održao te noći na našoj liniji odbrane.

Neki ljudi misle da se zaboravilo ko je sve bio u nekoj borbi, pa danas svi pokušavaju da dokažu da su i oni bili na tom mjestu. U nekoliko navrata sam takve stvari pročitao i na ovom sajtu.
Idi na stranu - |listaj dalje|