fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

vogosca_rat - 68999 - 30.04.2012 : Vogošćanin Pravi Vogošća - best (0)

Odbrana Vogošće


Valteru, prijatelju moj!

Kao prvo, moram da dodatno objasnim moje pisanje o Blagovačkom bataljonu na ovom mjestu, kako ne bi bilo nesporazuma. Ja ne pričam šta je bilo u novembru '91 ili februaru '92. Ja pričam o maju, junu, julu, avgust i septembru '92.

Ni u jednom trenutku nisam ni pomislio da borci iz Blagovca nisu ratovali, ili ne daj Bože da sam rekao da su bili loši borci. Naprotiv, gledajući procentualno po broju stanovnika, po mom mišljenju Blagovac je imao više junaka nego samo naselje Vogošća. Ja nisam pisao o tome, ako pažljivo pročitaš, a ti dobro znaš gdje su Blagovačke jedinice bile angožovanje do septembra '92. godine, onda ćeš shvatiti šta sam ja htjeo da kažem.

Pojedinačno gledajući, blagovački borci su do tada učestvovali na puno borbenih zadataka, ali su sve te borbe bile u nekim drugim jedinicama u Brigadi. Ako hoćeš pošteno, borci iz Blagovačkog bataljona su tada bili na lakšim zadacima u odnosu na neke druge bataljone u Brigadi u početku rata.

Ne znam da li se sjećaš, ali Blagovački bataljon je dobio zonu odgovornosti na Orliću, uglavnom zahvaljujući pritisku Krivoglavačkog bataljona i Pene lično. Oni su se ljutili na komandu Brigade zbog toga što je Blagovački bataljon bio angažovan samo na linijama gdje nije bilo borbi, dok je Krivoglavački bataljon bio na mjestima gdje se krvari i vode žestoke borbe, pa je tako do tog trenutka izgubio jako veliki broj boraca. Zbog toga je komanda Brigade dodjelila Blagovačkom bataljonu zonu odgovornosti na Orliću.

Za mene su Blagovčani bili dobri borci i tu nema potrebe za nikakvom diskusijom. Oni sa kojima sam ratovao, poput Vasilja, Đoša, Vitka i da ne nabrajam dalje, su za mene bili borci na koje sam se uvjek mogao osloniti.

Na kraju da kažem da su svi bataljoni u Vogošći bili popunjeni borcima koji su živjeli u Vogošći, a pred početak rata se angažovali u Krivoglavcima i Blagovcu da čuvaju straže. Ako se sječaš, Hotonjski bataljon je imao više boraca iz Vogošće nego mještana iz Hotonja. U to vrijeme je komanda planirala da rasformira Vogošćanski bataljon zbog malog broja boraca. Da ja tada nisam prihvatio da budem komandant u Vogošći, Vogošćanski bataljone bi bio pripojen Blagovačkom bataljonu, kao četa.

Ja se lično ne sjećam kada ste vi držali taj rov, Špic na Orliću, ali ja znam da je to bila zona odgovornosti Vogošćanskog bataljona i redovno su vršili smjene na tom rovu do pada Orlića.

Ja pokušavam da napišem istinu bez obzir da li će to nekog da pogodi ili ne. Istina je za mene u ovom trenutku najvažnija.
Idi na stranu - |listaj dalje|